Prezydent RP Andrzej Duda podczas wizyty na rozbudowywanym wale przeciwpowodziowym przy ujściu Sanu do Wisły, podkreślił dużą rolę inwestycji w kontekście regionu oraz całego kraju. Realizowane tutaj prace są elementem kompleksowej ochrony przed powodzią powiatów: stalowowolskiego, sandomierskiego i tarnobrzeskiego. Wody Polskie w tym rejonie prowadzą prace na łączną kwotę 500 mln zł. Celem jest zabezpieczenie przeszło 32 tys. ha użytków oraz ochrona przeciwpowodziowa ponad 50 tys. mieszkańców.

Jesteśmy w miejscu, gdzie jest realizowana spektakularna inwestycja, jedna z bardziej znaczących i oczekiwanych od dziesięcioleci – powiedział Prezydent RP Andrzej Duda podczas wizyty na modernizowanych wałach przeciwpowodziowych.  Mam nadzieję, że inwestycja będzie służyła przez kolejne dziesięciolecia i zabezpieczała mieszkańców, ich dorobek oraz plony przed niebezpieczeństwami,bo nikt z nas nie ma wątpliwości, że mimo iż występują okresy suszy, to również przychodzi czas gdy są deszcze i Wisła i San niosą ogromne masy wód, wówczas niebezpieczeństwo staje się realne. Prezydent podziękował Wodom Polskim oraz wykonawcom za sprawne prowadzenie prac służących bezpieczeństwu mieszkańców Polski. – Jeżeli chcecie zobaczyć, jak szybko i solidnie są prowadzone prace, to spytajcie mieszkańców – podsumował Prezydent Andrzej Duda.

Podczas swojego wystąpienia Wiceminister Anna Moskwa z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej podkreśliła, że przy realizacji tego typu inwestycji ważna jest ścisła współpraca z samorządami i społecznością lokalną. Przykład takiej współpracy z Wodami Polskimi widać właśnie przy inwestycji w gminie Gorzyce w województwie podkarpackim, przy zabezpieczeniu ujścia Sanu dodała Wiceminister Anna Moskwa.

Wizyta odbyła się 6 czerwca w miejscowości Wrzawy w gminie Gorzyce, gdzie aktualnie trwają roboty na zadaniu San III o wartości 25 mln zł, polegającym na rozbudowie lewostronnego obwałowania przeciwpowodziowego rzeki San. Prezydentowi towarzyszyła Anna Moskwa Wiceminister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. W spotkaniu uczestniczył również Przemysław Daca Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Prezes PGW WP Przemysław Daca podkreślił, że dopiero z chwilą powstania Wód Polskich stało się możliwym pozyskanie środków finansowych, które pozwalają na realizację kompleksowych zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Od 2018 roku regionalny zarząd gospodarki wodnej w Rzeszowie, na terenie województwa podkarpackiego tylko w powiatach stalowowolskim i tarnobrzeskim zakończył, realizuje i przygotowuje 7 projektów o wartości ponad 300 mln. W ich ramach zostanie zmodernizowanych ponad 70 km obwałowań Wisły, Sanu, Łęgu i Trześniówki. Równolegle z pracami prowadzonymi przez regionalny zarząd gospodarki wodnej w Rzeszowie, RZGW w Krakowie realizuje projekt ochrony przeciwpowodziowej Sandomierza na terenie województwa świętokrzyskiego. Celem jest rozbudowa około 30 km obwałowań Wisły i Koprzywianki oraz budowa i modernizacja 4 przepompowni. Wartość tej inwestycji sięga 200 mln zł.

 Łączna wartość wszystkich zadań realizowanych w regionie w ramach systemu ochrony przeciwpowodziowej na Odrze oraz Wiśle, wynosi 500 mln zł – podkreślił Przemysław Daca. Prezes dodał, że Wody Polskie podchodzą do ich realizacji kompleksowo. – Inwestycje są zaplanowane w taki sposób, aby uwzględnić zarówno występowanie okresów ze zwiększonymi opadami i towarzyszącymi im wezbraniami, jak również okresy suszy podsumował Przemysław Daca. 

Dyrektor RZGW w Rzeszowie Małgorzata Wajda przedstawiła Prezydentowi RP zakres zadania inwestycyjnego San III, które jest jednym z elementów Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły finansowanego ze środków Banku Światowego Banku Rozwoju Rady Europy i Budżetu Państwa.

Siedem zadań przygotowanych i realizowanych i przez Wody Polskie, m.in. na terenie powiatu tarnobrzeskiego oraz stalowowolskiego przyczyni się do zwiększenia stopnia bezpieczeństwa powodziowego terenów szczególnie zagrożonych wezbraniami. Przypomnijmy – powódź z 2010 roku na terenie województwa podkarpackiego spowodowała szkody w 538 miejscowościach na terenie 24 powiatów. Ewakuowano wówczas ponad 13 tys. mieszkańców północnej części województwa, a poszkodowanych było łącznie 42 tys. osób. Dodatkowo na terenie 13 powiatów wystąpiły osuwiska, które spowodowały uszkodzenia  570 budynków. Straty w regionie oszacowano na prawie 12 mld złotych.

Wody Polskie intensywnie pracują nad stworzeniem kompleksowego systemu ochrony przeciwpowodziowej na Odrze oraz Wiśle. Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry (POPDO) i Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW) są finansowane z wielu źródeł, m.in. funduszy Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy i KE. Celem tych inwestycji jest łagodzenie fali powodziowej i zmniejszenie zagrożenia powodziowego. Oszacowano, że tereny znajdujące się w bliskości proponowanych zadań i działań zamieszkane są przez 15,1 mln osób.
Łączna wartość inwestycji realizowanych przez Wody Polskie przekracza 2 miliardy zł.

IMG 20200606 WA0008

Prezydent Andrzej Duda, Wiceminister (MGMiŻŚ) Anna Moskwa oraz Prezes Wód Polskich spotkali się z mieszkańcami powiatu stalowowolskiego, gdzie modernizowane są wały przeciwpowodziowe. Fot. Wody Polskie

San 3 miniatura

Rozbudowa wału przeciwpowodziowego przy ujściu Sanu do Wisły, czerwiec 2020. Fot. Wody Polskie