Zgodnie z zapowiedziami do 30 września 2020 r. dla wszystkich użytkowników śródlądowych dróg wodnych obowiązuje zwolnienie z należności za korzystanie ze śluz i odcinków śródlądowych dróg wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa.

Pełna treść ustawy z 14 maja br.:

http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000087501.pdf

Dla przedsiębiorców istnieje też możliwość przesunięcia terminu płatności za dzierżawę gruntów pokrytych wodami oraz rozłożenie tych płatności na raty lub też ich umorzenie.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w publikacji: https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/zwolnienie-z-oplat-korzystanie-z-drog-wodnych-i-pomoc-dla-przedsiebiorcow-ws-podatkow oraz na: https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1018-wody-polskie-przygotowaly-wsparcie-dla-podmiotow-gospodarczych

Kolejne informacje dotyczące branży żeglugi śródlądowej będą na bieżąco publikowane na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: mgm.gov.pl

 

panorama Niegocin Aga
Jezioro Niegocin, panorama. Fot. Wody Polskie