Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zostało laureatem prestiżowej Nagrody Bursztynu Polskiej Gospodarki 2021 przyznawanej przez Radę Programową Europejskiego Centrum Biznesu w ramach Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego. Rada doceniła innowacyjne działania Wód Polskich na rzecz zwiększenia retencji korytowej - rzecznej, przeciwdziałającej skutkom suszy, co ma bezpośredni wpływ na polską gospodarkę, rolnictwo i ogólną dostępność wody. Nagrodę, podczas uroczystej gali wręczenia, odebrał Prezes PGW WP Przemysław Daca.

- „Nad nasze pola wróciły poranne mgły”, powiedział wójt jednej z lubelskich gmin podczas spotkania w sprawie skuteczności inwestycji retencji korytowej, przywracającej dostępność wody na terenach rolniczych. To była ta chwila ,kiedy codzienne zaangażowanie pracowników PGW Wody Polskie, podejmowane, często trudne, decyzje i miliardowe inwestycje pokazują, że zmieniamy na lepsze nasz kraj. Poranne mgły pojawiły się nad tysiącami pól i łąk w całym kraju właśnie dzięki innowacyjnemu programowi retencji korytowej. Po latach zaniedbań i totalnego braku środków na gospodarkę wodną wreszcie jest podmiot, Wody Polskie, który rozważnie dba o zasoby wód. Inwestujemy obecnie w bezpieczeństwo powodziowe i przeciwdziałanie suszy ponad 20 miliardów zł. Woda to skarb co pokazały lata suszy, ale i żywioł, o czym zawsze musimy pamiętać. To zaszczytne wyróżnienie dedukuję pracownikom Wód Polskich, którzy troszczą się, by wody nie brakowało dzisiaj i dla przeszłych pokoleń – powiedział Prezes PGW WP Przemysław Daca

Bursztyn OSG2021

Prezes Przemysław Daca zadedykował Nagrodę wszystkim pracownikom Wód Polskich. Fot. Wody Polskie

 

Program Kształtowania Zasobów Wodnych na Terenach Rolniczych to działania na rzecz sukcesywnego zwiększania retencji 

Według Raportu ONZ opublikowanego we wrześniu 2021 roku przez GUS, zmagamy się z deficytem wody, co warunkuje konieczność przeprowadzania dalszych retencyjnych inwestycji. W Polsce przypada jedynie 1,6 tys. m3 wody na mieszkańca, co jest poniżej wartości granicznej na poziomie 1,7 tys. m3 na mieszkańca. Mniej zasobów na kontynencie europejskim mają tylko Czechy, Cypr i Malta. Dlatego też w celu zwiększenia retencji w Polsce, Wody Polskie rozpoczęły w 2020 roku nowatorski program inwestycyjny na rzecz rozwoju retencji korytowej.

Czym jest retencja korytowa? To po prostu przywracanie dwufunkcyjności urządzeń melioracyjnych, co pozwala nam gromadzić wodę w czasie wzmożonych opadów i zatrzymywać ją na czas suszy. Dzięki temu możemy skutecznie walczyć ze skutkami suszy na terenach rolniczych, poprawić ich bilans wodny, doprowadzić do wzrostu poziomu wód gruntowych, zyskać optymalne nawodnienie upraw, lepsze plony oraz mikroklimat, jak również zwiększyć krajowy wskaźnik retencji.

Program Kształtowania Zasobów Wodnych na Terenach Rolniczych zakłada realizację 650 zadań w latach 2020-2022 o wartości blisko 160 mln zł w celu nawodnienia obszaru nawet 300 tys. ha w całym kraju i wzrostu krajowego wskaźnika retencji o ponad 1%. Tylko w 2020 roku Wody Polskie wykonały 200 zadań za kwotę 32 mln zł, retencjonując dodatkowe 60 mln m3 wody, co pozwoliło podnieść ogólnopolski poziom retencji pierwszy raz od kilkudziesięciu lat. W tym roku realizowanych jest kolejne 200 zadań, zaś aktualnie prowadzone piętrzenia na ponad 2 tys. urządzeń, pozwalają na zmagazynowanie dodatkowych 313 mln m3 wody.

Wdrażanie Programu jest możliwe dzięki ścisłej współpracy z lokalnymi samorządami oraz spółkami wodnymi zrzeszającymi rolników, będących właścicielami urządzeń melioracyjnych. W sprawie retencji korytowej odbyło się już ponad 800 spotkań z przedstawicielami m.in. samorządów, spółek wodnych i rolników w ramach Lokalnych Partnerstw ds. Wody. W zakresie współpracy, dotyczącej m.in. kształtowania zasobów wodnych, zawarto blisko 40 na kwotę niemal 3 mln zł.

Bursztyn OSG2021d

Jaz Urzędówka na Lubelszczyźnie. Fot. Wody Polskie

 

Szereg kompleksowych inwestycji Wód Polskich dla Lubelszczyzny

Przeciwdziałanie skutkom suszy i powodzi oraz troska o dobrą jakość wód to cele, które wyznaczają sobie Wody Polskie by kompleksowo zadbać o zasoby wodne na terenie Lubelszczyzny. Dlatego też szerokie plany inwestycyjne na najbliższe lata obejmują liczne zadania, zwłaszcza z zakresu retencji, do których należą:

 • Rewitalizacja i przebudowa Zalewu Zemborzyckiego – ponad 200 mln zł

 • Budowa Zbiornika Oleśnika – 350 mln zł

 • Nawodnienie użytków rolnych w Szaniawach gm. Trzebieszów, pow. Łukowski – 10,5 mln zł

 • Modernizacja Kanału Wieprz-Krzna – ok. 440 mln zł, w tym prace inwestycyjne na zbiornikach systemowych Kanału Wieprz-Krzna:

  • remont i rozbudowa zbiornika Dratów, gm. Łęczna, pow. Łęczyński – 12 mln zł

  • przebudowa grobli i budowli zbiornika Mosty – 38 mln zł

  • odbudowa i uszczelnienie grobli i czaszy zbiornika Żelizna, gm. Drelów pow. Biała Podlaska i gm. Komarówka pow. Radzyń Podlaski - 36 mln zł

 • Rozbudowa zbiornika w m. Ciechanowiec – 2,5 mln zł

 • Odbudowa grobli i czaszy zbiornika Opole, gm. Podedwórze, Jabłoń pow. Parczew i gm. Wisznice pow. Biała Podlaska – 23 mln zł

 • Odbudowa pompowni w Jabłoniu pow. parczewski – 2,5 mln zł

 • Przebudowa przepompowni Wilczogęby gm. Sadowne, pow. węgrowski – 9,5 mln zł

 • 85 zadań z zakresu rozwoju retencji korytowej – 12 mln zł

Ponadto lubelskie Zespoły Wsparcia Technicznego Wód Polskich zostaną doposażone sprzętem na kwotę blisko 2 mln zł.

Bursztyn OSG2021c

Kanał Wieprz-Krzna. Fot. Wody Polskie

 

Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy zrzesza przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu

Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy w Lublinie organizowany przez Europejskie Centrum Biznesu to forum dyskusyjne przedstawicieli świata polityki, gospodarki, nauki i biznesu. Tematem przewodnim tegorocznej, siódmej edycji wydarzenia jest „Państwo – Gospodarka – Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”. Zaproszeni eksperci omówią kwestie filarów polskiej gospodarki przyszłości, czyli branż, firm i instytucji, które swoją działalnością i determinacją przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju. W ramach zaplanowanych debat odbędą się rozmowy poświęcone zabezpieczeniu polskiej gospodarki w dobie pandemii pod kątem ryzyk wynikających z niepewności inwestycyjnej, sytuacji międzynarodowej, bezpieczeństwa gospodarczego, energetycznego i finansowego jak również potencjału infrastrukturalnego i innowacyjnego. Ważnym elementem Szczytu jest ceremonia wręczenia statuetek: Bursztynu Polskiej Gospodarki, czyli nagrody przyznawanej osobom, firmom, instytucjom bądź samorządom za szczególne działania w zakresie rozwoju i bezpieczeństwa polskiej gospodarki w kraju i za granicą oraz Bursztynowego Serca, będącego wyróżnieniem za szczególne działania w zakresie CSR i filantropii. Partnerem Strategicznym 7. edycji Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego OSG 2021 jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Bursztyn OSG2021a

Uroczysta gala Bursztyn Polskiej Gospodarki 2021. Fot. Wody Polskie

 

Wody Polskie dbają o zasoby wodne i wspierają polską gospodarkę

Wody Polskie są jednym z 5 głównych inwestorów publicznych w Polsce pod względem kwot przeznaczonych na inwestycje. Obecnie jest to przeszło 20 mld zł! Tworzą także miejsca pracy, zatrudniając przeszło 6,5 tys. pracowników oraz wykonawców i podwykonawców, w większości wśród polskich przedsiębiorstw.

Bursztyn OSG2021b

Bursztyn Polskiej Gospodarki 2021