Poprzez proste rozwiązania małej retencji chcemy zmieniać oblicze miejskich aglomeracji i wpływać na poprawę bioróżnorodności!

Promując zalety łąk kwietnych dla ochrony zasobów wodnych, dołączyliśmy do ogólnopolskiego projektu Polska Kwitnie, realizowanego przez Fundację Zaangażowani.pl. W dobie zmian klimatu coraz częściej borykamy się z problemem suszy, dlatego tak ważne są idee propagujące retencję wód. Razem z Fundacją Zaangażowani.pl wysialiśmy w maju łąkę kwietną w Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsiniea początku lipca przed siedzibą PGW Wody Polskie w Warszawie stanęły dwie skrzynie w których niebawem wyrosną kolorowe kwiaty łąkowe. W ten sposób chcemy pokazać, że rozwiązania małej retencji możemy wprowadzać nawet w miejskim otoczeniu, wysiewając kwietną łąkę w skrzynkach przed siedzibami instytucji i na balkonach mieszkań. To już kolejna odsłona projektu wysiewania łąk kwietnych przed siedzibami Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej oraz indywidualnie w obrębie domów przez pracowników Wód Polskich.  


LAKI KWIETNE Social v1 poziom 2


 

Zapraszamy do śledzenia zmian zachodzących w miarę wzrostu i kwitnięcia naszej łąki!

Już niebawem w skrzyniach wyrosną kwiaty między innymi takie jak: mak wątpliwy, mak polny, chaber bławatek, krowiziół zbożowy, nachyłek barwierski, lewkonia, nemezja powabna, powój trójbarwny, smagliczka morska, gailardie, lewizja, len wielkokwiatowy (len szkarłatny), aksamitki, kosmos siarkowy, facelia dzwonkowata, facelia błękitna, czarnuszka damasceńska, gorczyca biała i czarna.

Foto.

Foty sierpie 1 1 foty sierpie 3 3 Foty sierpie 2 2

ki sierpie II pol 3 ki sierpie II pol 2 ki sierpie II pol 111

fotki skrzynie 21 skrzynie 41

20230717 130852 20230717 131058

Partnerem projektu Polska Kwitnie jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Inicjatywę wspierają również liczne instytucje, w tym Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Lasy Państwowe.

Polska Kwitnie to ogólnopolski projekt zainicjowany przez Fundację Zaangażowani.pl, którego misją jest edukacja ekologiczna, poprawa retencjonowania wody, jakości powietrza i przeciwdziałanie efektowi miejskich wysp ciepła poprzez odtworzenie potencjału łąk kwietnych i roślinności miododajnej niezbędnej do zachowania populacji owadów zapylających.

Akcje wysiewania łąk kwietnych to sukcesywnie rozwijany projekt popularyzowania bioretencji

Od 2020 do 2022 roku wysialiśmy samodzielnie oraz we współpracy z partnerami łąki kwietne w 35 miejscowościach na terenie całego kraju! Obszar na którym przeprowadziliśmy nasze akcje to blisko 22 000 m2. Prowadzona kampania ma także cenny wymiar naukowy! Projekt założenia łąki nad Bystrzycą odbywał się pod nadzorem naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Zaangażowani w projekt przyrodnicy potwierdzili, że wysiew kwietnych łąk przynosi wiele korzyści!

Łąki kwietne to nie tylko sposób na ochronę zasobów wodnych i podniesienie walorów estetycznych otoczenia ale też siedlisko dla wielu gatunków owadów, w tym niezwykle ważnych dla planety – owadów zapylających.

 

Zachęcamy wszystkich aby zamienili wodolubne trawniki na łatwe w utrzymaniu i korzystne dla środowiska kwietne łąki!

Przypominamy, że kwietne łąki:

 • doskonale wiążą wilgoć w glebie i retencjonują dwa razy więcej wody od trawnika.

 • Filtrują wody opadowe.

 • Nie wymagają intensywnego podlewania ani częstego koszenia (zwykle tylko 1-2 razy w roku).

 • Można je wysiewać niemal wszędzie – przed budynkami, na skwerach, przy drogach, a nawet w skrzynkach lub donicach.

 • Mają złożony system korzeniowy, który, sprawia, że czerpią wodę z głębszych warstw gruntu.

 • Ułatwiają szybkie i sprawne wsiąkanie wody w głąb gruntu, a potem zatrzymywanie jej tam na dłużej, redukując ryzyko podtopień.

 • Wspierają obniżanie ciepłoty otoczenia, w czasie fal upałów, szczególnie na obszarach o gęstej zabudowie.

 • Stanowią siedliska dla owadów zapylających.

 

Więcej o metodach małej retencji i korzyściach tych prostych rozwiązań dla przeciwdziałania skutkom suszy i powodzi można przeczytać w naszych artykułach:

 • Więcej informacji na temat zakładania i pielęgnacji łąk kwietnych można znaleźć w artykule:

https://www.wody.gov.pl/edukacja/kwietne-laki-na-okres-suszy/kwietna-laka-zamiast-trawnika

 • O zaletach kwietnych łąk piszemy szerzej w tekście:

https://www.wody.gov.pl/edukacja/kwietne-laki-na-okres-suszy/projekt-wod-polskich-laki-kwietne

 • O roli kwietnych łąk dla owadów zapylających:

https://www.wody.gov.pl/edukacja/kwietne-laki-na-okres-suszy/woda-w-ogrodzie-niezbedna-ludziom-niezbedna-owadom