wodne historie 1

 

 

Wodne Historie

W cyklu #WodneHistorie przybliżamy ciekawe historie związane z gospodarką wodną, zarówno z Polski jak i świata! Opowiadamy jak na przestrzeni czasów i miejsc ludzie wpływali na wodę, a woda na ludzi.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/114-nieprzypisany/3407-wodne-historie

 

100 lecie prawa wodnego

Stulecie Prawa wodnego 1922-2022

Odzyskanie niepodległości przez Polskę w 1918 roku było wydarzeniem wyczekiwanym przez pokolenia Polaków żyjących pod zaborami. Budowanie własnego państwa wymagało jednak samodzielnego uporządkowania wielu kwestii życia społeczno-gospodarczego, w tym gospodarki wodnej. Było to prawdziwym wyzwaniem, gdyż na ziemiach polskich funkcjonowały trzy rozbieżne porządki prawne, które pozostawili po sobie zaborcy. Przełomowym momentem mającym na celu ujednolicenie przepisów było uchwalenie Ustawy wodnej z dnia 19 września 1922 roku. W tym roku obchodzimy setną rocznicę tego wydarzenia! Z okazji Święta Niepodległości przedstawiamy, jak prawo wodne widzieli nasi ustawodawcy sprzed stu lat!

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/3117-stulecie-prawa-wodnego-1922-2022 

 

Lodoamacz Gabriel Narutowicz podczas usuwania lodu na Wile okolice Tczewa rok 1936

Rozwój żeglugi śródlądowej w niepodległej Polsce – 100 lat temu i dziś

Jak wyglądał rozwój żeglugi śródlądowej 100 lat temu, a jak wygląda dzisiaj? Jaki potencjał rozbudowy dróg wodnych miała przedwojenna Polska, a jakie perspektywy mamy obecnie? Przed jakimi wyzwaniami musieli stanąć specjaliści od gospodarki wodnej II RP? W które rzeki inwestowano najwięcej? Gdzie teraz płynie żeglugowe serce kraju? Z okazji Święta Niepodległości odpowiadamy na te i inne pytania.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/2223-rozwoj-zeglugi-srodladowej-w-niepodleglej-polsce-100-lat-temu-i-dzis

 

 

mokro1

 

Mokradła miejskie – przeszłość i przyszłość

Miasta i mokradła nieodłącznie wiążą się ze sobą. Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że największe polskie metropolie zostały założone w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów wodno-błotnych, a rozrastając się, z czasem wchłaniały je w swoje granice. Mimo upływu wieków i postępującej urbanizacji, ślady dawnych mokradeł na terenach miejskich widoczne są do dziś. Obecnie coraz częściej zwraca się uwagę na pożyteczną rolę mokradeł w ekosystemach i otacza się je ochroną, wpisując w miejską przestrzeń.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1632-mokradla-miejskie-przeszlosc-i-przyszlosc

 

 regulacja Wisy w Krakowie 1938 praca pogbiarek1

Jak postrzegano gospodarkę wodną 100 lat temu?

Z chwilą odzyskania niepodległości przez Polskę w 1918 roku jedną z dziedzin wymagających uporządkowania stała się gospodarka wodna. Odrodzone państwo posiadało wówczas wielkie rzeki łączące kraj z Morzem Bałtyckim i Morzem Czarnym, gęstą sieć hydrograficzną, czy rozległe kompleksy mokradeł, jednak w parze z możliwościami szły duże wyzwania i trudności. Polscy hydrolodzy niezwykle krytycznie podchodzili do ówczesnej sytuacji, wykazując się dużą kreatywnością w poszukiwaniu rozwiązań, które z czasem doczekały się uznania i realizacji.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1450-w-swieto-niepodleglosci-o-postrzeganiu-gospodarki-wodnej-100-lat-temu

 

 3 1

Supraski System Wodny dawniej i dziś

Już 250 lat temu supraski kronikarz, bazylianin ks. Mikołaj Radkiewicz, zastanawiał się nad ustaleniem daty powstania tego hydrotechnicznego obiektu w skład którego wchodzi 2,5 km kanału, grobla rozdzielająca kanał od rzeki i 7 ha staw młynowy. Istnieją przesłanki by sądzić, że Supraski System Wodny powstał na początku funkcjonowania klasztoru, czyli w I połowie XVI wieku. 8 grudnia 2009 r. Supraski System Wodny: kanał, staw młyński, grobla oraz urządzenia spiętrzające wodę we wschodniej części Supraśla, został wpisany do rejestru zabytków.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1342-supraski-system-wodny-dawniej-i-dzis

 

 

Zdjęcie 4

Marynarze rzeczni. Wczoraj i dziś

Ekspozycję otwarto w setną rocznicę bitwy pod Bobrownikami - pierwszym starciem na Wiśle w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Na posterach, prezentowanych w jednym z najczęściej uczęszczanych przez warszawiaków i turystów miejsc naszej stolicy, przypomnieliśmy mało znane, ale ważne epizody z historii ostatnich 100 lat. Wystawa pokazała także współczesne oblicze pracy marynarzy śródlądowych Wód Polskich – ich służbę na polskich jeziorach i rzekach pozwalającą na korzystanie z akwenów wszystkim użytkownikom wód.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1265-marynarze-rzeczni-wczoraj-i-dzis

 Myn wodny w skansenie w Sanoku1 fot Jerzy Malicki

Młyny wodne dawniej i dziś

Pierwsze koła wodne powstały już ponad 2000 lat temu! Dzięki tej innowacji możliwy był dynamiczny rozwój cywilizacji – wokół młyna powstawały miasta, sieci dróg, mosty, groble, stawy, pastwiska i pola uprawne. Rozkwit osadnictwa wiązał się nieodłącznie z umiejętnością użycia siły wody do produkcji żywności. Dzisiaj, w wyniku postępu technologicznego, niemal nikt już nie mieli ziarna w młynach. Nie znaczy to, że te budowle zostały całkowicie zapomniane. Zabytkowe budynki odnalazły się bowiem w nowej roli – obiektów hydrotechnicznych.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/1052-mlyny-wodne-dawniej-i-dzis

 5ca720a5d9f4d p

Pierwsze elektrownie wodne II RP

W 1918 roku niepodległa Polska musiała obronić się nie tylko militarnie, ale też gospodarczo, co w wyniszczonym wojną kraju stanowiło poważny problem dla nowych władz. Do funkcjonowania nowoczesnego przemysłu niezbędna była energia elektryczna. Polscy przywódcy skierowali swoją uwagę na Pomorze, gdzie wkrótce miały rozpocząć się wielkie inwestycje.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/795-pierwsze-elektrownie-wodne-ii-rp

 Roman Kanafoyski

O flotyllach rzecznych w rozmowie z panem Romanem Kanafoyskim

Na zabytkowej śluzie Brdyujście w Bydgoszczy 24 października 2019 r. odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika marynarzy śródlądowych Oddziału Wydzielonego "Wisła". Flotylla wiślana walczyła w wojnie obronnej w 1939 roku. O jej szlaku bojowym i nie tylko opowiada Roman Kanafoyski, wnuk dowódcy Flotylli.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/770-wywiad-z-panem-romanem-kanafoyskim-wspolinicjatorem-powstania-pomnika-w-bydgoszczy-brdyujsciu

 moniotyr w porcie CAW

Flotylle rzeczne w niepodległej Polsce 1918-1939

W listopadzie 1918 roku po 123 latach niewoli na mapę Europy powróciła niepodległa Polska. Odrodzone państwo stanęło przed poważnym wyzwaniem. Przywódcy Rzeczpospolitej musieli scalić zróżnicowane ziemie, odzyskane po rozpadzie państw zaborczych. Przede wszystkim należało jednak obronić świeżo odzyskaną niepodległość, gdyż ościenne mocarstwa, dotknięte klęską w Wielkiej Wojnie, z dezaprobatą spoglądały na nowo powstające państwo polskie. Silna armia musiała być fundamentem powstającej Polski. Dotyczyło to także obrony polskich wód.

https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/768-flotylle-rzeczne-w-niepodleglej-polsce-1918-1939