Komunikat w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa

Z uwagi na stan zagrożenia epidemiologicznego w trosce o zdrowie wszystkich Państwa, do odwołania zawiesza się wizyty klientów w biurach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

W związku z tym nie będzie możliwe osobiste przeglądanie akt spraw administracyjnych prowadzonych przez organy Wód Polskich, do odwołania. Nie będzie możliwe również uzyskanie bezpośrednio informacji o sprawach, do odwołania. Istnieje możliwość telefonicznego kontaktu z pracownikami poszczególnych jednostek w celu uzyskania informacji na temat etapu, na jakim znajduje się postępowanie.

W przypadku, gdy strony, w związku z otrzymanym zawiadomieniem o prowadzonym postępowaniu, wyrażają chęć zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, zwracamy się z prośbą o poinformowanie o tym fakcie jednostkę prowadzącą postępowanie. Prosimy o przekazywanie korespondencji do właściwych jednostek Wód Polskich wyłącznie drogą pocztową lub w formie elektronicznej. Spowoduje to wydłużenie terminu załatwienia spraw, jednak działanie to ma na celu zapewnienie Państwu możliwości wypowiedzenia się w prowadzonych postępowaniach i nie wpłynie negatywnie na podjęte ostatecznie rozstrzygnięcie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wody Polskie dokładają wszelkich starań, by zapewniać dobre standardy obsługi tysięcy swoich klientów. Każdy nadzór wodny, zarząd zlewni lub regionalny zarząd  Wód Polskich przyjmie każdy wniosek, nawet jeśli powinien być skierowany do innej jednostki organizacyjnej. Zachęcamy jednak do składania wniosków do właściwych jednostek Wód Polskich, co przyśpiesza ich rozpatrywanie.

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące pozwoleń wodnoprawnychzgłoszeń wodnoprawnych i powiadomień. Są one dostępne również w serwisie biznes.gov.pl.

  

Ocena wodnoprawna
Zamierzasz wybudować urządzenie wodne, zamierzasz korzystać z wód w taki sposób, lub w takim rozmiarze, że może to negatywnie wpływać na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych ustalonych dla zasobów wodnych – potrzebujesz oceny wodnoprawnej. Tu się dowiesz, w jaki sposób możesz ją uzyskać.   

Powiadomienie
Przed wykonaniem robót, czynności lub urządzeń wodnych, o których mowa w art. 395 pkt 15 i 16 ustawy Prawo wodne, jest wymagane dokonanie powiadomienia, w przypadku braku obowiązku wydania pozwolenia wodnoprawnego lub przyjęcia zgłoszenia wodnoprawnego.

Zgłoszenie wodnoprawne
Zamierzasz wybudować pomost nad wodą lub wykopać staw? A może chcesz mieć dom albo restaurację na rzece? Możesz zrealizować takie inwestycje, jeśli dokonasz zgłoszenia wodnoprawnego, a nadzór wodny nie sprzeciwi się temu. Tutaj dowiesz się, kiedy i jak złożyć zgłoszenie.

Pozwolenie wodnoprawne 
Chcesz wybudować urządzenie wodne albo planujesz inwestycję wymagającą korzystania z wód lub mogącą wpływać na ich stan? Możesz potrzebować pozwolenia wodnoprawnego. Tutaj dowiesz się, jak uzyskać takie pozwolenie.

Zgłoszenie posiadanego urządzenia wodnego/budowli hydrotechnicznej w celu wpisania do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Właściciel urządzenia wodnego ma obowiązek zgłoszenia posiadanego urządzenia w celu wpisania do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami w terminie 60 dni od przystąpienia do użytkowania tego urządzenia.

Katalog opłat naliczanych i pobieranych przez Wody Polskie
Wody Polskie naliczają i pobierają opłaty za różnego rodzaju sposoby korzystania z wód, m.in. za usługi wodne. Użytkownicy wód uczestniczą w finansowaniu gospodarki wodnej, zgodnie z zasadą zwrotu kosztów, która wynika z unijnej tzw. Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Zasady gospodarowania mieniem Skarbu Państwa
Wyciąg z Procedury gospodarowania mieniem Skarbu Państwa będącym we władaniu PGW Wody Polskie - Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej.

Potwierdzenie zgodności z celami środowiskowymi
Wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi dla jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych należy składać do właściwego miejscowo dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej w Wodach Polskich.

Zwolnienie od zakazów obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią

Zwolnienie od zakazów obowiązujących w celu zapewnienia szczelności i stabilności wałów przeciwpowodziowych

Udostępnianie danych z Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami
Chciałbyś pozyskać informacje bądź dane gromadzone w Systemie Informacyjnym Gospodarowania Wodami? Tutaj dowiesz się, w jaki sposób możesz uzyskać do nich dostęp.

Zarządzenia Prezesa PGW Wody Polskie

Skargi i wnioski
Zapoznaj się z informacją o przyjmowaniu i rozpatrywaniu skarg i wniosków w rozumieniu przepisów działu VIII ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Petycje
Zapoznaj się z informacją o petycjach w rozumieniu przepisów ustawy o petycjach.

Wnioski o zapewnienie dostępności
Zapoznaj się z informacją o przyjmowaniu i rozpatrywaniu wniosku o braku dostępności lub wniosku o zapewnienie dostępności. Wniosek należy złożyć do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związana informacja lub żądanie zapewnienia dostępności.

e-Wody
e-Wody to aplikacja internetowa Wód Polskich, dzięki której w kilku prostych krokach załatwisz sprawę bez wychodzenia z domu! Więcej na: https://wody.isok.gov.pl/index.html

FAQ
Nie wiesz do kogo złożyć zgłosznie, jak przygotować niezbędne dokumenty? Zastanawiasz się czy Twoje działanie wymaga pozwolenia wodnoprawnego? Zapoznaj się z listą najszczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi.


Dla klientów Wód Polskich uruchomiona jest INFOLINIA, która działa:

w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30,

pod numerem telefonu: 22 470 10 00