To już kolejny rok w którym Wody Polskie promują wysiewanie łąk kwietnych dla ochrony zasobów wodnych! Zostaliśmy partnerem projektu „Polska Kwitnie” i wspólnie z przedstawicielami Fundacji Zaagnażowani.pl, Ministerstwa Klimatu i Środowiska oraz Dyrekcją Ogrodu Botanicznego Polskiej Akademii Nauk, wysialiśmy łąkę kwietną w Powsinie.

Promując zalety łąk kwietnych dla ochrony zasobów wodnych, dołączyliśmy w tym roku do ogólnopolskiego projektu Polska Kwitnie, realizowanego przez Fundację Zaangażowani.pl. W ramach inicjatywy której patronuje również Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju, Lasy Państwowe oraz wiele innych instytucji, realizowane będą w latach 2023 i 2024 szerokie działania edukacyjne oraz konkurs wysiewowy dla szkół podstawowych.

Zdj. 1
 Uczestnicy inauguracji projektu "Polska Kwitnie" w Powsinie. Fot. Wody Polskie

27 maja 2023 roku uczestniczyliśmy w wysiewaniu kwietnej łąki na terenie Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie w ramach inauguracji projektu „Polska Kwitnie”. W wydarzeniu wzięli udział Joanna Sasal – Dyrektor Departamentu Komunikacji i Edukacji Wodnej PGW Wody Polskie, Małgorzata Golińska – Sekretarz Stanu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, dr Paweł Kojs – Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych i rozwoju PAN Ogród Botaniczny – Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie oraz Bogusław Biernat – Prezes Zarządu Fundacji Zaangażowani.pl.

Wysiew 2
 Wysiew kwietnej łąki w Ogrodzie Botanicznym PAN w Powsinie. Fot. Wody Polskie

 – W dobie zmian klimatu coraz częściej borykamy się z problemem suszy i powodzi, w tym powodzi miejskich. Dlatego tak ważne są idee promujące retencję wód, bo liczy się każda kropla wody. Jako Wody Polskie inwestujemy w dużą retencję, które pozwolą zwiększyć krajowy wskaźnik retencji wód, ale potrzebujemy też zaangażowania każdego z nas, bo to od nas będzie zależało jak będzie wyglądać klimat i otoczenie w którym żyjemy. Wspierając inicjatywy mające na celu troskę o tereny biologicznie czynne, czyli takie które umożliwiają swobodne wnikanie wody w glebę jak kwietne łąki, pomagamy w adaptacji naszego kraju do zmian klimatu i zwiększamy retencję. Łąki kwietne to same zalety, wybierajmy je zamiast wodolubnych trawników. To też duża korzyść dla przyrody, w tym pożytecznych owadów jak zapylacze. Różnorodność gatunkowa kwietnej łąki sprawdzi się w każdym ogrodzie. Zachęcam, by pielęgnując nasze ogrody, zamiast zużywać wodę wodociągową, korzystać z deszczówki którą samą złapiemy. Dziękuje wszystkim zaangażowanym za tę cenną inicjatywę – powiedziała Joanna Sasal, Dyrektor Departamentu Komunikacji i Edukacji Wodnej w Wodach Polskich.

Setka
 Joanna Sasal - Dyrektor Departamentu Komunikacji i Edukacji Wodnej PGW Wody Polskie. Fot. Wody Polskie

 

Łąki kwietne to same zalety!

W dobie postępujących zmian klimatycznych, niezwykle ważne są rozwiązania małej retencji będące w zasięgi ręki każdego z nas, dzięki którym można zatrzymać wodę w okolicy i spowolnić spływ wód opadowych.  Nasz kraj należy do najuboższych w wodę w skali całej Unii Europejskiej. Dlatego wszyscy powinniśmy szanować i oszczędzać wodę pitną, poczynając od poziomu gospodarstw domowych i małych firm, przez gminy, województwa, całą Polskę. Wybór do przydomowych i miejskich upraw, roślinności odpornej na suszę i dostosowanej do warunków glebowych nie wymagającej intensywnego podlewania to proste rozwiązanie małej retencji, które w dodatku nie jest kosztowne.

 

łąki kwietnie łąki kwietnie 1
Roll-upy edukacyjne na terenie Ogrodu Botanicznego PAN w Powsinie. Fot. Wody Polskie

 

Kwietne łąki mają wiele zalet:

  • Łąki kwietne doskonale wiążą wilgoć w glebie i retencjonują dwa razy więcej wody od trawnika

  • Filtrują wody opadowe.

  • Nie wymagają intensywnego podlewania ani częstego koszenia (zwykle tylko 1-2 razy w roku).

  • Można je wysiewać niemal wszędzie – przed budynkami, na skwerach, przy drogach, a nawet w skrzynkach lub donicach.

  • Mają złożony system korzeniowy, który, sprawia, że czerpią wodę z głębszych warstw gruntu.

  • Ułatwiają szybkie i sprawne wsiąkanie wody w głąb gruntu, a potem zatrzymywanie jej tam na dłużej, redukując ryzyko podtopień.

  • Wspierają obniżanie ciepłoty otoczenia, w czasie fal upałów, szczególnie na obszarach o gęstej zabudowie.

  • Stanowią siedliska dla owadów zapylających

 

Razem powiedzmy Stop Suszy!

Wody Polskie realizują szereg projektów edukacyjnych popularyzujących wiedzę na metod przeciwdziałania skutkom suszy jak również realizują wiele inwestycji na rzecz poprawy retencji zasobów wodnych w naszym kraju. Więcej na ten temat można przeczytać na stronach: