W siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie rozpoczęła się kontrola gospodarowania wodami. PGW WP prowadzi ją w zakresie korzystania z wód oraz ochrony zasobów wodnych i przestrzegania warunków ustalonych w decyzjach na podstawie ustawy prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. – Dz. U. 2020 r. poz. 310 ze zm.

Prezes Wód Polskich, podczas briefingu przed siedzibą MPWiK w Warszawie podkreślił, że skutki awarii oczyszczalni są obserwowane do tej pory przez pracowników Wód Polskich. Mimo iż upłynęło 10 miesięcy od czasu jej usunięcia, nadal nie powstał kolektor awaryjny, co oznacza, że wciąż istnieje ryzyko kolejnej awarii i ponownego zanieczyszczenia Wisły.

Prezes briefing

Prezes Wód Polskich Przemysław Daca podczas briefingu prasowego 8 czerwca br. Fot. Wody Polskie

We wrześniu ubiegłego roku, PGW Wody Polskie, wraz wojskiem i innymi służbami, wybudowały awaryjny rurociąg, który doprowadzał ścieki z 7 dzielnic Warszawy do oczyszczalni „Czajka”. Budowa trwała 10 dni. Uruchomienie bypassu powstrzymało codzienny zrzut nieczystości wprost do Wisły, w tym 12 ton szkodliwych związków azotu, tony fosforu i wielu innych zanieczyszczeń. Na naszej stronie internetowej prowadziliśmy relację z przebiegu budowy bypassu i akcji ratowania Wisły przed katastrofą ekologiczną. Więcej informacji na ten temat: https://wody.gov.pl/aktualnosci/804-akcja-ratowania-wisly-relacja-dzien-po-dniu

 bypass z góry

Awaryjny rurociąg wybudowany przez Wody Polskie na moście pontonowym. Fot. Wody Polskie