slider prelegenci 2023

Kongres Wodny to najważniejsze cykliczne wydarzenie poświęcone gospodarce wodnej w kraju, którego organizatorem jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.


2. edycja Kongresu Wodnego będzie poświęcona zmianom, jakie zaszły w Polsce w zakresie skutecznego zarządzania zasobami wodnymi i ochrony ekosystemów wodnych, a także adaptacji do obecnych zmian klimatu. To wszystko w kontekście pięciu lat racjonalnego zarządzania wodą oraz ochrony jej zasobów, czyli od momentu powołania Wód Polskich. 

Kongres ma na celu integrację środowisk wokół kluczowych wyzwań, w zakresie inwestycji mających na celu ochronę przed powodzią i suszą oraz zaopatrzenie w wodę. 


Podczas dwudniowego kongresu planujemy sześć dyskusji panelowych dotyczących wyzwań, jakie stoją przed gospodarką wodną w dobie zmian klimatu, a także perspektyw, jakie w tym obszarze widzą eksperci. Porozmawiamy o kryzysie wodnym, dobrych praktykach renaturyzacji, proekologicznym podejściu do budownictwa wodnego oraz środowiskowych i społecznych funkcjach infrastruktury hydrotechnicznej.

Po raz drugi będziemy gościć ekspertów, specjalistów i pracowników sektora gospodarki wodnej, w tym przedstawicieli administracji centralnej na szczeblu ministerialnym, przedstawicieli świata nauki, organizacji samorządowych, rządowych i biznesu.

2. edycja Kongresu Wodnego odbędzie się w dniach 4-5 września 2023 r. w Hotelu The Bridge we Wrocławiu.


Patronat Honorowy Prezesa Rady Ministrów
Patronat medialny
Patronat medialny
Patronat kancelaria premiera TVP3 Wrocław gazetawroclawska