Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zaprasza do Augustowa na wspólne uczczenie 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. W programie odsłonięcie pamiątkowego obelisku poświęconego inż. Antoniemu Zygmuntowi Downarowiczowi oraz śpiewanie pieśni patriotycznych.

Uroczystość odbędzie się 10 listopada br. o godz. 10.00 na terenie Zarządu Zlewni w Augustowie - ul. 29-listopda 5, gdzie nastąpi odsłonięcie obelisku poświęconego pamięci inż. Antoniego Zygmunta Downarowicza. Inż. Downarowicz urodził się 24 maja 1881 roku w majątku Anielów, gmina Pogiry okręg wileński. Absolwent Petersburskiego Instytutu Technologicznego. W latach 1936-1940 był Kierownikiem Państwowego Zarządu Wodnego w Augustowie, Starszym Inżynierem Dyrekcji Dróg Wodnych Dniepr-Dźwina w latach 1940-1941, Kierownikiem VII Odcinka Dróg Wodnych w Grodnie w latach 1941-1944.

Antoni Downarowicz jako podporucznik Wojsk Litwy Środkowej.

Był budowniczym wielu urządzeń hydrotechnicznych m.in. mostu w Niemenczynie na Wilji. Za swoje zasługi był wielokrotnie odznaczany m.in. Srebrnym Krzyżem Walecznych (1920); Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari (1920); Medalem Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości (1929), czy Krzyżem Zasługi (1937). Został rozstrzelany przez NKWD 20 lipca 1944 r. we wsi Pyszki koło Grodna w czasie próby przedostania się do dowództwa Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej wraz z dokumentacją dróg i budowli wodnych rejonu Kanału Augustowskiego i Niemna.

Po uroczystym odsłonięciu obelisku będzie możliwość spotkania się i porozmawiania z rodziną inżyniera zamordowanego przez Sowietów. Następnie zapraszamy wszystkich do wspólnego śpiewania pieśni patriotycznych. W 100. rocznicę odzyskania niepodległości wspólnie zaśpiewajmy pieśni, z którymi szliśmy do niepodległej!

Agnieszka Giełażyn-Sasimowicz

Rzecznik prasowy RZGW w Białymstoku

Źródło: pl.wikipedia.org