Fundusze RP PGW UE

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Wirtualny Informator Rzeczny (WIR)


W dniu 16.10.2020 podpisana została Umowa o dofinansowanie projektu pn. Wirtualny Informator Rzeczny (WIR) nr: POPC.02.01.00-00-0124/19-00 o wartości 14 426 812,48 zł. Wkład z budżetu środków europejskich wynosi 12 209 411,40 zł.

Cel projektu: Utworzenie i rozwój nowoczesnych usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną w zakresie obsługi śródlądowych dróg wodnych.


Projekt realizowany jest w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. System WIR budowany będzie dla użytkowników i administratorów dróg wodnych - posłuży obywatelom, przedsiębiorcom, a także organom administracji, którzy muszą korzystać z aktualnych i wiarygodnych informacji dotyczących dróg wodnych oraz znajdującej się na nich infrastrukturze.


Projektowany System stanowić będzie centralny punkt dostępu do danych i informacji z poziomu przeglądarki internetowej oraz aplikacji mobilnej. Będzie integrować, gromadzić, przechowywać i udostępniać w ujednoliconej i spójnej formie szerokie spektrum danych z odniesieniem przestrzennym. System zapewni narzędzia i e-usługi, niezbędne do efektywnego rozliczania korzystania z dróg wodnych, zarówno od strony klienta jak i administratora. Projektowane rozwiązanie usprawni korzystanie z dróg wodnych, umożliwi dokonywanie elektronicznych opłat za śluzowania, ułatwi planowanie tras żeglugowych oraz zapewni zaplecze informatyczne na potrzeby zarządzania drogami wodnymi w skali całego kraju.