Przedstawiamy wybrane obiekty Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zlokalizowane na terenach 11 regionalnych zarządów gospodarki wodnej:

RZGW podzial 

 

Polder Racibórz Dolny (RZGW w Gliwicach)

Zbiornik Racibórz Dolny mieści się w granicach województwa śląskiego, na terenach należących do miasta Raciborza oraz gmin Krzyżanowice, Kornowac, Lubomia i Gorzyce. Jest to obecnie największy obiekt hydrotechniczny w Polsce. Zadaniem zbiornika jest zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej dla 2,5 mln mieszkańców w aż trzech województwach: śląskim, opolskim i dolnośląskim. Zbiornik ma pojemność 185 mln m3 i  jest w stanie zredukować falę powodziową o skali porównywalnej do katastrofalnej fali z 1997 roku.

Więcej informacji na temat Zbiornika Racibórz Dolny zamieszczamy tutaj:

 

 

Raciborz 8

 

Śluza Guzianka II (RZGW w Białymstoku)

Śluza Guzianka II w Rucianem-Nidzie, łączy jeziora Guzianka Mała i Bełdany. Zadaniem obiektu jest usprawnienie ruchu na szlaku żeglugowym Wielkich Jezior Mazurskich, który jest unikalną na skalę światową drogą wodną, atrakcją dla miłośników żeglarstwa oraz motorem rozwoju mazurskich miejscowości. Budowa śluzy żeglugowej Guzianka II z awanportami, mostem, budynkiem sterowni, zapleczem śluzy, węgronią oraz rozbiórką mostu drogowego na drodze powiatowej nr 1646N trwała od października 2018 r. Nowa śluza odciąży „starą Guziankę” wybudowaną w 1879 r., przez którą w sezonie turystycznym przeprawia się każdego roku około 15 tys. jednostek.  Śluza Guzianka II może pomieścić w dwóch rzędach 10 jachtów dużych i średnich lub 12 średnich i małych. Zapewnia możliwość komunikacji pomiędzy jeziorami, których poziom zwierciadła wody różni się o ok. 2 m.

Więcej informacji na temat Śluzy Guzianka II zamieszczamy tutaj:

Guzianka II statek

 

Polder Roztoki (RZGW we Wrocławiu)

Polder Roztoki to jeden z 4 zbiorników budowanych na Ziemi Kłodzkiej dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców regionu. Inwestycja była realizowana w latach 2018-2021. Obiekt zlokalizowany jest na potoku Goworówka, stanowiącym dopływ Nysy Kłodzkiej. Jego pojemność wynosi 2,7 mln m3, a powierzchnia zalewu przy maksymalnym piętrzeniu osiąga 48 ha. Zapora zbiornika ma długość 756 m. Obiekt bezpośrednio ma chronić 1200 mieszkańców okolicznych miejscowości. Wraz z pozostałymi trzema polderami, zbiornik Roztoki, ma tworzyć kaskadę, służącą systemowemu zarządzaniu przepływem wód wezbraniowych. Budowa zbiornika Roztoki została zrealizowana zgodnie z wszelkimi wymogami środowiskowymi. Ponad 85% czaszy zbiornika jest pozostawiona w stanie naturalnym. Konstrukcja obiektu umożliwia migrację ryb, stworzone zostały granitowe komory dla nietoperzy. Kompensacje przyrodnicze obejmowały nasadzenia ponad 21 tys. drzew iglastych i liściastych, blisko 20 tys. krzewów oraz odnowę siedlisk łęgowych i łąkowych.

Więcej informacji na temat Polderu Roztoki zamieszczamy tutaj

 Resized 20211026 110141

 

Zbiornik Wodny Dobczyce (RZGW w Krakowie)

Zbiornik Wodny Dobczyce zlokalizowany jest na 60,1 km rzeki Raby w miejscowości Dobczyce, w województwie małopolskim. Zbiornik został oddany do eksploatacji w 1986 roku. Główne Zadania zbiornika to zapewnienie użytkownikom poboru wody bezpośrednio ze zbiornika do celów komunalnych, ochrona przed powodzią doliny rzeki Raby poniżej zapory, wyrównanie przepływów w rzece Rabie poniżej zapory przez określony odpływ gwarantowany w celu zapewnienia przepływu biologicznego i pokrycie potrzeb użytkowników poniżej zapory, a także produkcja energii elektrycznej.

 dobczyce

 

Zbiornik Wodny Wióry (RZGW w Warszawie)

Zbiornik został oddany do eksploatacji w 2007 roku. Zbudowano go na rzece Świślinie, która jest dopływem rzeki Kamiennej, województwo świętokrzyskie, gmina Pawłów, niedaleko Ostrowca Świętokrzyskiego. Dolinę Kamiennej charakteryzuje malowniczy i urozmaicony krajobraz, co wynika z ciekawej przeszłości geologicznej, jak i bogatej szaty roślinnej. Występujące tu formy skalne pochodzą w różnych okresów dziejów Ziemi, począwszy od ery paleozoicznej. Podczas budowy zbiornika odkryto na blokach piaskowców skamieniałości dolnotriasowe w postaci odcisków łap i pazurów kwalifikujące się do znalezisk paleontologicznych. Kolekcja na stałe jest w Muzeum Przyrody i Techniki w Starachowicach, wokół zbiornika są tablice informujące o tych znaleziskach i pojedyncze głazy. 

 

 

wiory2 zdj.s.selerski1

 

Węzeł Wodny Biała Góra (RZGW w Gdańsku)

Śluza Biała Góra to pamiętająca początki XX wieku śluza komorowa o konstrukcji betonowej, oblicowana cegłą klinkierową z wrotami wspornymi dwuskrzydłowymi z mechanizmami o napędzie ręcznym. Komora jest napełniana i opróżniana przez kanały obiegowe, umieszczone symetrycznie w głowie górnej i dolnej. Zamknięcia kanałów stanowią zasuwy o napędzie ręcznym. Śluza ma nietypową konstrukcję dzięki czterem parom wrót wspornych (po dwie pary w głowie górnej i dolnej), które umożliwiają śluzowania jednostek zarówno przy stanach Wisły wyższych jak i niższych niż w Nogacie. Wrota śluzy to wrota wsporne dwuskrzydłowe, konstrukcji stalowej o poszyciu jednostronnym z blachy stalowej łączonej na nity. Bezpośrednio do głowy górnej śluzy przylega głowa wrót przeciwpowodziowych

 

Biala Gora1

 

Zapora „Klimkówka” na rzece Ropa (RZGW w Rzeszowie)

Zapora w miejscowości Klimkówka zlokalizowana w odległości ok. 18 km od wsi uzdrowiskowej Wysowa – Zdrój posiadającej pijalnię wód mineralnych, park wodny, ośrodki jazdy konnej oraz liczne szlaki piesze i rowerowe.. Zbiornik wodny Klimkówka jest zbiornikiem wielozadaniowym II klasy. Podstawowe funkcje zbiornika to ochrona przeciwpowodziową terenów leżących poniżej zapory w okresie powodzi, wyrównanie przepływów w rzece Ropie w tym podwyższanie przepływów minimalnych, produkcja energii elektrycznej, turystyka i rekreacja oraz gospodarka rybacka.. W dobie narastającej suszy istotna jest jego funkcja „przeciwsuszowa”. Odpływ gwarantowany wynoszący 2 m3/s pozwala aż na 20-sto krotne zwiększenie przepływów minimalnych na rzece Ropie i umożliwia uzupełnienie deficytu wody w korycie rzeki Ropy poprzez zwiększenie minimalnych przepływów w okresie suszy, w celu zapewnienia wszystkim użytkownikom stałych dostaw wody pitnej  i przemysłowej na odcinku od zbiornika do ujścia rzeki Ropy w Jaśle. Całkowita pojemność dla MaxPP = 398,60 m n.p.m. wynosi 42,53 mln m3

 

1 korpus zapory zbiornika Klimkwka na rzece Ropa

 

Obiekt Hydrotechniczny "Nielisz" (RZGW w Lublinie)

Jest to sztuczne jezioro zaporowe położone w województwie lubelskim, ok. 15 km na północny zachód od Zamościa w miejscowości Nielisz. Zbiornik utworzony został na rzece Wieprz i Por, otoczony jest pasem lasów iglastych. Powierzchnia zbiornika wynosi 715 ha, pojemność 19,5 mln m³, a długości linii brzegowej 30 km. W zaporze czołowej o długość 845m zainstalowana jest elektrownia wodna.

 

Nielisz Upust zapory czoowej

 

Elektrownia Wodna Jeziorsko (RZGW w Poznaniu)

Elektrownia położona jest na prawym brzegu rzeki Warty, w bezpośrednim sąsiedztwie jazu i zapory czołowej. Wyposażona jest w dwie turbiny Kaplana o wale pionowym i średnicy D=2,4 m. Woda do turbin dostarczana jest dwoma stalowymi rurociągami o średnicy 2800 mm. Średnioroczna produkcja energii to 20 mln kWh. Elektrownia wodna położona jest tuż obok jednego z największych zbiorników retencyjnych w Polsce - Jeziorsko. Zbiornik przekazano do eksploatacji w 1986 r. Wbudowano go w celu regulacji przepływów rzeki i nawadniania użytków rolnych, ponadto spełnia funkcje rekreacyjne i energetyczne. Zbiornik Jeziorsko ma 42,3 km² powierzchni i pojemności 202,8 mln m³. 

 

 

POZ Zbiornikelektrownia

 

Śluza Osowa Góra (RZGW w Bydgoszczy)

Śluza znajduje się nieopodal bydgoskiej obwodnicy (drogi nr 10) na osiedlu Osowa Góra w Bydgoszczy. Śluzę wybudowano w latach 1773-1774. Obecna forma budowli pochodzi z lat 1910-1914, kiedy dokonano przebudowy kanału bydgoskiego. W wyniku prowadzonych robót wykonano nowy 2-kilometrowy odcinek kanału, zmodernizowano wszystkie śluzy i wybudowano dwie nowe. Oddana do użytku droga wodna umożliwiała spławianie 400-tonowych barek, pływających powszechnie na wodach śródlądowych Europy Zachodniej. Jest to pojedyncza śluza komorowa III klasy o napędzie ręcznym. Konstrukcja obiektu jest betonowa z okładziną ceglaną. Dno i progi są betonowe. Posiada zamknięcia górne w postaci wrót stalowych klapowych oraz dolne wrota wsporne, stalowe dwuskrzydłowe. Napęd śluzy jest elektryczny i awaryjny ręczny. Napełnianie wodą odbywa się poprzez galerie usytuowane w głowach śluzy. Praktyczny czas śluzowania wynosi 25 minut. Śluza umożliwia podniesienie jednostek o 3,55 m, od 54,80 do 58,35 m n.p.m.

 

luzaOsowaGra