Zarządzenie nr 48/2022 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie "Procedury rybackiego korzystania z wód w obwodach rybackich Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie".