Dziś ze Stoczni Koźle Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu wyruszyły lodołamacze, które płyną do  docelowego portu we Włocławku. Obecnie na rzekach panują dogodne warunki do przeprawy. Jednostki pływające zostały wybudowane na potrzeby działań na włocławskim zbiorniku. Zasilą flotę lodołamaczy Wód Polskich na Zbiorniku Wodnym Włocławek.

Lodołamacz czołowy Orkan i liniowy Sokół, zostały wybudowane w Stoczni Koźle Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu. Jednostki pokonają ponad 1 500 km drogą wodną: 756 km Odrą, 522 km Morzem Bałtyckim i 260 km Wisłą. Do Włocławka powinny dotrzeć w połowie czerwca. Przeprawę będziemy relacjonować na profilu facebookowym Wód Polskich.

Projekt „Budowa 2 lodołamaczy dla potrzeb zimowej osłony przeciwpowodziowej na terenie działania RZGW w Warszawie” realizowany był od 2016 roku, koszt projektu to 37.087.394,23 PLN, z czego dofinansowanie w ramach POIiŚ oś priorytetowa II, działania 2.1 ze środków UE wynosi 31.520.103,10 PLN. Wybudowane lodołamacze to nowoczesne jednostki, które będą służyły do prowadzenia zimowej osłony przeciwpowodziowej na Zbiorniku Wodnym Włocławek. Wyposażone są w sondę wielowiązkową, która pozwoli monitorować dno zbiornika, w panele fotowoltaiczne i oświetlenie ledowe, napędzane są silnikami spalinowymi, które spełniają obowiązujące normy środowiskowe. Lodołamacze mają funkcje holowników.

Zespół Komunikacji Społecznej
PGW Wody Polskie