Warszawa, dn. 18 lutego 2021 r.

 

Kamil Dziubka
Redaktor Onetu

 

Oświadczenie

 

Żądam sprostowania nieprawdziwych informacji zamieszczonych w publikacji Onet.pl, z dn. 18 lutego 2021 r., pt. „Nagła dymisja szefa lodołamaczy. Grozi nam powódź?”.

Nieprawdą jest, iż wymieniony w tekście dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku „dowodził lodołamaczami, które rozbijają właśnie krę pomiędzy Włocławkiem a Płockiem”.

Żądam umieszczenia sprostowania o następującej treści: „Kierownikiem akcji lodołamania niezmiennie od stycznia br.  – gdy prowadzona była pierwsza w tym roku akcja lodołamania na zbiorniku włocławskim – jest kierownik Stopnia Wodnego Włocławek.”

Jednocześnie informuję, że obecnie prowadzona przez Wody Polskie akcja lodołamania, jest drugą w tym roku akcją prowadzoną w ramach zimowej osłony przeciwpowodziowej. Działania przeprowadzane są pod pełną kontrolą i zgodnie z planem.

Dziś w rejonie Środkowej Wisły pracowało 6 lodołamaczy. Jednostki dotarły na wysokość Nowej Wsi. Przewiduje się, że w ciągu tygodnia, jeżeli warunki meteorologiczne i hydrologiczne będą sprzyjające, lodołamacze dotrą do Płocka. Akcja kruszenia lodu oraz spławiania kry przez Stopień Wodny Włocławek będzie kontynuowana w ciągu najbliższych tygodni.

Nie rozumiem, dlaczego redakcja Onet.pl nie zainteresowała się stanem faktycznym przeprowadzanej akcji lodołamania na Środkowej Wiśle.

Sergiusz Kieruzel
Rzecznik Prasowy
PGW Wody Polskie