Rzeszów należy do miast, w  których na skutek nawalnych opadów deszczu często pojawia się problem podtopień. – Stoi za tym powszechnie krytykowana „betonoza”, czyli nadmierne uszczelnianie, brukowanie i zabudowanie powierzchni zurbanizowanych, co jest obecnie problemem wielu miast – wyjaśnia Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich podczas konferencji prasowej, 28 maja w Rzeszowie, poświęconej inwestycjom na terenie miasta. W konferencji uczestniczyła również Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart.

Na skutek nadmiernego uszczelniania powierzchni brukowania, asfaltowania i zabudowywania terenu, woda opadowa nie może wsiąkać w grunt i podczas intensywnych opadów deszczu najpierw gromadzi się, a potem gwałtownie odpływa do potoków i rzek, nie wsiąka w glebę. Zabetonowanie, asfaltowanie dużych powierzchni w miastach sprzyja zatem rozwojowi suszy oraz pojawianiu się podtopień.

Dlatego Wody Polskie kontynuują prace nad kompleksowym rozwiązaniem problemu podtopień, jakie pojawiają się w ostatnich latach w stolicy Podkarpacia. Już na początku czerwca ruszają dwa zadania, których celem jest zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców Rzeszowa.

„W budżecie Wód Polskich zostało zabezpieczone 7 milionów złotych na wykonanie, jeszcze w roku bieżącym, pierwszej części praz związanych z zabezpieczeniem koryta Strugu w Rzeszowie” – powiedział Przemysław Daca Prezes PGW WP, podczas konferencji prasowej, która odbyła się 28 maja. 

Aktualnie trwają również prace nad kompleksowym zabezpieczeniem przed podtopieniami rzeszowskich osiedli: Budziwój, Biała i Matysówka. Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie przygotował dokumentację przetargową na opracowanie koncepcji technicznej zabezpieczenia przed powodzią zlewni rzek Matysówka i Hermanówka. 

Koncepcja obejmująca zlewnie Matysówki i Hermanówki zostanie opracowana w ramach dużego zadania ujętego w aktualizacji  Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym pn.: „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w zlewni m.in. rzek Malawka, Przyrwa, Matysówka, Mikośka, Paryja, Czekaj (…). Studium obejmie łącznie obszar 2 855 ha, pozwoli zidentyfikować skalę i główne przyczyny zagrożenia powodziowego, a następnie wskaże niezbędne do zrealizowania  prace, w tym budowę obwałowań i murów oporowych oraz zbiorników wodnych. Wykonanie koncepcji planowane jest na koniec listopada 2021 roku i będzie ona stanowiła podstawę do sukcesywnego zlecania kolejnych dokumentacji projektowych dla poszczególnych cieków.

Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, pełniąca również funkcję Przewodniczącej Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podkreśliła, jak istotne jest bezpieczeństwo powodziowe mieszkańców stolicy Podkarpacia. Równocześnie podziękowała za realizowane przez PGW WP inwestycje oraz prace koncepcyjne, które pozwolą zapewnić bezpieczeństwo dla 6 tysięcy osób zamieszkujących południową część Rzeszowa.

Więcej informacji na temat problemu podtopień miejskich w publikacji: https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1154-podtopienia-miejskie-to-ludzkie-dramaty-ktorym-mozemy-zapobiegac

192744364 3810472909048154 1226195420934837729 n

Konferencja poświęcona realizacjom na terenie Rzeszowa z udziałem Przemysława Dacy Prezesa Wód Polskich z udziałem Wowewody Podkarpackiego Ewy Leniart (z lewej). Fot. Wody Polskie

Rzeszów

Zdjęcie archiwalne zrobione podczas wezbrania w czerwcu 2020 roku, przedstawiające ten sam most, przy którym odbyła się konferencja z 28 maja 2021. Fot. Wody Polskie