Wody Polskie modernizują obecnie kanały na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. W 2021 roku ukończyliśmy remont Kanału Grunwaldzkiego. Trwa modernizacja Kanału Mioduńskiego, Kanału Szymońskiego oraz Kanału Tałckiego. To kolejny etap inwestycji na łączną kwotę 300 mln zł, jakie Nasze Gospodarstwo realizuje w regionie. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Budżetu Państwa oraz środków PGW Wody Polskie. Nasze Gospodarstwo w 2020 zakończyło również budowę śluzy Guzianka II, która w znaczący sposób usprawniła żeglugę na popularnym Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich.

7 września bieżącego roku Robert Chciuk – Zastępca Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie podpisał umowę na remont mazurskiego kanału Piękna Góra. Wykonawcą prac remontowych będzie firma „Hydrobud Kielczyk Sp. J.”

 Kanał Piękna Góra łączy jezioro Tajty z jeziorem Kisajno. Obecne ubezpieczenie brzegowe typu palowo – faszynowego jest w złym stanie technicznym. Przebudowa obejmie 140 m umocnień kanału wraz z małą korektą główki wyjściowej na jez. Kisajno, udrożnienie kanału do głębokości 1,6 m, a także udrożnienie 50 m odcinka zatoki jez. Tajty przed kanałem. Remont pozwoli na poprawę bezpieczeństwa żeglugi na szlaku Bocznym jez. Kisajno – jez. Niegocin a także zapewni właściwe parametry klasy drogi wodnej (I A). Zastosowana technologia ścianek szczelnych stalowych zwieńczonych oczepem żelbetowym pozwoli na długotrwałe i bezobsługowe jego użytkowanie w przyszłości. Koszt remontu kanału Piękna Góra to blisko 3 miliony złotych (2 808 547,99 zł). Prace potrwają do marca przyszłego roku.

Zadanie realizowane jest w ramach III - ostatniego etapu zadania pod nazwą” Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/ Etap III - remont śluzy "Guzianka I", remont śluzy i jazu w Karwiku, jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa i umocnienie 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, realizowany w partnerstwie Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

Jeszcze w tym roku planowane jest ogłoszenie przetargów na remont śluzy Guzianka I i śluzy Karwik oraz rozpoczęcie robót budowlanych na kanale Węgorzewskim i rzece Węgorapie.

Trwają remonty kanałów: Tałckiego, Mioduńskiego i Szymońskiego na szlaku od Giżycka do Mikołajek. W lipcu zakończył się natomiast remont kanału Grunwaldzkiego. Ogłoszenie postępowania przetargowego na ostatni, piąty Kanał  - Łuczański, planowane jest do końca tego roku. Inwestycje na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich są niezbędne ze względu na silną degradację i zły stan techniczny ubezpieczeń brzegowych kanałów łączących jeziora oraz fragmentów nabrzeży jezior służących obsłudze ruchu żeglugowego. Ograniczona jest też drożność niektórych odcinków kanałów i jezior spowodowanych złym stanem technicznym urządzeń i budowli inżynierskich (śluzy, mostów, kładek itp.). Przebudowa kanałów przyczyni się do poprawy drożności szlaku wodnego, a co za tym idzie do wzrostu bezpieczeństwa, a także zwiększy potencjał turystyczny regionu, z zachowaniem jego walorów środowiskowych.

241430981 609535497123311 2719831872942607932 n

Robert Chciuk Zastępca Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (w środku po podpisaniu umowy na remont kanału Piękna Góra. Fot. Wody Polskie