W czwartek 4 marca, w stoczni „Remontowa Shipbuilding” w Gdańsku, odbyło się wodowanie techniczne lodołamacza liniowego „Ocelot”. To jedna z nowych jednostek, które zasilą flotę Wód Polskich, liczącą obecnie 25 lodołamaczy. Docelowo ma być ich 30. 

Obecny podczas wodowania lodołamacza Wiceminister Grzegorz Witkowski Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury powiedział:

- Ostatnie tygodnie pokazały, jak ważne są te jednostki dla bezpieczeństwa naszych obywateli. Wody Polskie przechodzą czas próby - nowoczesne lodołamacze są niezbędne dla prowadzenia skutecznych akcji na naszych rzekach. Dzisiejsze wodowanie pokazuje także, że zamówienia publiczne są bardzo ważne dla polskiej gospodarki, szczególnie w czasach pandemii.

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca dodał:

- Mamy nowoczesne lodołamacze do walki z żywiołem, ale najważniejsze, że mamy doświadczone i pełne poświęcenia załogi gotowe do ochrony życia i mienia mieszkańców.

Rzeczny lodołamaczy liniowy Ocelot powstaje na zamówienie szczecińskich Wód Polskich. Praca jednostki będzie polegała na poszerzaniu wyciętego w lodzie toru wodnego oraz kruszeniu kry powstałej w wyniku lodołamania (lodołamacz liniowy płynie zawsze za lodołamaczami czołowymi). Rola tego typu lodołamaczy jest znacząca, ze względu na specyfikę Odry, jej małą głębokość oraz występowanie załamań i zwężeń w wielu jej lokalizacjach, które w łatwy sposób mogłyby prowadzić do powstawania zatorów spowodowanych przez spływające kry lodowe. Zatory z kolei mogą być przyczyną zimowych powodzi. W tym roku, aby zapobiec zagrożeniu na Dolnej Odrze i Środkowej Wiśle pracowały łącznie 23 lodołamacze.

W stoczni powstaje również bliźniaczy dla Ocelota lodołamacz liniowy „Tarpan”, który także zasili flotę szczecińskich Wód Polskich. Jego wodowanie jest zaplanowane na drugą połowę marca bieżącego roku. Każdy tych nowych z lodołamaczy ma blisko 29 m długości, główny silnik ma moc 850 KM. Na jednostce służyć będzie 4-osobowa załoga. Ocelot” I „Tarpan” mają zastąpić dwie inne wysłużone jednostki z floty szczecińskich Wód Polskich. Jednostki nadzorowane przez RZGW Szczecin tym roku prowadziły działania w ramach polsko-niemieckiej akcji lodołamania na Dolnej Odrze. Utrzymanie floty jest konieczne dla zapewnienia zimowej osłony przeciwpowodziowej.

Więcej o tegorocznej akcji lodołamania: 
https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1660-zimowe-pogotowie-przeciwpowodziowe-aktualne-informacje

Zespół Komunikacji Społecznej
PGW Wody Polskie

Wiceminister G.Witkowski Wodowanie Ocelota briefing. Fot Wody Polskie
 
Wiceminister Grzegorz Witkowski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, podczas wystąpienia dotyczącego wodowania lodołamacza „Ocelot”. Fot. Wody Polskie
 
Wodowanie Ocelot. Fot. Wody Polskie
 
Wodowanie lodołamacza liniowego „Ocelot”. Fot. Wody Polskie
 
 Tarpan w budowie. Fot Wody Polskie
 
Bliźniacza jednostka „Tarpan” będzie wodowana w drugiej połowie marca bieżącego roku. Fot. Wody Polskie