- To jedna z 650 inwestycji realizowanych w ramach programu małej retencji - powiedział Prezydent Andrzej Duda wizytując jaz w miejscowości Jazgarzew na rzece Jeziorka. O szerokim programie inwestycji programu Stop suszy z Prezydentem Andrzejem Dudą rozmawiali dzisiaj Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej i Przemysław Daca, Prezes PGW Wody Polskie. Mówiono o Planie przeciwdziałania skutkom suszy, programach retencji, renaturyzacji i małej retencji korytowej. Podczas wystąpienia Prezydent podkreślił także rolę edukacji w kształtowaniu odpowiedzialnych postaw przy użytkowaniu wody, oszczędzaniu i nie marnowaniu i tak ubogich zasobów wodnych naszego kraju.

Jednym z priorytetowych działań Wód Polskich jest prowadzenie inwestycji retencji korytowej. Jaz w Jazgarzewie jest dobrym przykładem na zobrazowania funkcjonowania małej retencji korytowej. Budowla została wykonana w 1989 r. w celu uregulowania stosunków wodnych w rzece Jeziorce – likwidacja zagrożenia przeciwpowodziowego, zabezpieczenie erozji dennej oraz stworzenie możliwości podniesienia zwierciadła wody w okresie stanów niskich. W listopadzie 2019 r. PGW Wody Polskie uzyskały pozwolenie wodnoprawne na piętrzenie wód od kwietnia do października w celu ograniczenia skutków suszy. Ogłoszono przetarg na remont w ramach Programu kształtowania zasobów wodnych na terenach rolnych. W ramach prac wykonany zostanie remont mechanizmów wyciągowych, oczyszczenie jazu i umocnień w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Na te prace PGW WP zabezpieczyło środki w wysokości 200 tyś zł. Celem jazu jest piętrzenie wody w rzece w celu ograniczenia skutków suszy w okresie wegetacyjnym. Przewidywana retencja po osiągnieciu przez obiekt pełnej sprawności to 17,7 tyś m3 wody a obszar odziaływania urządzenia na grunty w jego zasięgu to 21 ha a pośrednio nawet do 200 ha.

Obecnie podpiętrzenia są dokonywane w setkach obiektów na terenie całego kraju. Jednoczesnie Wody Polskie realizują 645 inwestycji dedykowanych terenom rolniczym, na łączną kwotę 154,7 mln złotych w przeciągu najbliższych 3 lat, co pozwoli na zatrzymanie dodatkowych 32,5 mln m3 wody w zlewniach rzecznych i wzrost krajowego wskaźnika retencji wód nawet o 1%. Retencja korytowa polega na miejscowym, precyzyjnym podpiętrzeniu wody w rzece tak, aby woda wpłynęła do systemu istniejących rowów na polach. Dzięki retencji korytowej przywrócona zostanie dwufunkcyjna rola urządzeń melioracyjnych, zapewniająca odprowadzanie wód z pól i użytków rolnych w czasie opadów i jej gromadzenie w okresach suszy. Jest to metoda nisko kosztowa i bardzo skuteczna.

https://www.facebook.com/prezydentpl/videos/

Andrzej Duda jaz na Jeziorce 20200429 JS 8185

Od lewej: Prezes PGW Wody Polskie - Przemysław Daca oraz Minister MGMiŻŚ - Marek Gróbarczyk przedstawiają Prezydentowi RP - Andrzejowi Dudzie szczegóły planowanych prac remontowych na Jazie Jazgarzew.

1587993502654

Jaz Jazgarzew na rzece Jeziorce będzie jednym z kilkuset obiektów remontowanych w ramach programu małej retencji realizowanego przez PGW WP.