Rozpoczyna się ostatni etap budowy śluzy Guzianka II. Dziś nastąpił odbiór techniczny obiektu, trwa przygotowanie dokumentów na użytkowanie. Zgodnie z planem za miesiąc obiekt zostanie udostępniony turystom. Nowa śluza odciąży starą Guziankę i usprawni ruch na Pojezierzu Mazurskim. Budowa była realizowana od października 2018 r. przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Wartość inwestycji wynosi 30 mln zł. Guzianka II jest pierwszym tego typu obiektem wybudowanym przez Polaków na Mazurach, pozostałe mazurskie śluzy powstały jeszcze w czasach Prus Wschodnich.

Celem powstania śluzy Guzianka II jest rozdzielenie ruchu dużych jednostek pasażerskich od mniejszych, wykorzystywanych turystycznie. O inwestycję przez lata zabiegali żeglarze, lokalni samorządowcy oraz branża turystyczna. „Stara” Guzianka ma obecnie obsługiwać statki żeglugi profesjonalnej, natomiast Guzianka II - mniejsze jednostki pływające. Śluza Guzianka łącząca jeziora Guzianka Mała i Bełdany, jest najbardziej eksploatowaną śluzą w Polsce. W ubiegłym roku pracownicy Wód Polskich prześluzowali na niej 15 tys. jednostek. Z każdym rokiem ta liczba wzrasta. Zdarza się, że mniejsze jednostki na śluzowanie muszą czekać nawet kilka godzin, bo zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie przepisów żeglugowych na śródlądowych drogach wodnych, po uzyskaniu pisemnego zezwolenie dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej, pierwszeństwo przejścia przez śluzy mają duże statki.

W zależności od wielkości jednostek, w komorze Guzianki II powinno być do 6 dużych jachtów lub nawet do kilkunastu małych jednostek. Długość użyteczna komory śluzy wynosi 50 m, szerokość komory śluzy – 7,5 m, minimalna głębokość – 2 m, minimalny prześwit pionowy (pod mostem) 4 m.

Latem będą działały obie Guzianki. W przyszłości planowany jest remont starej śluzy. Według planów, ma się on rozpocząć pod koniec tego roku. W przyszłości planowane jest rozdzielenie ruchu dużych jednostek pasażerskich od mniejszych, wykorzystywanych turystycznie. Stara Guzianka obsługiwałaby statki żeglugi profesjonalnej, a Guzianka II mniejsze jednostki pływające. Oczywiście w czasie prac remontowych śluzy Guzianka I, nowa śluza przejmie całość ruchu żeglugowego. W najbliższym czasie będą pracowały obie śluzy jednocześnie.

Zgodnie z planem, otwarcie dla ruchu turystycznego nowej Guzianki jest przewidziane na koniec czerwca bieżącego roku. Informacje na ten temat zamieścimy na naszej stronie internetowej oraz na profilu facebookowym.

 Więcej informacji na temat inwestycji Wód Polskich na Pojezierzu Mazurskim można znaleźć w wywiadzie Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy, opublikowanym w "Dzienniku Gazecie Prawnej" (wydanie z 13.03.2020 r.) oraz na stronach internetowych Wód Polskich:

https://bialystok.wody.gov.pl/aktualnosci/744-nowe-inwestycje-lepsza-zegluga-na-mazurach-wywiad-z-przemyslawem-daca-prezesem-wod-polskich-3

Śluza Guzianka 2 widok

Zgodnie z planem Śuza Guzianka II ma być udostępniona turystom pod koniec czerwca br. Obecnie obiekt przeszedł odbiór techniczny. Fot. Wody Polskie