5 listopada w Dusznikach Zdroju rozpoczął się cykl spotkań konsultacyjnych z mieszkańcami i przedstawicielami władz samorządowych w 9 miejscowościach Kotliny Kłodzkiej, gdzie Wody Polskie planują inwestycje przeciwpowodziowe. Konsultacje dotyczą  koniecznych prac remontowo-odtworzeniowych na Nysie Kłodzkiej i jej dopływach. Odwiedziliśmy już siedem miejcowości, w których planowane są inwestycje. Spotkaliśmy się z mieszkańcami i przedstawicielami lokalnych władz. Przedstawiliśmy koncepcje techniczne planowanych działań. Projekt ochrony biernej Kotliny Kłodzkiej zakłada udrożnienie rzek, co zapobiega  powstawaniu zatorów, zwiększa okresową retencję i umożliwia bezpieczne przeprowadzenie fali powodziowej. Ostatnie, podsumowujące spotkanie jest zaplanowane na 12 grudnia w Kłodzku. Szczegóły dotyczące konsultacji, w tym proponowanych inwestycji, są publikowane w zakładce Stop powodzi! na stronie wroclaw.wody.gov.pl

W ramach pierwszego etapu ochrony przeciwpowodziowej planowane są prace remontowo-odtworzeniowe na wybranych odcinkach Nysy Kłodzkiej, Bystrzycy Dusznickiej i Kamiennego Potoku oraz Białej Lądeckiej i Morawki. Proponowane inwestycje obejmują dziewięć miejscowości, tj.:

  • Duszniki Zdrój, Szczytna, Polanica Zdrój (ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Bystrzycy Dusznickiej i Kamienny Potok);
  • Stronie Śląskie, Lądek Zdrój (ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Białej Lądeckiej i Morawki);
  • Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka, Długopole Zdrój, Międzylesie (ochrona przeciwpowodziowa doliny rzeki Nysy Kłodzkiej).

Proponowane przez Wody Polskie rozwiązania obejmiją już istniejącą infrastrukturę. Celem jest likwidacja tzw. wąskich gardeł, które utrudniają przejście fali powodziowej. Planowana jest m.in. budowa kanałów ulgi, przebudowa mostów czy odtworzenie zniszczonych murów oporowych. Realizacja prac nie będzie wiązała się z wywłaszczeniami ani znaczącą ingerencją w środowisko naturalne. Mieszkańcy i przedstawiciele samorządów podczas spotkań zgłaszają swoje uwagi, wskazują miejsca, które ich zdaniem wymagają dodatkowego zabezpieczenia. Propozycje te są analizowane przez projektantów. Wiele z nich znajdzie się w projektach, których ostateczny kształt będzie uzgodniony z przedstawicielami lokalnych władz, a następnie podany do wiadomości publicznej,

Opracowaniem zakresu robót remontowych i odtworzeniowych zajmuje się Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły, która wchodzi w skład Wód Polskich.

Ziemia Kłodzka, z racji swojego położenia, jest rejonem szczególnie narażonym na powodzie. W 1997 i 1998 roku doświadczyła katastrofalnych powodzi, kiedy życie straciło 20 osób, a zniszczeniu uległo wiele miejscowości. 

Relację ze spotkań konsultacyjnych na Ziemi Kłodzkiej przygotowaną przez TV Sudecka, można zobaczyć klikając w poniższy link:

https://www.facebook.com/tvsudecka/videos/441806953157077/UzpfSTMyNjI0Mjg5MTQxMTg4MTo0NTU0MDQ3ODg0OTU2OTA/.

 Więcej na temat zjawiska powodzi można przeczytać na stronie: powodz.gov.pl

Mapy zagrożenia powodziowego, dotyczące każdego z wybranych rejonów Polski są dostępne na: http://mapy.isok.gov.pl/imap/

 

dsc00044 2

Podczas spotkania konsultacyjnego mieszkańcy Dusznik-Zdroju przedstawili swoje sugestie do projektów zaprezentowanych przez przedstawicieli Wód Polskich. Fot. Wody Polskie