AKTUALIZACJA z dnia 24 listopada z godziny 15.00

Akcja ratowania Wisły dobiegła końca

Skala operacji i innowacyjne rozwiązania dowiodły, że było to jedno z największych i najsprawniej przeprowadzonych przedsięwzięć tego typu na świecie. W ciągu 10 dni od powstania awarii powstał bypass, który przez 69 dni chronił Wisłę przed zrzutem 14mln m3 nieczystości.

Akcja ratowania Wisły zahamowała dalsze zanieczyszczanie Bałtyku, przywracając równowagę środowiskową rzeki. W trudnych warunkach, największej tego typu awarii w ostatnich latach na świecie, udało się w błyskawicznym tempie przeprowadzić całą operację budowy alternatywnego rurociągu i zahamować zrzut ścieków do Wisły. Koszt budowy awaryjnego bypassu wyniósł   35 mln złotych. Zapraszamy do obejrzenia krótkiej animacji #RatujemyWisłę na kanale YouTube Wód Polskich pod adresem: https://youtu.be/Pcpumw8kpH4.

Dziękujemy Wszystkim, którzy przyczynili się do budowy i funkcjonowania awaryjnego bypassu na Wiśle.

 

77147669 1384249065068776 5230875145500884992 n

 


AKTUALIZACJA z dnia 24 listopada z godziny 8.00

Rozpoczęła się rozbiórka mostu pontonowego

Wojska inżynieryjne rozpoczęły demontaż mostu pontonowego. Na miejscu pracuje blisko 170 żołnierzy i 80 jednostek sprzętu wojskowego. W operacji biorą udział pojazdy do przewozu bloków pontonowych oraz ciągniki do kutrów holowniczych.

Z koryta rzeki zostanie usuniętych 88 elementów mostowych, a także 14 kutrów. Rozpięcie mostu potrwa 3 godziny. Cała operacja logistyczna związana z usuwaniem mostu pontonowego potrwa do 3 dni.

Przez dwa miesiące most pontonowy służył jako konstrukcja nośna dla awaryjnego rurociągu, który doprowadzał ścieki do warszawskiej oczyszczalni „Czajka”.

received 536914883525811

Widok na most pontonowy  już po zdemontowaniu awaryjnego rurociągu. Fot. Wody Polskie

received 2609888045743601

Konstrukcja mostu składa się z 88 metalowych elementów, które zostaną rozpięte w ciągu 3 godzin. Fot. Wody Polskie

 

 received 2476333146023921

Na miejscu pracuje dźwig, który przenosi odpięte elementy mostowe. Fot. Wody Polskie

received 431404521101537

Prace nad demontażem mostu idą zgodnie z planem. Fot. Wody Polskie


AKTUALIZACJA z dnia 22 listopada

Rozpoczął się demontaż instalacji awaryjnego bypassu na moście pontonowym.

W pierwszej kolejności wypinany jest rurociąg z uchwytów znajdujących się na obu brzegach rzeki. Następnie wypompowane zostaną resztki ścieków z obu nitek. Kolejny etap to rozpoczęcie zsuwania rur na specjalnych rolkach z mostu pontonowego. Będzie to prowadzone jednocześnie, w sekwencjach 30-metrowych tak, by zapewnić stabilność konstrukcji nośnej mostu. Rury cięte będą na lądzie na 6-7-metrowej długości części. Będzie to procedura odwrotna względem zastosowanej podczas budowy awaryjnego bypassu na początku września br. Całość operacji ściągania obu nitek z mostu rozpocznie się w sobotę, 23 listopada, a zakończy w niedzielę, 24 listopada.

Niezwłocznie po zakończeniu demontażu rur, Wojska Inżynieryjne rozpoczną rozpinanie mostu pontonowego. Ze względów bezpieczeństwa, prace te nie będą prowadzone w godzinach nocnych. Dlatego też, jeżeli demontaż rur zakończy się po zmierzchu, rozbiórka mostu rozpocznie się następnego dnia.


AKTUALIZACJA z dnia 16 listopada

Uratowaliśmy Wisłę!

Sukcesem zakończyliśmy procedurę przekierowania ścieków prowadzonych awaryjnym bypassem do kolektora ściekowego, naprawionego przez MPWiK w Warszawie. Ścieki płyną już naprawionym kolektorem do oczyszczalni „Czajka”.  Zakończyło to ponad 2-miesięczne działania chroniące wody Wisły i Bałtyku.

W operacji przekierowania ścieków wzięło udział 50 osób. Z komory rozprężnej usunięto 40 metrów stalowej rury o wadze 16000 kg, 4 kołnierze DN 1000 o wadze 2800 kg i 6 kolan o wadze 2400 kg. Łączna waga elementów instalacji awaryjnego bypassa znajdującego się w zrzutni wynosiła ponad 21 ton.

Części były rozspawane, rozkręcone i wyciągane w elementach z komory rozprężnej. Prace prowadzono etapami, z uwagi na konieczność wywietrzenia instalacji z metanu i siarkowodoru – gazów, które powstają przy tłoczeniu ścieków. Pomocne przy tym były wentylatory, o silnej mocy, udostępnione przez warszawski MPWiK.

W przyszłym tygodniu będą usuwane urządzenia mechaniczne przez operatorów pomp, nastąpi stopniowy demontaż rurociągu. Odcinek rurociągu prowadzony przez Wisłę ma długość 2200 metrów. Tworzą go dwie nitki DN 1000 o długości 1100 m każda, które na etapie demontażu zostaną pocięte na części o długości 6-7 metrów. Rury zostaną umyte i pozbawione złowonności, co umożliwi ich przetransportowanie na plac składowania. Demontaż rur na moście pontonowym będzie prowadzony w sposób umożliwiający rozbiórkę mostu pontonowego przez Wojska Inżynieryjne. Ostatnim etapem demontażu instalacji będzie rozbiórka dwóch kilometrów rurociągu naziemnego, czerpni, oświetlenia obiektu i urządzeń towarzyszących.

Łącznie w całej akcji budowy i utrzymania awaryjnego rurociągu zaangażowanych było ponad 500 osób, w tym 200 żołnierzy. Funkcjonowanie unikalnej na skalę światową instalacji pozwoliło w ciągu 69 dni przepompować 14 mln m3 nieoczyszczonych ścieków, co uchroniło Wisłę oraz Bałtyk przed zanieczyszczeniem.

labedzie na wisle3 1


AKTUALIZACJA z dnia 13 listopada

Wody Polskie rozpoczynają procedurę przekierowania awaryjnego przepompowywania ścieków do kolektora ściekowego, naprawionego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. PGW WP otrzymały informację o udanych próbach naprawionej instalacji od MPWiK.

Zgodnie z ustaleniami służb ochrony środowiska – RDOŚ i WIOŚ w Warszawie – w celu zminimalizowania negatywnych skutków operacji, przepięcie zaplanowano na najbliższy piątek, 15 listopada w godzinach wieczornych. W weekend spada ilość ścieków, które odprowadzane są awaryjnym bypassem do kolektora zrzutowego i oczyszczalni „Czajka”. Na wniosek MPWiK, Wody Polskie rozpoczną demontaż króćców z otworu zrzutni. Operacja powinna zostać zakończona z 16 na 17 listopada.

Przypomnijmy, że od 66 dni z czerpni przepompowywane są i dostarczane do zrzutni ścieki. W tym czasie przepompowano 13 milionów m3 ścieków. Żeby umożliwić przesył ścieków naprawionym kolektorem pod dnem Wisły należy odblokować światło kanału, w którym znajduje się rura zrzutowa.

Przez kilkanaście godzin trwania operacji przepięcia, będzie prowadzony zrzut do Wisły. Działania te będą prowadzone w weekend, czyli w czasie zmniejszonego zrzutu ścieków bytowych z części dzielnic lewobrzeżnej Warszawy obsługiwanych przez „Czajkę”. W weekend spada również zanieczyszczeń przemysłowych i medycznych. Pozwoli to zminimalizować potencjalne zanieczyszczenie wód Wisły. Niezwłocznie po rozpoczęciu pompowania naprawionym kolektorem, Wody Polskie rozpoczną demontaż awaryjnego bypassu.

Pierwszą częścią operacji będzie usunięcie urządzeń mechanicznych przez operatorów pomp. Następnie potrwa demontaż rur na moście pontonowym w sposób umożliwiający przeprowadzenie rozbiórki mostu pontonowego przez Wojska Inżynieryjne. Kolejnym krokiem będzie rozebranie dwóch kilometrów rurociągu naziemnego, czerpni, oświetlenia obiektu i innych urządzeń. Plan obejmuje również m.in. odtworzenie ścieżki rowerowej. Ostatni etap prac wykonany zostanie wiosną przyszłego roku. Zostaną wykonane nasadzenia roślinności, prowadzone pod nadzorem przyrodniczym, w miejscach, z których została usunięta na potrzeby budowy i funkcjonowania awaryjnego bypassu.

 


AKTUALIZACJA z dnia 24 października

Budowa tymczasowego rurociągu pozwoliła na przepompowanie niemal 8 milionów m3 ścieków do oczyszczalni „Czajka”, które bez tego rozwiązania trafiłyby do Wisły a następnie do Bałtyku. Ta ilość ścieków odpowiada pojemności jeziora Resko Przymorskie nieopodal Kołobrzegu, o powierzchni ponad 500 ha, czy górskiego zbiornika retencyjnego Jezioro Brodzkie na rzece Kamiennej, o powierzchni ponad 200 ha.

Dzięki awaryjnemu bypassowi, od 46 dni zapewniony jest przesył ścieków do oczyszczalni. Bypass tworzą dwie nitki rurociągu o długości 1057 m każda. Przerzut zanieczyszczeń do bypassu zapewnia układ pomp, które pracują w mieszanym systemie sterowania, co oznacza, że część pomp pracuje w układzie ciągłym. Są to głównie pompy BBA oraz pięć pomp o mniejszej mocy. Sterowanie pompą zatapialną Flygt, o największej wydajności, jest możliwe przez układ przetwornicy częstotliwości (falownik). Generalna zasada sterowania oparta jest na dostosowaniu pracy układu pompowego do natężenia przepływu ścieków. Wraz ze wzrostem natężenia przepływu ścieków (m3/s) odpowiednio zwiększa się częstotliwość (Hz) co przekłada się na wydajność pompy zatapialnej. Istnieje również możliwość regulacji pracy pomp w sposób ręczny w układzie sterowania pomp BBA obrotami silnika, co przekłada się na zmniejszenie ich wydajności. Układ pomp zapewnia przerzut w każdej sekundzie ok. 3 ton ładunku.

W skład układu pompowego wchodzi 12 pomp, w tym:

  • 1 pompa Flygt CP 3602 o maksymalnej wydajności 6800 m3/godzinę, maksymalnej wysokości tłoczenia 23 m,
  • 2 pompy marki Pioneer 300 SLC, o maksymalnej wydajności 1500 m3/godzinę, maksymalnej wysokości tłoczenia 40 m,
  • 1 pompa Pioneer 300 SM, o maksymalnej wydajności 2000 m3/godzinę i maksymalnej wysokości tłoczenia 70 m,
  • 1 pompa BBA BA 400, o maksymalnej wydajności 3200 m3/godzinę i maksymalnej wysokości tłoczenia 25 m,
  • 1 pompa BBA BA 500, o maksymalnej wydajności 4500 m3/godzinę i maksymalnej wysokości tłoczenia 26 m,
  • 4 pompy Betsy 300, o maksymalnej wydajności 1150 m3/godzinę, maksymalnej wysokości tłoczenia 33 m,
  • 2 pompy Super Betsy 300 HD, o maksymalnej wydajności 1150 m3/godzinę, maksymalnej wysokości tłoczenia 33 m.

oraz 5 pomp rezerwowych:

  • 2 pompy Flygt CWV 250 o maksymalnej wydajności 1350 m3/godzinę, maksymalnej wysokości tłoczenia 30 m,
  • 2 pompy Pioneer 300 SLC, o maksymalnej wydajności 1500 m3/godzinę, maksymalnej wysokości tłoczenia 40 m,
  • 1 pompa Pioneer 300 SM, o maksymalnej wydajności 2000 m3/godzinę i maksymalnej wysokości tłoczenia 70 m.

Całość instalacji awaryjnego bypassu wybudowanego w 10 dni kosztowała 35 mln złotych (netto). Awaryjny bypass będzie funkcjonował do 15 listopada 2019 roku. Zgodnie z zapowiedziami do tego czasu Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie usunie awarię uszkodzonych kolektorów pod dnem Wisły.

MAPA PRZESYŁU ŚCIEKÓW ALTERNATYWNYM RUROCIĄGIEM2


AKTUALIZACJA z dnia 17 października

Od ponad miesiąca, zastępczy rurociąg, wybudowany pod nadzorem Wód Polskich, transportuje nieczystości z siedmiu dzielnic stolicy do oczyszczalni „Czajka”. W skład instalacji wchodzi system pomp, który pompuje ścieki do bypassu, dzięki czemu udało się zahamować zrzut ścieków do Wisły. Każdego dnia około dwudziestu osób koordynuje pracę instalacji czuwa nad jej bezpieczeństwem, w tym: pracownicy obsługujący pompy, monitorujący szczelność instalacji, dyżurujący pracownik RZGW w Warszawie, ratownicy medyczni oraz kilkunastu żołnierzy.

System pomp wchodzących w skład instalacji pracuje nieprzerwanie od 39 dni. Pompy wymagają stałego nadzoru i serwisowania. Nocą, z uwagi na mniejszą ilość ścieków prowadzonych do basenu czerpni, następuje systematyczne czyszczenie koszy ssawnych pomp. Proces ten odbywa się każdej nocy i trwa od 45 do 60 minut. Z koszy ssawnych usuwane są nieczystości stałe, które spływają do basenu czerpni. Systematyczne czyszczenie koszy ssawnych gwarantuje zachowanie sprawności i wydajności systemu pomp pracujących w czerpni. Ponadto wykonywany jest serwis olejowo-filtrowy pomp. Dzięki pracy instalacji do Wisły nie są zrzucane nieoczyszczone ścieki, a środowisko przyrodnicze ma możliwość regeneracji. Awaryjny bypass będzie funkcjonował do 15 listopada 2019 roku. Zgodnie z zapowiedziami do tego czasu Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie usunie awarię uszkodzonych kolektorów pod dnem Wisły.


AKTUALIZACJA  z 19 września

Trwa czyszczecznie koszy ssawnych pomp. Każdego dnia konieczne jest usuwanie nieczystości stałych, która spływają z siedmiu dzielnic lewobrzeżnej Warszawy.

Czajka 19.09.2019

fot. Wody Polskie/Oczyszczanie koszy ssawnych pomp


AKTUALIZACJA  z 18 września

w związku z opadami deszczu, zwiększył się odpływ ścieków i wód opadowych z siedmiu dzielnic lewobrzeżnej Warszawy do 4,6 m3/s. Przekracza to wydajność awaryjnego rurociągu, która wynosi do 3,5 m3/s. Przypominamy, że średni dzienny zrzut ścieków wynosi ok 3 m3/s. Nadwyżka trafia obecnie do Wisły. Wody opadowe spłyną po kilku godzinach i sytuacja ulegnie poprawie. Pompy pracują cały czas i 3,5 mścieków na sekundę trafia do oczyszczalni "Czajka".


AKTUALIZACJA  z 14 września z godziny 9.50

Dziś w nocy osiągnięto 100% przesyłu ścieków rurociągiem awaryjnym zbudowanym pod nadzorem Wód Polskich. Wszystkie ścieki trafiają bypassem do oczyszczalni "Czajka”. Przez cały czas działania bypassu będzie trwał bieżący monitoring instalacji, czujników oraz poszczególnych elementów systemu przesyłowego, aby zapewnić ruch ciągły przesyłu ścieków z lewobrzeżnej części Warszawy do oczyszczalni „Czajka”.

Wydajność systemu jest skalibrowana do przesyłu 3,5 tys.l/s. W przypadku zwiększenia przepływu, np. przy opadach deszczu, odpływ kolektora, którym płyną ścieki może wzrastnąć nawet powyżej 10 tys. l/s. W takiej sytuacji nadmiar tego przepływu będzie trafiał do Wisły.

Widok na basen czerpni Czajka

Widok z Mostu Północnego w Warszawie na basen czerpni oraz system pomp. (Fot. Wody Polskie)

69976746 677573399388598 7427497729082785792 n

Wykwalifikowani pracownicy prowadzą stały monitoring instalacji przesyłowej. (Fot. Wody Polskie)

69893970 384900555499408 8019287288385110016 n

Zespół pomp kieruje ścieki z basenu czerpni do awaryjnego rurociągu, którym transportowane są do oczyszczalni „Czajka”. (Fot. Wody Polskie)

69989496 2533444393404992 3317840202977771520 n

Basen czerpni i pracujące pompy. W tle wody rzeki Wisły. (Fot. Wody Polskie)

70010206 527005758051503 1363913778772574208 n

Dziś w nocy osiągnięto stuprocentowy przesył ścieków bypassem. Zanieczyszczenia nie trafiają już do Wisły. (Fot. Wody Polskie)

70952213 414390822599819 3632304797719199744 n

Zdjęcie wykonane dziś rano na wysokości basenu czerpni. Zrzut ścieków do Wisły został zatrzymany. (Fot. Wody Polskie)


AKTUALIZACJA z dnia 13 września z godziny 9.00

Stopniowo podłączane są kolejne pompy, których pracę widać w basenie czerpni. Zgodnie z harmonogramem bypass osiągnie pełną wydajność do końca tygodnia.

WIR3


AKTUALIZACJA z dnia 12 września z godziny 16.00

Jedna z montowanych właśnie dodatkowych pomp to zatapialna konstrukcja Flygt, tzw. ślimak o wydajności 1,4 m3/s. Na miejscu prac zamontowano również zabezpieczenia, barierki.

Czajka 12.09.2019 1

Czajka 12.09.2019 2


AKTUALIZACJA z dnia 12 września z godziny 11.00

Trwa montaż dodatkowych pomp do systemu przesyłowego ścieków. Ze względu na duże zanieczyszczenie ścieków tworzywami z produktów higienicznych i innych materiałów, montowane są pompy zatapialne o wysokiej wydajności. Zgodnie z harmonogramem bypass osiągnie pełną wydajność do końca tygodnia.

Bardzo ważne jest zapewnienie stabilności przesyłu ścieków przez cały most pontonowy dwiema rurami, aby zapewnić równomierność obciążenia całej konstrukcji. 

POMPY WYSOKA WYDAJNOŚĆ4

Pompa o wysokiej wydajności (fot. Wody Polskie)


AKTUALIZACJA z dnia 9 września z godziny 13.00

Rurociąg rozpoczął pracę

W Warszawie po 10 dniach akcji zatrzymania zrzutu ścieków do Wisły, uruchomiono rurociąg, który transportuje nieczystości z siedmiu dzielnic stolicy do oczyszczalni „Czajka”. Awaryjna przepompownia osiągnęła 60% wydajności, ale jeszcze w tym tygodniu instalacja będzie działała z taką mocą, by całkowicie zahamować zrzut ścieków do rzeki.

Ilość ścieków wpadających do Wisły będzie się stopniowo zmniejszała. Pompy osiągną pożądaną moc po weryfikacji sprawności i szczelności instalacji – poinformował podczas spotkania z dziennikarzami Michał Dworczyk. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dodał, że rurociąg będzie funkcjonował co najmniej przez dwa miesiące, by dać czas władzom miejskim na opracowanie alternatywnych rozwiązań. W tym okresie, instalacja będzie obsługiwana i nadzorowana przez wojsko i Wody Polskie. Następnie zostanie zwinięta z uwagi na nadchodzącą zimę.

Budowa przebiegła w szybkim tempie, gdyż już 10 dni od decyzji premiera Mateusza Morawieckiego o utworzeniu alternatywnego rurociągu, został on oddany do użytku. Minister Dworczyk powiedział, że w tym czasie do Wisły spłynęło 2 mln m3 ścieków. Dodał też, że przepustowość dwóch nitek rurociągu, z których każda ma 1100 m jest ciągle zwiększana. Rury już w znacznym stopniu redukują ilość zanieczyszczeń wpadających do rzeki, do 50% w momentach nasilonego zrzutu. Oznajmił, że w trakcie działań użyto 172 pontony, 2200 m rur oraz 10 pomp. Powiedział, że środki na budowę rurociągu pochodzą z Rezerwy Ogólnej Prezesa Rady Ministrów, która jest wykorzystywana m.in. na finansowania walki z sytuacjami kryzysowymi. Raport z akcji ratunkowej z uwzględnieniem kosztów zostanie przestawiony w najbliższych dniach. Michał Dworczyk podziękował wszystkim zaangażowanym w akcję ratowania Wisły.

W budowie mostu pontonowego i rurociągu uczestniczyło ponad 500 osób. W prace zaangażowano szereg podmiotów. Były to służby (wojsko, Straż Pożarna, Policja, Straż Miejska), firmy (ETP, Zabbyt, Uponor, Budimex, Chrobok, Klaudia, Energa, KGHM, GDDiK, GAZ-SYSTEM), ośrodki naukowe i badawcze (Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wojskowa Akademia Techniczna), eksperci z ministerstw Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Środowiska, Infrastruktury,  Energii  oraz przedstawiciele Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie. Koordynatorem akcji jest Z-ca Prezesa Wód Polskich Krzysztof Woś.

Anna Moskwa, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, powiedziała: „Wyobraźmy sobie, że nie ma Wód Polskich. Czy inna instytucja poradziłaby sobie za tą awarią?”. Minister zaznaczyła, że Wody Polskie w szybkim tempie zorganizowały materiały, ekspertów i sprawnie zarządziły akcją.

 

Czajka konf 09.09.2019 small

fot. Wody Polskie. Krzysztof Woś, koordynator akcji, Z-ca Prezesa Wód Polskich


AKTUALIZACJA z dnia 9 września z godziny 08.00

Ruszył przesył ścieków awaryjnym bypassem do oczyszczalni "Czajka" w Warszawie. Trwają ostatnie testy instalacji przygotowanej pod nadzorem Wód Polskich. Dotąd osiągnięto 60 procent wydajności.

Czajka 09.09.2019


AKTUALIZACJA z dnia 8 września z godziny 12.00

Trwają ostatnie próby przy uruchomieniu rurociągu. Ścieki z lewobrzeżnej Warszawy popłyną do oczyszczalni "Czajka" bypassem jeszcze dzisiaj. Próby pokazały, że czas przesyłu ścieków od czerpni do oczyszczalni "Czajka" wyniesie 40 minut. 

Stan na godz. 18: trwają kolejne testy systemu przesyłowego, wkrótce uruchomienie. Będziemy aktualizować informacje na bieżąco.

Czajka próby 08.09 2

Czajka próby 08.09 1

Czajka próby 08.09 3


AKTUALIZACJA z dnia 7 września z godziny 10.30

Dwie nitki rurociągu, którym wpadające do Wisły ścieki będą transportowane do oczyszczalni "Czajka", są już na dwóch brzegach Wisły w Warszawie. Trwa montowanie systemu 11 pomp z rozdzielaczami. Próby ciśnieniowe systemu pompującego rozpoczną się dziś po południu Proces przesyłu nieoczyszczonych ścieków do bypassu realizowany będzie za pomocą węży zanurzonych w czerpni. Wężami ścieki będą kierowane do pracujących pomp. Pompy wyposażone będą w rozdrabniacze do mielenia nieczystości stałych. Następnie ścieki będą transportowane kolektorami do rozdzielnika, a przez rozdzielnik do dwóch nitek rurociągu. Po opuszczeniu rurociągu ścieki skierowane zostaną do zrzutni, skąd finalnie trafią podziemnym kolektorem do oczyszczalni „Czajka”. W godzinach wieczornych planowane jest kontrolne napełnianie rurociągu wodą. Uruchomienie czasowego systemu przesyłu ścieków i zapewnienie pełnej funkcjonalności całego systemu nastąpi jutro.

Czajka 7.09.2019 2

Czajka 7.09.2019 1

 


AKTUALIZACJA z dnia 6 września z godziny 15.00

Trwa montaż obu nitek rurociągu pod nadzorem Wód Polskich, którym będą transportowane ścieki z lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni „Czajka”. Do końca dnia obie nitki rurociągu mają zostać ułożone na moście pontonowym. Budowa czerpni została ukończona. W tej chwili na miejsce transportowane są pompy, które jutro będą podłączane. Po zakończeniu realizacji kolejnych etapów będzie możliwe rozpoczęcie przesyłu ścieków bypassem.

Nad bezpieczeństwem operacji czuwa Wojsko Polskie. Kontrolę nad jakością zgrzewów na łączeniu rur tworzących rurociąg oraz nad całością tymczasowej konstrukcji rurociągowej sprawuje Instytut Nafty i Gazownictwa. Bieżącą kontrolą nad warunkami technicznymi w odniesieniu do mostu, wzdłuż którego układany jest bypass sprawuje Wojskowa Akademia Techniczna. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej umiejscowił wodowskaz pomiędzy konstrukcją mostu a kolektorem, aby umożliwić na bieżąco odczyty stanu wody na Wiśle, co ma bardzo duże znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa całej infrastruktury oraz możliwość reagowania. Na miejscu są m.in. przedstawiciele Instytutu Budowy Dróg i Mostów. Wsparcie zapewnia również Gaz System, KGHM oraz PKN Orlen. Wody Polskie są także w stałym kontakcie z przedstawicielami MPWiK w Warszawie.


AKTUALIZACJA z dnia 6 września z godziny 11.00

Trwa wciąganie rur, którymi ścieki trafiające w tej chwili do Wisły będą transportowane za pomocą systemu pomp z budowanej czerpni budowanym rurociągiem do oczyszczalni "Czajka". Rury PEHD, o średnicy 1 metra, są łączone metodą zgrzewania, która zapewnia zachowanie jednolitej wytrzymałości konstrukcji na całej jej długości. Na most pontonowy wciągane są obie nitki rurociągu jednocześnie.

czajka film

Wciąganie obu nitek tymczasowego rurociągu, który umożliwi zatrzymanie zrzutu ścieków do Wisły.

 


AKTUALIZACJA 5 września

KOMUNIKAT

Sytuacja z jaką mamy do czynienia jest bezprecedensowa. PGW Wody Polskie działają w trybie akcji ratowniczej. Jej celem jest zapobieżenie skutkom zdarzenia o znamionach klęski żywiołowej. Wszystkie podejmowane działania są zgodne z prawem.

Czynności podejmowane przez PGW Wody Polskie w imieniu Rządu RP mają charakter doraźny i awaryjny. Ich celem jest przeciwdziałanie katastrofie ekologicznej zagrażającej zdrowiu ludzi oraz środowiska. Podejmowane działania są zgodne z prawem i mają na celu ochronę dobra wyższego rzędu, jakim jest bezpieczeństwo ludzi i przyrody. Po pierwsze, wykonanie przeprawy mostowej przez Siły Zbrojne RP odbyło się na wniosek Wojewody Mazowieckiego za zgodą administratora rzeki i jednocześnie władającego gruntem pod wodą płynącą – PGW Wody Polskie. Droga wodna została zamknięta i wykonano stosowne oznakowanie. Po drugie, inwestycja mająca na celu posadowienie tymczasowego rurociągu do awaryjnego przesyłu ścieków do oczyszczalni „Czajka”, posiada wszelkie wymagane prawem uzgodnienia administracyjne.


AKTUALIZACJA z dnia 5 września z godziny 12.00

Z uwagi na uwarunkowania techniczne, dzisiaj w godzinach popołudniowych rozpocznie się wciąganie jedcznocześnie dwóch nitek rurociagu na most pontonowy na Wisle. Rury będą wciągane na specjalnych rolkach po 30 metrów z 4-godzinnymi przerwami. W czasie przerw będą łączone kolejne ich części metodą zgrzewania. Na prośbę Wód Polskich IMGW zainstalował przy moście pontonowym wodowskaz, aby zarządzający akcją mogli dostosowywać parametry przeprawy do aktualnego stanu wody w rzece.

 MG 0044

Ukończony most pontonowy

 MG 0055

Przygotowane do instalacji rury, którymi zostaną odprowadzone ścieki

 MG 0069

Budowa czerpni pod nadzorem ekspertów z Wód Polskich

 MG 0111

Utwardzanie gruntu przygotowanego pod instalcję rur odprowadzających ścieki

 


AKTUALIZACJA 4 września 

Rury, którym wpadające do Wisły ścieki z lewobrzeżnej Warszawy trafią do oczyszczalni „Czajka”, są już w pobliżu Mostu Marii Skłodowskiej-Curie. Jutro pierwsza nitka rurociagu zostanie wciągnięta na most pontonowy. Trwają też ostatnie prace przy budowie czerpni, czyli zbiornika z którego ścieki będą wypompowywane. Dzisiaj zakończy się utwardzanie i stabilizacja gruntu na miejscu, gdzie jutro staną wielotonowe pompy.


AKTUALIZACJA z godziny 16.00

Trwa zgrzewanie rur, którymi ścieki trafiające w tej chwili do Wisły w Warszawie będą transportowane do oczyszczalni "Czajka". Rury są łączone metodą zgrzewania, która zapewnia zachowanie jednolitej wytrzymałości konstrukcji na całej jej długości. Miejsca łączenia rur nie są mniej wytrzymałe. Na miejscu pracuje sześć zgrzewarek, których załogi pracują na zmianę przez 24 godziny na dobę.

Czajka rury 03.09

fot. Wody Polskie. Akcja łączenia rur metodą zgrzewania


AKTUALIZACJA z godziny 15.00

Akcja ratowania Wisły przed zanieczyszczeniem przebiega zgodnie z harmonogramem. Budowa mostu pontonowego na Wiśle zakończyła się w godzinach przedpołudniowych. W tej chwili budowana jest czerpnia, czyli miejsce, gdzie gromadzone będą ścieki wypływające z kolektora wylotowego i tłoczone za pomocą pomp do rur bypassu. Zakłada się, że ścieki z siedmiu dzielnic lewobrzeżnej Warszawy będą trafiać do oczyszczalni "Czajka" od soboty.

film dron

Most pontonowy na Wiśle widoczny z drona Wód Polskich

 


Mariusz Błaszczak Minister Obrony Narodowej i Michał Dworczyk Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odwiedzili siedzibę sztabu kryzysowego akcji zatrzymania zrzutu ścieków do Wisły. Ministrowie osobiście zapoznali się z relacją koordynatora akcji Krzysztofa Wosia. Z-ca Prezesa Wód Polskich potwierdził, że prace postępują zgodnie z planem i most pontonowy, na którym zostanie ułożony rurociąg, powstanie do jutra (wtorku) do godz. 14.00.

Na miejscu pracuje około 250 żołnierzy i pracowników cywilnych, siedem kutrów i sprzęt budowlany. Na moście pontonowym zostanie zainstalowany tzw. bypass z najwyższej jakości rur polietylenowych o wysokiej gęstości. Rury będą łączone metodą zgrzewania, która zapewnia zachowanie jednolitej wytrzymałości konstrukcji na całej jej długości. Miejsca łączenia rur nie będą mniej wytrzymałe. Na miejscu pracuje sześć zgrzewarek, których załogi pracują na zmianę przez 24 godziny na dobę. Cały rurociąg będzie miał dwie „nitki”, z której każda będzie miała długość 1041 m. Odcinek rur na wodzie będzie miał 250 m. Na lądzie rury będą transportowały ścieki do zrzutni kolektora po prawej stronie Wisły, skąd już pod ziemią trafią do oczyszczalni „Czajka”. Ścieki będą ujmowane bezpośrednio z miejsca zrzutu, gdzie zostaną zainstalowane nieprzepuszczalne zastawki Larsena i pompy tłoczące. Łącznie będzie pracowało 12 pomp zapewniających przesył do 4 m3 na sekundę.

Podczas spotkania z dziennikarzami Zastępca Prezesa Wód Polskich Krzysztof Woś podkreślił, że do końca tego tygodnia zrzut ścieków do Wisły zostanie przerwany, a nieczystości trafią do oczyszczalni „Czajka”.

 

Wydział Komunikacji Społecznej
fot. Wody Polskie

Czajka sztab 2.09.2019 2a

Czajka sztab 2.09.2019 1a

 


 

Akcja ratowania Wisły. Relacja dzień po dniu.