Wody Polskie zakończyły roboty na osuwiskach w Świnnej Porębie i OstałowejByło to jedno z priorytetowych zadań, które zrealizował Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Krakowie. Stabilizacja osuwisk to bezpieczeństwo dla ludzi i ich mienia.

Prace były konieczne, bo prowadzone w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców.

W ich ramach,  na osuwisku Ostałowa Zagórska i Ostałowa Dąbrowska wykonano palisadę o długości około 490 m, składającą się z pali wchodzących w grunt na głębokość od 8,5 do 16,5 m każdy. U podnóża palisady wykonano profilowanie nasypów o wysokości od 3-10 m, które obłożone zostały narzutem kamiennym, na wykonanie którego zużyto 16 630,40 mbloków kamiennych.

W ramach zabezpieczenia osuwiska 1/21 Świnna Poręba wykonano palisady o łącznej długości około 430 m składającą się z pali o długości od 9 do 21 m.

Jak już wcześniej informowaliśmy, wykonanie zabezpieczeń  ustabilizuje grunty na stokach i pozwoli na ochronę dróg, mostów, zabudowań oraz infrastruktury technicznej zlokalizowanej wokół Jeziora Mucharskiego. Dodatkowo, stabilizacja osuwisk wpłynie na zachowanie pojemności retencyjnej zbiornika, chroniącego okoliczne miejscowości i Kraków przed powodzią.

Osuwiska w Świnnej Porębie i Ostałowej zagrażały stabilności gruntów na terenie  stanowiącym brzeg zbiornika Mucharskiego i zostały zarejestrowane przez Państwowy Instytut Geologiczny jako czynne osuwiska wymagające zabezpieczenia.

osuwiska

osuwiska III

osuwisko VII