Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie pamięta o osobach, które tworzyły przez minione lata gospodarkę wodną.
W tych dniach szczególnie wspominamy Ewę Skupińską, Redaktor Naczelną „Gospodarki Wodnej” najstarszego polskiego pisma poświęconego problematyce wodnej.
Śp. Ewa Skupińska rozpoczęła pracę W 1975 r., jako dziennikarka tego miesięcznika, następnie redaktor działu, starszy redaktor,. Od 1986 r. do 2000 r. piastowała stanowisko zastępcy redaktora naczelnego. Od 2001 r. do przedwczesnej śmierci w 2018 r., pełniła funkcję Redaktor Naczelnej. Pozostawiła wielki dorobek popularnonaukowy.  Ewa Skupińska zawsze pozostanie w sercach ludzi gospodarki wodnej.

E.Skupinska

Ewa Skupińska, Redaktor Naczelna „Gospodarki Wodnej” podczas konferencji z okazji 75-lecia istnienia miesięcznika. Fot.arch. Wody Polskie