Na terenie całego kraju realizowany jest nowy projekt tworzenia w powiatach Lokalnych Partnerstw do spraw Wody (LPW)


W ramach powstających LPW Ośrodki Doradztwa Rolniczego zorganizowały już spotkania w 8 powiatach na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego. Najbliższe spotkanie organizowane przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach, odbędzie się 10.07.2020 r. w Bedlnie w powiecie kutnowskim z udziałem przedstawicieli MRiRW, CDR w Brwinowie, władz samorządowych, PGW Wody Polskie i innych podmiotów.


Celem Lokalnych Partnerstw do spraw Wody jest stworzenie pola współpracy między istotnymi podmiotami mającymi wpływ na gospodarkę wodną. W ich skład mogą wejść przedstawiciele:

 • Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie,
 • samorządu terytorialnego szczebla gminnego, powiatowego oraz wojewódzkiego (marszałka województwa),
 • spółki wodnej (z każdej w powiecie),
 • izby rolniczej,
 • lasów państwowych,
 • parków narodowych i krajobrazowych,
 • instytutów naukowych i uczelni rolniczych,
 • organizacji pozarządowych
 • aktywnych rolników
 • właścicieli stawów rybnych (w tym działających w ramach spółek wodnych, spółdzielni i grup producenckich),
 • doradców z prywatnych podmiotów doradczych,
 • i innych zainteresowanych podmiotów.

Obszarem działania projektu jest powiat reprezentowany przez podmioty działające na danym terenie. W pierwszym etapie LPW powstaną w 16 powiatach na zasadach pilotażu (po jednym w każdym województwie), zaś w drugim będą sukcesywnie i w miarę potrzeb powstawać kolejne. Planuje się utworzenie LPW w każdym powiecie, a efektem ich prac będzie:

 • diagnoza sytuacji w zakresie zarządzania zasobami wody pod kątem potrzeb rolnictwa i mieszkańców obszarów wiejskich,
 • wypracowanie wspólnych rozwiązań na rzecz poprawy szeroko pojętej gospodarki wodnej w rolnictwie i na obszarach wiejskich,
 • wypracowanie propozycji, co do przyszłych ram prawno-organizacyjnych działania struktur LPW, o tych samych zadaniach na terenie całego kraju,
 • przygotowanie raportu diagnostycznego dotyczącego całego kraju dla MRiRW.

Wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego są odpowiedzialne za tworzenie pilotażowych LPW, a całość prac koordynuje Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie. Jednostki doradztwa rolniczego organizują spotkania w ramach tworzenia LPW wspólnie z Wodami Polskimi w celu zainteresowania mieszkańców i instytucji z obszaru powiatów problemem wody.

Zapraszamy do współpracy i udziału w pracach LPW celem wypracowania rozwiązań dotyczących racjonalnej gospodarki wodą i metod walki z suszą.


PGW Wody Polskie przygotowały pakiet wspierający ARiRM w działaniach na rzecz nawodnień rolniczych.

W pierwszej kolejności Wody Polskie przeszkolą doradców rolniczych wyznaczonych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego. Wyspecjalizowana kadra trenerów w całym kraju poprowadzi szkolenia z zakresu przygotowania merytorycznej i formalnej dokumentacji wodno-prawnej wymaganej przy uzyskiwaniu pozwoleń na budowę urządzeń do nawadniania gospodarstw rolnych.

Ponadto w każdym z Regionalnych Zarządów Wód Polskich w pionie Usług Wodnych powołano koordynatorów regionalnych na bieżąco wspomagających doradców rolniczych z Ośrodków Doradztwa Rolniczego.
Pobor wod broszura11

RZGW

IMIĘ I NAZWISKO

MAIL

GDAŃSK

Alina Szpanowska -Karaś

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WARSZAWA

Katarzyna Ziółkowska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BIAŁYSTOK

Małgorzata Kubala

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

LUBLIN

Violetta Rudzka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

RZESZÓW

Krzysztof Gwizdak

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

GLIWICE

Tomasz Szałankiewicz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WROCŁAW

Elżbieta Rzepka

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

POZNAŃ

Katarzyna Maślińska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

BYDGOSZCZ

Alina Malendowicz-Dygulska

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SZCZECIN

Lucyna Kwoszcz

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KRAKÓW

Kinga Warkocz-Pęcak

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Podstawa Prawna

Więcej informacji dedykowanych rolnikom znajduje w broszurze „Pobór wód na potrzeby prowadzenia działalności rolniczej


Przypominamy, że ARiMR przedłużył do 20.07.2020 r. termin składania wniosków na nawadnianie gospodarstw rolnych

Rolnicy, którzy chcą zabezpieczyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na inwestycję w nawadnianie gospodarstw. Wnioski będzie można składać w wydłużonym terminie do 20 lipca 2020 r. Wsparciem mogą zostać objęte trzy kategorie inwestycji: ulepszające już istniejące instalacje nawadniające, powiększające obszar nawadniania i jednocześnie powiększające obszar nawadniania oraz ulepszające już istniejące instalacje. Rolnicy mogą sfinansować z tego programu m.in. budowę studni i zbiorników oraz zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania, odzyskiwania lub rozprowadzania wody, instalacji nawadniających i systemów do sterowania nawadnianiem.

Pomoc finansowa na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo wynosi aż do 100 tys. zł, gdzie refundacji podlega 50 proc. kosztów poniesionych na realizację inwestycji (60 proc. w przypadku młodego rolnika). Minimalny poziom kosztów inwestycji musi być wyższy niż 15 tys. zł. O pomoc może ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo o powierzchni od 1 ha do 300 ha, który zarabia na produkcji zwierzęcej lub roślinnej i jest obecny w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR, można je także składać za pośrednictwem biur powiatowych. Dokumenty aplikacyjne są dostępne pod linkiem: https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-413-modernizacja-gospodarstw-rolnych-obszar-nawadniania-w-gospodarstwie.html

 


infolinia 1920x540

Jeśli chcesz uzyskać niezbędne informacje na temat prawidłowego przygotowania dokumentów, właściwego miejsca składania wniosków oraz wniesienia odpowiednich opłat na odpowiedni numer konta, możesz skorzystac z infolinii.

Kontakt jest możliwy w dni robocze pod numerem telefonu: 22 417 55 00 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.