17 sierpnia została podpisana umowa na pogłębianie Wisły w Płocku w dwóch lokalizacjach: przy bramie przeciwpowodziowej i w okolicy Maszewa. Prace utrzymaniowe mają na celu zwiększyć bezpieczeństwo powodziowe, ułatwić spływ lodu oraz przeciwdziałać powstawaniu niekorzystnych zjawisk lodowych. Z okazji rozpoczęcia inwestycji, zorganizowano briefing prasowy z udziałem Krzysztofa Wosia, Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą.

Dotrzymujemy słowa. Wody Polskie zapowiedziały, że po 15 sierpnia rozpoczniemy prace udrożnienia Wisły na odcinku płockim. Właśnie dzisiaj specjalistyczny sprzęt rozpoczął prace pogłębiarskie przy przegrodzie śryżowej w okolicy Maszewa – powiedział Wiceprezes Krzysztof Woś.

Dzięki przeprowadzonym robotom usunięte zostanie łącznie 54.000 m³ urobku. Prace pogłębiarskie są konieczne do wykonania, ponieważ obecnie w okresie zimowym z uwagi na małe głębokości Wisły w Płocku utrudnione jest prowadzenie akcji lodołamania oraz spław lodu, co w konsekwencji grozi tworzeniem się zatorów lodowych stanowiących realne zagrożenie powodziowe. Planowane prace mają na celu udrożnianie koryta Wisły, a co za tym idzie - poprawę bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

18 08 21 Plock2
 Pogłębiarka na Wiśle w Płocku. Fot. Wody Polskie

Zadanie pn. „Udrożnienie rzeki Wisły na terenie działania Zarządu Zlewni we Włocławku w dwóch lokalizacjach: Lokalizacja nr 1: Udrożnienie rzeki Wisły w km 633+280 – 633+780 (brama przeciwpowodziowa w Płocku), Lokalizacja nr 2: Udrożnienie rzeki Wisły w km 636+200 – 637+200 (okolice Maszewa)” będzie realizowane najpóźniej do 30 września 2021 roku, a jego wartość wynosi 1 345 000 zł

W kolejnych miesiącach prace pogłębiarskie będą kontynuowane w innych lokalizacjach: Rakowo, Wychódźc, Kępa Polska, Dobrzyków, Gmury, Radziwie, Rokicie. Wykonawca zadania pn. „Wykonanie badań batymetrycznych wraz z opracowaniem operatów wodnoprawnych i uzyskaniem decyzji umożliwiających prowadzenie robót bagrowniczych na rzece Wiśle w podziale na części” zrealizował już Etap I umowy. Obejmował on wykonanie badań batymetrycznych kształtu dna wskazanych odcinków Wisły i określenie kubatury materiału do wydobycia. Etap II obejmuje uzyskanie zgody z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Po uzyskaniu decyzji środowiskowych i pozwoleń wodnoprawnych możliwa będzie dalsza realizacja zadania.

Ochrona przeciwpowodziowa jest jednym ze statutowych zadań Wód Polskich. Powódź jest zjawiskiem naturalnym, któremu nie sposób zapobiec, dlatego działania należy skierować w stronę zmniejszenia strat poprzez ograniczanie tzw. ryzyka powodziowego.

18 08 21 Plock1
 Rzeka Wisła w Płocku. Fot. Wody Polskie