Wody Polskie podpisały umowę na przebudowę mostu drogowego na Warcie w Kostrzynie nad Odrą. Modernizacja obiektu umożliwi sprawne prowadzenie akcji lodołamania oraz spływ kry wzdłuż rzeki. Jest to niezwykle istotny element ochrony przeciwpowodziowej. W ramach inwestycji unowocześniona zostanie także infrastruktura drogowa. Prace mają potrwać do sierpnia 2023 roku.

Koszt inwestycji wynosi ponad 100 mln zł. Zadanie jest realizowane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie ze środków międzynarodowych instytucji finansowych, w tym Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) oraz Banku Rozwoju Rady Europy, jak również przy wsparciu środków z Funduszu Spójności oraz budżetu państwa. Działania są częścią rządowego Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły. W podpisaniu umowy uczestniczył Paweł Rusiecki, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Zarządzania Środowiskiem Wodnym.

Przeprowadzenie modernizacji jest konieczne, bo obecny stan mostu utrudnia spływ kry w kluczowych momentach lodołamania, a niekiedy zupełnie je wstrzymuje. Dzięki inwestycji zwiększony zostanie prześwit pomiędzy przęsłem żeglownym, a najwyższą wodą żeglowną (w tym miejscu do poziomu 5,25 m). Obiekt będzie trójprzęsłowy, filary zlokalizowane zostaną na brzegach poza korytem rzeki, a podpory istniejącego mostu zostaną rozebrane do poziomu dwóch metrów poniżej dna, co pozwoli na spływ lodu całą szerokością koryta. Na czas budowy nowej przeprawy wykonany zostanie objazd na moście tymczasowym po stronie południowej obecnego obiektu.

W ramach inwestycji przebudowana zostanie droga krajowa nr 31, powstanie ciąg pieszo-rowerowy, a modernizację przejdzie m.in. sieć wodno-kanalizacyjna, gazociągowa oraz elektroenergetyczna. Długość planowanego do przebudowy pasa drogowego, włączając odcinek zlokalizowany na moście, wynosi około 585 metrów. Wykonawcą robót jest firma Warbud S.A.

 

Podpisanie umowy dyr. RZGW SZCZECIN MAREK DUKLANWSKI Fot. Wody Polskie

Marek Duklanowski Dyrektor RZGW w Szczecinie w trakcie podpisania umowy z przedstawicielem wykonawcy prac firmy Warbud S.A.

Most drogowy na Warcie który ma być remontowany Kostrzyń nad Odrą Fot. Wody Polskie

Most w Kostrzynie nad Odrą - stan przed modernizacją.