We Wrocławiu odbyły się obchody Dnia Marynarza Żeglugi Śródlądowej. W uroczystościach, którym przewodniczył Wiceminister Grzegorz Witkowski z Ministerstwa Infrastruktury, udział wzięły delegacje armatorów, Urzędów Żeglugi Śródlądowej, szkół o profilu żeglugowym oraz przedstawiciele Wód Polskich, w tym Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą Krzysztof Woś oraz Dyrektor Wód Polskich Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Mariusz Przybylski

Wiceminister Infrastruktury Grzegorz Witkowski podczas swojego wystąpienia podkreślił znaczenie żeglugi śródlądowej, która zarówno kiedyś, jak i dziś pełni niezwykle istotną rolę. Na potwierdzenie tych słów odczytał również list Wiceministra Marka Gróbarczyka skierowany do uczestników uroczystości i środowiska żeglugowego:

Rozwój żeglugi śródlądowej ma dla mnie szczególne znaczenie. Nieustannie widzę ogromny potencjał drzemiący w tej gałęzi gospodarki, również w aspekcie odbudowującej się po pandemii turystyki. Dni Marynarzy Rzecznych są świadectwem uznania dla wszystkich marynarzy, którym dziękuję za wykonywane z pasją obowiązki.

 Wiceminister Grzegorz Witkowski w swoim przemówieniu podkreślił również szerszy kontekst żeglugi w rozwoju gospodarczym regionów i zwrócił uwagę na zagadnienia związane z gospodarką wodną.

- Woda to nie tylko inwestycje i żegluga, to także bezpieczeństwo obywateli. Wrocław jest stolicą żeglugi śródlądowej i stąd wypływa nadzieja na dalszy rozwój tej niesamowicie ważnej branży polskiej gospodarki - powiedział.

Krzysztof Woś Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą wyjaśnił, iż żegluga i drogi wodne są jednymi z ważniejszych obszarów działań Naszego Gospodarstwa.

- My jako PGW Wody Polskie od ponad 3 lat robimy wszystko, by poprawiać warunki nawigacyjne naszych śródlądowych dróg wodnych. Podejmujemy również intensywne działania dla przywrócenia żeglugi śródlądowej w polskim systemie transportowym. Aby żegluga stała się również zapleczem dla naszych portów, ujścia Wisły i Odry, niezbędne są inwestycje - podkreślił.

Krzysztof Woś, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą jest kapitanem żeglugi, naukowcem i praktykiem, jednym z najlepszych ekspertów lodołamania w Europie. Dowodził akcją lodołamania prowadzoną przez Wody Polskie w ramach zimowej osłony przeciwpowodziowej  w styczniu i lutym bieżącego roku. Podczas uroczystych obchodów Dnia Marynarza Żeglugi Śródlądowej Zastępca Prezesa Wód Polskich ds.Ochrony przed Powodzią i Suszą Krzysztof Woś otrzymał Komandorię „Zasłużony dla Polski i rzek”. W tym dniu Komandorię otrzymał również kapitan Jan Pyś dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.

PGW Wody Polskie są obecnie największym armatorem floty rzecznej w Polsce. Służbę na polskich rzekach i jeziorach pełnią marynarze Wód Polskich m.in. na pchaczach i barkach do wystawiania i utrzymania szlaków wodnych, specjalistycznych jednostkach sonarowych oraz lodołamaczach.

Dzień Marynarza Rzecznego. Rys historyczny

Święto o historycznej nazwie Dzień Marynarza Rzecznego powstało dla upamiętnienia pierwszej wiktorii, kiedy 3 lipca 1919 roku rajd rzeką Jasiołdą trzech łodzi motorowych z desantem piechoty zapewnił Polakom zajęcie Horodyszcza. Uzbrojone w ciężkie karabiny maszynowe monitory rzeczne osłoniły ogniem desantujących się piechurów pod dowództwem chorążego Andrzeja Baja. Było to pierwsze znaczące zwycięstwo w walce z bolszewikami nowo utworzonej flotylli operującej na obecnym pograniczu ukraińsko-białoruskim. Marynarze śródlądowi uczestniczyli następnie w odbiciu z rąk komunistów Kijowa i w całej kampanii 1920 r.

W okresie międzywojennym flotylle śródlądowe marynarki wojennej stacjonowały w rejonie Pińska oraz Bydgoszczy. Dysponowały nowoczesnymi łodziami i nawet własną eskadrą lotniczą. Na rzekach II RP testowano nowatorskie rozwiązanie techniczne polskiej myśli inżynierskiej m.in. nowe stopy metali do produkcji kadłubów. Obecnie Dzień Marynarza Żeglugi Śródlądowej jest najważniejszym świętem dla marynarzy, którzy służą we flotach żeglugi śródlądowej, także w Wodach Polskich. Jesteśmy dumni, że tak znakomite grono fachowców zasila szeregi PGW Wody Polskie.

Dzień Marynarza Rzecznego jest nazwą historyczną, współcześnie święto 3 lipca nazywane jest również Dniem Marynarza Żeglugi Śródlądowej.

Relacja z uroczystych obchodów Dnia Marynarza Żeglugi Śródlądowej

Zdjęcie 2

Zdjęcie 1

Miniatura 1

Prezes WośKrzysztof Woś, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą,
kapitan żeglugi, naukowiec i praktyk, jeden z najlepszych ekspertów lodołamania w Europie.
4 lipca 2021 odznaczony Komandorią „Zasłużony dla Polski i rzek”.