Dziś ogłoszono postępowanie przetargowe na dokumentację w zakresie przebudowy wału przeciwpowodziowego na rzece Stradomce w gminie Łapanów. W okolicy powstaną również dwa nowe zbiorniki retencyjne. Działania te są odpowiedzią na sytuację pogodową z czerwca, kiedy w efekcie ekstremalnych opadów doszło do przelania wód rzeki ponad wałem. Dzięki planowanym inwestycjom możliwa będzie skuteczniejsza ochrona Łapanowa przed podtopieniami.

– Wody Polskie ogłaszają dziś przetarg na dokumentację przebudowy wałów przeciwpowodziowych rzeki Stradomki w Łapanowie – powiedział Prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

– W imieniu mieszkańców bardzo dziękuję za taką szybką reakcję. Zawsze z niepokojem patrzymy na zachmurzone niebo. Podwyższenie wałów pozwoli poczuć się mieszkańcom bezpieczniej – oznajmił Wójt Gminy Łapanów Andrzej Śliwa.

 

lapanow90720f lapanow90720d

 Z lewej: plan modernizacji wałów w Łapanowie. Z prawej: Prezes PGW WP Przemysław Daca i  Wicewojewoda Małopolski Zbigniew Starzec. Fot. Wody Polskie

 

W ramach zadania pn. „Budowa lewego wału na rzece Stradomce w km 17+400-17+800 oraz 17+800-18+400, przebudowa lewego wału na Stradomce w km 16+000-17+400” zostanie zmodernizowany system obwałowań przeciwpowodziowych dla miejscowości Łapanów. Po opracowaniu dokumentacji oraz uzyskaniu stosownych zgód i pozwoleń rozpoczną się roboty budowlane, które zgodnie z planem mają zakończyć się na przełomie 2022 i 2023 roku. Koszt inwestycji wyniesie około 15 mln złotych.

Według aktualizacji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym zakłada się rownież budowę dwóch zbiorników retencyjnych w dolinie rzeki Stradomki - Zegartowice i Lubomierz. Inwestycja zostanie zrealizowana w latach 2021-2026, a jej koszt wyniesie około 130 mln złotych.

 

lapanow90720a

Konferencja prasowa w Łapanowie z udziałem Senatora Włodzimierza Bernackiego, Wicewojewody Małopolskiego Zbigniewa Starca, Prezesa PGW WP Przemysława Dacy, Dyrektora RZGW Małgorzaty Sikory i Wójta Łapanowa Andrzeja Śliwy.

Fot. Wody Polskie

 

Planowane działania są wynikiem deszczy nawalnych w zlewni rzeki Stradomki, które wystąpiły w nocy z 20 na 21 czerwca i uformowania się w krótkim czasie fali powodziowej doszło do przelania się wody przez lewy wał rzeki Stradomki i zalania centrum miejscowości. Newralgicznym miejscem, w którym doszło do przelania było przewężenie obszaru przepływu wód powodziowych w rejonie zalewu w Łapanowie. W odpowiedzi na kryzysową sytuację Wody Polskie niezwłocznie podjęły działania doraźne. Rozpoczęto inwentaryzację i likwidację szkód powstałych w korytach rzek i potoków, a także przystąpiono do zabezpieczenia uszkodzonych odcinków obwałowań i przywrócenia ich należytego stanu technicznego. Wcześniej, w wyniku robót utrzymaniowych, wykonano prace konserwacyjne w korycie rzeki Stradomki wraz z konserwacją obwałowań, a wkrótce zostaną wykoszone wszystkie obwałowania na terenie gminy Łapanów.

 

lapanow90720c

Rzeka Stradomka. Fot. Wody Polskie