Uczniowie ponad 300 szkół podstawowych w całej Polsce spędzili pierwszy semestr nauki kreatywnie i aktywnie – pod znakiem wody! W ramach programu edukacyjnego Wód Polskich  „Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie” dzieci i młodzież uczestniczyli w tematycznych lekcjach, przeprowadzali eksperymenty, brali udział w konkursach, a także odbywali praktyczne zajęcia w terenie. To idealne wprowadzenie do zbliżającego się sezonu wiosenno-letniego, który będzie obfitował w wydarzenia plenerowe z udziałem uczniów i naszych pracowników.

Edukacja wodna jest jednym z istotnych elementów działalności Wód Polskich i kluczową rolą „Aktywnych Błękitnych”, do których może dołączyć każda szkoła podstawowa w Polsce. W tegoroczną III edycję programu zaangażowało się blisko 300 szkół podstawowych i ponad 60 partnerów z całej Polski – w tym jednostki policji, straży pożarnej, WOPR, czy kuratoria oświaty. Program jest realizowany od 2019 roku i patronują mu Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Regionalnymi koordynatorami programu są Zespoły Komunikacji Społecznej i Edukacji Wodnej Wód Polskich z terenu RZGW:  Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Gliwice, Lublin, Poznań, Warszawa i Wrocław.

Szkoły uczestniczące w programie organizują lekcje tematyczne dotyczące racjonalnego gospodarowania wodami, konkursy i wydarzenia we współpracy merytorycznej z pracownikami Wód Polskich. Uczniowie poznają właściwe nawyki dotyczące korzystania z zasobów wodnych, ochrony środowiska wodnego oraz bezpiecznego zachowania nad wodą. Efekty naszego projektu można śledzić na stronach regionalnych Wód Polskich oraz na kanale Facebook Aktywni Błękitni. A tej zimy w naszych „Aktywnych” regionach działo się naprawdę wiele!

275828446 923712788298954 6214218010875723656 n

 

„Aktywni” w Bydgoszczy

„Aktywni” na terenie RZGW w Bydgoszczy przygotowali lekcje edukacyjne poświęconych różnym zagadnieniom związanym z wodą. Uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych nr 30 w Bydgoszczy poznali rodzaje zbiorników wodnych i wód na naszej kuli ziemskiej. Rozwiązali też „Wodne rebusy” oraz zgłębiali tajniki wiedzy dotyczące rodzajów opadów atmosferycznych.

„Aktywni Błękitni” ze Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Przyłękach wzięli udział w zajęciach na temat „Razem powiedzmy - Stop suszy". Wraz z nauczycielem omówili to zjawisko, zastanowili się w jaki sposób zapobiegać marnowaniu wody w mieście i na wsi. Odpowiedzieli sobie również na pytania w jaki sposób zapobiegać marnowaniu wody w szkole i jak gromadzić deszczówkę na terenach przyszkolnych? Swoje pomysły na dobre praktyki przeciwdziałające suszy przedstawili w formie prac plastycznych.

Co ciekawe, odbywały się również lekcje samodzielnie przeprowadzone przez dzieci. Tak było np. w Szkole Podstawowej nr 2 w Gniewkowie gdzie uczniowie opowiedzieli swoim kolegom o problemie suszy.

Inicjatywą i kreatywnością wykazali się także uczniowie Szkoły Podstawowej nr 47 im. Bronisława Malinowskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Bydgoszczy, którzy przygotowali, a następnie przedstawili klasie prezentację multimedialną o wodzie. Zadanie wymagało zaangażowania ponieważ konieczne było wyszukanie informacji na temat ilości wód słonych i słodkich, lądów oraz wody na naszej planecie. Dodatkowo uczniowie przeprowadzili eksperymenty związane z wodą ilustrujące krystalizację soli, unoszenie się i tonięcie ciał, a także liczyli zadania matematyczne dotyczące wody. Ponadto dzieci wykonały m.in. prace plastyczne na temat "Jak oszczędzam wodę?" i zorganizowały wystawę prac.

Piękno wody i jej znaczenie dla życia na naszej planecie w ramach działań promuje także konkurs fotograficzny "Uchwyć wodę" organizowany przez bydgoskie Wody Polskie dla uczniów szkół podstawowych .

 

„Aktywni” w Białymstoku

Aktywnie było także na Podlasiu! Uczniowie z Zespołu Szkół Specjalnych im. Jana Pawła II w Bielsku Podlaskim dowiedzieli się czym są łąki kwietne i dlaczego są świetną alternatywą dla zwykłych trawników. Pod koniec lekcji uczniowie zgłaszali własne poglądy i spostrzeżenia dotyczące tematyki zajęć. Na koniec uczniowie sprawdzili poziom własnych wiadomości przystępując do rozwiązania testu „Woda źródłem życia”.

W czasie ferii zimowych aż 200 dzieci z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego miało okazję wziąć udział w zajęciach pt. „Bezpieczne ferie” z udziałem doświadczonego ratownika Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z Giżycka. Dla uczniów przygotowano również konkurs na makietę edukacyjną pod hasłem: „Mikroretencja – makroodbudowa zasobów wód podziemnych”. którego zadaniem jest przedstawienie pomysłów i sposobów na retencjonowanie wody w gruncie w swoim najbliższym otoczeniu.

 

„Aktywni” w Poznaniu

Jak radzić sobie z powodzią wiedzą dzieci z Wielkopolski! W Szkole Podstawowej im. M. Konopnickiej w Osieczy w klasach 4-8 została przeprowadzono lekcja pn. "Powódź? A co takiego?". Uczniowie chętnie opowiadali o tym co widzieli i wspólnie, bez problemu, ułożyli definicję powodzi. Z kolei przed dziećmi z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Lisewie susza nie ma żadnych tajemnic – wszystko dzięki systematycznym lekcjom, ciekawym materiałom i wizytom na obiektach hydrotechnicznych!

 

„Aktywni” w Gdańsku

Jak edukować o wodzie, to tylko w Gdańsku! Z początkiem marca uczniowie szkoły im. Kornela Makuszyńskiego w Czaplach w ramach lekcji edukacyjnej dowiedzieli się czym są i skąd wzięły się wody podziemne, a także jaką rolę pełnią w przyrodzie. To temat bardzo aktualny bo wody podziemne są tegorocznym motywem przewodnim obchodzonego 22 marca święta Światowego Dnia Wody.

Dzieci z Pomorza mogą wziąć udział w konkursie pod nazwą „Wody podziemne – niewidzialny skarb”. Na uwagę zasługuje forma prac konkursowych, ponieważ zadanie polega na stworzeniu filmu krótkometrażowego, fotoreportażu lub klipu muzycznego.

Jak oszczędzać wodę? Trzecioklasiści ze Szkoły Podstawowej w Pomysku Wielkim zobrazowali swoje pomysły wykonując plakaty w związku z konkursem plastycznym „Wodę oszczędzam codziennie”.

W czasie trwających ferii zimowych nie zabrakło zajęć z zakresu bezpieczeństwa nad wodą. W Słupsku odbyły się ćwiczenia i pokazy z zakresu ratownictwa wodnego. Strażacy, ratownicy WOPR i policjanci zaprezentowali zasady prawidłowego zachowania w czasie niebezpiecznych sytuacji, jakie mogą zdarzyć się nad wodą, szczególnie w okresie zimowym. Dzięki temu dzieci i młodzież dowiedzieli się jak reagować i co robić w przypadku ewentualnego niebezpiecznego zdarzenia. Zajęcia odbyły się również w formule online.  Strażacy szczegółowo omówili, co trzeba ze sobą zabrać wchodząc z domu zimą, jak się ubierać i w jaki sposób wezwać służby ratownicze w przypadku napotkania niebezpiecznego zdarzenia. Uczniowie dowiedzieli się jak udzielić pomocy z zachowaniem własnego bezpieczeństwa oraz w jaki sposób udzielać pomocy osobom pod którymi zarwał się lód.

 

„Aktywni” w Lublinie

Woda jest żywiołem i wiedzą o tym dzieci z Lubelszczyzny! Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Bukowie Wielkiej oraz Macoszynie Dużym podczas zajęć dowiedzieli się czym jest susza i jak jej przeciwdziałać oraz co to jest powódź, jakie zagrożenia ze sobą niesie i jak sobie radzić z wielką wodą?

 

„Aktywni” we Wrocławiu

Choć to dopiero pierwsza odsłona „Aktywnych Błękitnych” na terenie RZGW we Wrocławiu, program zebrał już blisko 4 tysiące uczniów z 24 szkół podstawowych, którzy poznają tajniki edukacji wodnej.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 7 we Wrocławiu dowiedziały się o wpływie urbanizacji na otaczający nas świat dzięki obejrzeniu spektaklu pt. „Nowa Hydrozagadka”. Finałem lekcji była dyskusja o wpływie betonozy na powodzie i susze. Natomiast dla starszych uczniów nauczyciele przygotowali szereg informacji związanych z tematyką racjonalnego gospodarowania wodą i możliwościami jakie dają nam łąki kwietne w ochronie zasobów wodnych oraz problematyką zanieczyszczenia wód.

Z kolei uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Siechnicach w ramach lekcji edukacyjnej zdobyli wiedzę z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i gospodarki wodnej. Młodzi hydrolodzy poznali zalety kwietnych łąk i obejrzeli prezentacje „Jak przeciwdziałać powodzi?” oraz „Jak dbać o zasoby wodne w Polsce?”.

Ciekawą formą nauki i spędzania wolnego czasu były wycieczki na zbiorniki  przeciwpowodziowe w Roztokach i Boboszowie. Dzieci także same zorganizowały liczne zajęcia i konkursy poświęcone tematyce wodnej. Uczniowie mieli również okazję uczyć się przez zabawę w ramach gry Młody Hydrolog. Dodatkowo przeprowadzono z pomocą nauczycieli widowiskowe eksperymenty. Aktywni Błękitni poznali m.in. różnice gęstości różnych cieczy w doświadczeniu z barwnikami spożywczymi, a także sposób działania sił sprawiających, że woda może transportowa.

 

 

Gdzie jeszcze znajdziesz „Aktywnych”­­­?

Działania w ramach „Aktywnych” to nie tylko wydarzenia kierowane do dzieci, ale również wydarzenia dla nauczycieli, którzy pogłębiając swoją wiedzę o wodzie będą mogli skutecznie edukować uczniów.  W ramach spotkania przedstawicieli białostockich Wód Polskich z nauczycielami z Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, słuchacze mieli okazję zapoznać się z prezentacją poświęconą tematyce wody m. in. zanieczyszczaniu akwenów wodnych, działań mających na celu walkę z suszą i retencjonowaniu wody. Dowiedzieli się też o korzyściach wynikających ze wprowadzania błękitno-niebieskiej infrastruktury w miastach i wysiewania łąk kwietnych.

Działania na rzecz edukacji wodnej realizowane są także poprzez liczne artykuły edukacyjne publikowane na stronie internetowej www.wody.gov.pl oraz na profilach społecznościowych Wód Polskich. Co drugi tydzień w niedzielę zamieszczamy na Facebooku PGW WP Hydrociekawostki przybliżające odbiorcom mniej znane informacje z zakresu tematyki wodnej. Można również obejrzeć publikowane co drugą sobotę krótkie filmiki „Wszystko o Wodzie”. Ponadto na początku marca Wody Polskie ogłosiły ogólnopolski konkurs plastyczny dla szkół podstawowych pn. „Jak chronić wody podziemne?”.

Natomiast dla szkół które dotychczas przystąpiły do programu Aktywni Błękitni, Wody Polskie przeprowadzą lekcję edukacyjną na temat wód podziemnych. Wydarzenie odbędzie się z okazji Światowego Dnia Wody w dniu 22 marca.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wraz z partnerami zachęcają do realizacji edukacji o zrównoważonym rozwoju w gospodarce wodnej, szczególnie ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganiu skutkom suszy. Zapraszamy także do śledzenia informacji publikowanych na naszej stronie internetowej oraz obserwowania relacji zamieszczanych na naszych profilach społecznościowych.