Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie zakończył prace na zadaniu „Zasyp wyrwy brzegowej na rzece Sole w miejscowości Rajsko gmina Oświęcim”. Fundacja Pamięć zakończyła również prace ekshumacyjne na zadaniu.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie na przełomie lipca i sierpnia rozpoczął zadanie: „Zasyp wyrwy brzegowej na rzece Soła w km 6+250-6+400 w miejscowości Rajsko gmina Oświęcim". Jego celem było zabezpieczenie lewego brzegu rzeki Soły z uwagi na postępującą erozję brzegową oraz ochrona ujęcia wody. Pierwszy etap prac polegał na wykonaniu luźnego narzutu kamiennego poprzez wrzucenie z brzegu kamienia łamanego. Roboty te pozwoliły na stworzenie bezpiecznych warunków dla kolejnych prac ekshumacyjnych. Realizacja drugiego etapu rozpoczęła się po zakończeniu prac ekshumacyjnych i polegała na wykonaniu tzw. materaca wiklinowego, który wzmocnił brzeg i przyczynił się do powstania nowych siedlisk przyrodniczych. Zaplanowane do realizacji prace zostały wykonane z udziałem nadzoru przyrodniczego.

 

Resized 20210915 095918 Resized 20210915 104210
Zasyp wyrwy brzegowej na rzece Sole. Fot. Wody Polskie

 

Na terenie prac utrzymaniowych zlokalizowany był cmentarz niemieckich jeńców wojennych, który w latach 50 ubiegłego wieku został zrównany z ziemią, a  podmywany brzeg ujawniał kolejne zalegające szczątki ludzkie. Zgodnie z decyzją Instytutu Pamięci Narodowej  z dnia 15 kwietnia 2021 r. za przeprowadzenie prac ekshumacyjnych w miejscowości Rajsko w gminie Oświęcim odpowiedzialna była Fundacja „Pamięć”, z którą Wody Polskie podczas prowadzonych prac współpracowały. Prace ekshumacyjne rozpoczęły się 21 kwietnia i były wykonywane w oparciu o postanowienia umowy między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o grobach ofiar wojny i przemocy totalitarnej.