Po zniesieniu ograniczeń wynikających ze stanu epidemicznego notujemy znaczny wzrost ruchu turystycznego na szlakach żeglugowych. Dlatego też, aby ułatwić żeglarzom pokonywanie wiślanego szlaku, Wody Polskie zdecydowały o wydłużeniu czasu otwarcia śluz i pochylni na drogach wodnych Dolnej Wisły.

Warto również przypomnieć, że zostały zniesione opłaty za śluzowanie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na: https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1072-zwolnienie-z-oplat-za-korzystanie-ze-srodladowych-drog-wodnych

Obecnie czas otwarcia śluz i pochylni na Pętli Żuławskiej oraz Kanale Elbląskim został wydłużony do 12 godzin dziennie. Zwiększenie dostępności obiektów hydrotechnicznych sprawi, że więcej jednostek będzie mogło przeprawić się przez drogi wodne, a załogi nie będą musiały powiadamiać wcześniej obsługi obiektów o zamiarze przepłynięcia. Po długich tygodniach bezruchu żegluga wiślana ożywa i widać wyraźny wzrost zainteresowania tym kierunkiem.

Wszystkie drogi wodne w regionie Dolnej Wisły są oznakowane i przygotowane do sezonu nawigacyjnego. Zostały otwarte już na początku maja, a z początkiem czerwca uruchomiono także śluzę południową Węzła Wodnego Przegalina, który pełni kluczową rolę na drodze wodnej E40, łącząc Gdańsk (przez Martwą Wisłę) z głównym korytem Wisły. Szczegóły funkcjonowania śluz i pochylni podajemy w komunikacie nawigacyjnym.

 

Śluza Przegalina 022a

Fot. Zarząd Zlewni w Tczewie ZPH Baza Flotylli Lodołamaczy.

 

Co ciekawe, żeglarze oraz turyści udający się pobliskie rejony będą mogli również zwiedzić nowo otwartą Izbę Historii Kanału Elbląskiego na pochylni w Buczyńcu, gdzie poznają historię Kanału, dowiedzą się o przebiegu jego rewitalizacji przed pięciu laty oraz zobaczą jak działa unikalny system napędowy pochylni. W Izbie znajduje się też kącik edukacyjny dla dzieci oraz sala projekcyjna, gdzie wyświetlany jest film dokumentalny o Kanale.

 

IHKE 1528

Izba Historii Kanału Elbląskiego. Fot. Wody Polskie