Całodobowy telefoniczny numer dyżurny

Uprzejmie informujemy, że w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie w Warszawie z dniem 1 stycznia 2023 roku uruchomiony został całodobowy telefoniczny numer dyżurny 22 470 10 01 mający na celu zapewnienie całodobowego monitoringu zagrożeń, wymiany informacji o wystąpieniu zagrożeń oraz zaistnieniu sytuacji kryzysowych w obszarze właściwości Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Ponadto informujemy, że na potrzeby raportowania, wymiany informacji oraz zgłaszania incydentów, zdarzeń oraz sytuacji kryzysowych w PGW Wody Polskie KZGW aktualny pozostaje adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Wody Polskie dokładają wszelkich starań, by zapewniać dobre standardy obsługi tysięcy swoich klientów. Każdy nadzór wodny, zarząd zlewni lub regionalny zarząd  Wód Polskich przyjmie każdy wniosek, nawet jeśli powinien być skierowany do innej jednostki organizacyjnej. Zachęcamy jednak do składania wniosków do właściwych jednostek Wód Polskich, co przyśpiesza ich rozpatrywanie.


Dotyczy Programu "Moja Woda":

W związku z kolejną edycją programu „Moja woda” realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej, Wody Polskie pragną poinformować, że w przypadku, zakupu, montażu, budowy, uruchomienia instalacji takich jak:

  • przewody odprowadzające wody opadowe zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego; podziemnego, otwartego lub zamkniętego, szczelnego;
  • instalacji rozsączającej, zbiornik nadziemny, podziemny, otwarty lub zamknięty, szczelny;
  • elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody;

pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego ani zgłoszenia wodnoprawnego.

Szczelny zbiornik gromadzący wody opadowe nie jest urządzeniem wodnym i jego wykonanie (zainstalowanie) nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. Korzystanie z wody zgromadzonej w takim zbiorniku do podlewania trawnika, innych upraw lub na inne cele, nie wymaga uzyskania zgody wodnoprawnej bowiem zgodnie z przepisem art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, przepisów ustawy nie stosuje się do korzystania z wody zgromadzonej za pomocą urządzeń oraz instalacji technicznych niebędących urządzeniami wodnymi.

Pozwolenia wodnoprawnego wymaga wykonywanie urządzeń wodnych tj. urządzeń lub budowli służących do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, jakimi są zbiorniki infiltracyjne.

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 234 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo wodne, właściciel gruntu, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej, nie może zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich.Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące pozwoleń wodnoprawnychzgłoszeń wodnoprawnych i powiadomień. Są one dostępne również w serwisie biznes.gov.pl.

  

Ocena wodnoprawna
Zamierzasz wybudować urządzenie wodne, zamierzasz korzystać z wód w taki sposób, lub w takim rozmiarze, że może to negatywnie wpływać na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych ustalonych dla zasobów wodnych – potrzebujesz oceny wodnoprawnej. Tu się dowiesz, w jaki sposób możesz ją uzyskać.   

Powiadomienie
Przed wykonaniem robót, czynności lub urządzeń wodnych, o których mowa w art. 395 pkt 15 i 16 ustawy Prawo wodne, jest wymagane dokonanie powiadomienia, w przypadku braku obowiązku wydania pozwolenia wodnoprawnego lub przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego.

Zgłoszenie wodnoprawne
Zamierzasz wybudować pomost nad wodą lub wykopać staw? A może chcesz mieć dom albo restaurację na rzece? Możesz zrealizować takie inwestycje, jeśli dokonasz zgłoszenia wodnoprawnego, a nadzór wodny nie sprzeciwi się temu. Tutaj dowiesz się, kiedy i jak złożyć zgłoszenie.

Pozwolenie wodnoprawne 
Chcesz wybudować urządzenie wodne albo planujesz inwestycję wymagającą korzystania z wód lub mogącą wpływać na ich stan? Możesz potrzebować pozwolenia wodnoprawnego. Tutaj dowiesz się, jak uzyskać takie pozwolenie.

Zgłoszenie posiadanego urządzenia wodnego/budowli hydrotechnicznej w celu wpisania do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Właściciel urządzenia wodnego ma obowiązek zgłoszenia posiadanego urządzenia w celu wpisania do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami w terminie 60 dni od przystąpienia do użytkowania tego urządzenia.

Katalog opłat naliczanych i pobieranych przez Wody Polskie
Wody Polskie naliczają i pobierają opłaty za różnego rodzaju sposoby korzystania z wód, m.in. za usługi wodne. Użytkownicy wód uczestniczą w finansowaniu gospodarki wodnej, zgodnie z zasadą zwrotu kosztów, która wynika z unijnej tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Zasady gospodarowania mieniem Skarbu Państwa
Wyciąg z Procedury gospodarowania mieniem Skarbu Państwa będącym we władaniu PGW Wody Polskie - Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.

Potwierdzenie zgodności z celami środowiskowymi
Wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych należy składać do właściwego miejscowo dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej w Wodach Polskich.

Zwolnienie od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią

Zwolnienie od zakazów obowiązujących w celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych

Udostępnianie danych z Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Chciałbyś pozyskać informacje bądź dane gromadzone w Systemie Informacyjnym Gospodarowania Wodami? Tutaj dowiesz się, w jaki sposób możesz uzyskać do nich dostęp.

Zarządzenia Prezesa PGW Wody Polskie

Skargi i wnioski
Zapoznaj się z informacją o przyjmowaniu i rozpatrywaniu skarg i wniosków w rozumieniu przepisów działu VIII ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Petycje
Zapoznaj się z informacją o petycjach w rozumieniu przepisów ustawy o petycjach.

Wnioski o zapewnienie dostępności
Zapoznaj się z informacją o przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosku o braku dostępności lub wniosku o zapewnienie dostępności. Wniosek należy złożyć do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związana informacja lub żądanie zapewnienia dostępności.

e-Wody
e-Wody to aplikacja internetowa Wód Polskich, dzięki której w kilku prostych krokach załatwisz sprawę bez wychodzenia z domu! Więcej na: https://wody.isok.gov.pl/index.html

FAQ
Nie wiesz do kogo złożyć zgłosznie, jak przygotować niezbędne dokumenty? Zastanawiasz się czy Twoje działanie wymaga pozwolenia wodnoprawnego? Zapoznaj się z listą najszczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi.


Dla klientów Wód Polskich uruchomiona jest INFOLINIA, która działa:

w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30,

pod numerem telefonu: 22 470 10 00