Wybudowałeś urządzenie wodne, niebędące urządzeniem melioracji wodnej?

Pamiętaj, jako właściciel urządzenia wodnego powinieneś zgłosić ten fakt w ciągu 60 dni licząc od dnia przystąpienia do jego użytkowania. Zgłoszenia dokonaj na przygotowanym w tym celu formularzu do właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Wód Polskich. W przypadku wątpliwości, sprawdź przynależność miejscową na Hydroportalu.
W przypadku zgłaszania większej ilości obiektów na podstawie tego samego pozwolenia, dołącz i wypełnij Załącznik nr 1.

 

Pliki do pobrania:

  • Formularz zgłoszenia urządzenia wodnego (format docx, pdf)
  • Załącznik nr 1 do zgłoszenia urządzenia wodnego (format docx, pdf)

Zmieniły się dane Twojego urządzenia wodnego, niebędącego urządzeniem melioracji wodnej?

Pamiętaj, jako właściciel urządzenia wodnego powinieneś zgłosić wszelkie zmiany w ciągu 30 dni licząc od dnia ich wystąpienia. Zgłoszenia dokonaj na przygotowanym w tym celu formularzu do właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Wód Polskich. W przypadku wątpliwości, sprawdź przynależność miejscową na Hydroportalu
W przypadku zgłaszania zmian dla większej ilości obiektów na podstawie tego samego pozwolenia, dołącz i wypełnij Załącznik nr 1.

 

Pliki do pobrania:

  • Wniosek o aktualizację wpisu urządzenia wodnego (format docx, pdf)
  • Załącznik nr 1 do aktualizacji wpisu urządzenia wodnego (format docx, pdf)