W związku z  występowaniem opadów deszczu oraz spływem wód opadowych i roztopowych lokalnie wzrósł poziom wód w rzekach. Na terenie woj. śląskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego punktowo notowane były przekroczenia stanu ostrzegawczego i stanu alarmowego.

Wody Polskie na bieżąco monitorują sytuację hydrologiczno-meteorologiczną. Stan wód w rzekach i zbiornikach wodnych może się zmieniać, zależnie od nasilenia opadów oraz wysokości temperatur. Obecnie gleba jest mokra, a w górach zalega śnieg, więc gwałtowne roztopy na południu kraju mogą prowadzić do dymamicznych zmian sytuacji hydrologicznej. Dlatego Centra Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich pozostają w gotowości. Gospodarowanie wodą w zbiornikach jest dostosowywane do aktualnie panujących warunków – zbiorniki zarządzane przez Wody Polskie pracują zgodnie z obowiązującymi instrukcjami i posiadają rezerwę powodziową.


Informacja o sytuacji hydrologicznej w dn. 18 kwietnia br.

Opady występowały w całej Polsce. Najwyższy opad dobowy odnotowany został na stacjach: Siedlce (Liwiec) 10.3 mm, Grudziądz (Wisła) 10.2 mm, Szklarska Poręba (Kamieńczyk) 9.7 mm.

Na godz. 10:00 notowane są:

Stan alarmowy (1): Wisła od Sanu do Narwi 1 (Wąchock-Kamienna)

Stan ostrzegawczy (19): Dorzecze Odry 3: Górna i Środkowa Odra 2, Warta do Wełny 1.

Dorzecze Wisły 16: Górna Wisła 7, San 2, Wisła od Sanu do Narwi 5, Narew 1, Bug 1.


Informacja o sytuacji hydrologicznej w dn. 17 kwietnia br.

Opady notowane były na obszarze całego kraju. W związku ze spływem wód opadowych i roztopowych wzrasta poziom wód w rzekach. IMGW wydało ostrzeżenia hydrologiczne. Na godz. 20:00 notowane są:

- stan alarmowy (2) w rejonie Górnej Wisły 1 (Brynica-Brynica);

Wisła od Sanu do Narwi 1(Bzin-Kamienna);

- stan ostrzegawczy (19) w Dorzeczu Odry 4: Górna i Środkowa Odra 2, ujście Odry 1, Warta do Wełny 1.

Dorzecze Wisły 15: Górna Wisła 5, San 4, Wisła od Sanu do Narwi 4, Narew 1, Bug 1.

 

Bieżące prognozy meteorologiczne i hydrologiczne, w tym wydane przez IMGW ostrzeżenia są na stronie: https://meteo.imgw.pl/