W dobie zmian klimatycznych coraz częściej mamy do czynienia z ekstremalnymi zjawiskami pogodowymi, jak susze czy podtopienia i powodzie. Wpływa na to także zagęszczenie zabudowy i nadmierne uszczelnianie powierzchni przepuszczalnych oraz terenów biologicznie czynnych Przez to raz mamy niedobór, a raz nadmiar wody. Dlatego rozwój niebiesko-zielonej infrastruktury to przyszłość miast i miasteczek w adaptacji do zmian klimatu.

 

anton C05o0lhHNkw unsplash min daphne be frenchie MEdhnk 6Hn4 unsplash min jason leung EVtrJDcf6f4 unsplash min

 


  • O roli terenów biologicznie czynnych i urządzaniu przydomowej przestrzeni, tak by móc łapać wodę deszczową piszemy tu: 

https://www.wody.gov.pl/edukacja/blekitno-zielona-infrastruktura/retencja-przydomowa

  • O programach dofinansowań oferowanych przez samorządy i instytucje publiczne piszemy tu: 

https://www.wody.gov.pl/edukacja/blekitno-zielona-infrastruktura/programy-dofinansowan

  • O sposobach zagospodarowania deszczówki piszemy tu: 

https://www.wody.gov.pl/edukacja/blekitno-zielona-infrastruktura/sposoby-na-deszczowke

  • O zaletach posiadania oczka wodnego piszemy tu: 

https://www.wody.gov.pl/edukacja/blekitno-zielona-infrastruktura/oczka-wodne-to-lepszy-klimat


Wody Polskie w ramach opracowywanego planu przeciwdziałania skutkom suszy współpracują z samorządami na rzecz zintegrowanej retencji wód, która pozwoli złagodzić efekty suszy. Promujemy programy realizowane w gminach, które prowadzają wodooszczędne i proekologiczne rozwiązania. Informujemy też o krajowych programach, których celem jest wspomaganie małej retencji na terenach wiejskich i miejskich. Wyjaśniamy, dla kogo są przeznaczone i które z nich wiążą się z możliwością uzyskania dofinansowania