AKTUALIZACJA 1 września godz.13.30

Do Warszawy dotarły już pierwsze części rurociągu, który zostanie ułożony na moście pontonowym na Wiśle, aby przerwać zrzut ścieków do rzeki i transportować je do oczyszczalni "Czajka". Rury mają średnicę 1 m. Tzw. bypass ma składać się z z dwóch nitek rur o łącznej długości 2200 m. Rozpoczyna się proces zgrzewania rur.

Czajka rury 01.09 1

Czajka rury 01.09 2

Czajka rury 01.09 1

fot. Wody Polskie. Siedziba sztabu kryzysowego

 


AKTUALIZACJA 31 sierpnia godz.16.20

Akcja zatrzymania zrzutu ścieków do Wisły! Rozpoczęto wodowanie elementów mostu pontonowego, na którym powstanie alternatywy rurociąg. W Warszawie są już 94 jego części, czyli 75 procent całej konstrukcji i 7 kutrów. Most zostanie ukończony we wtorek do godz. 14.00. Jednocześnie testowane są pompy oraz przygotowywane do transportu rury. We wtorek po południu rozpocznie się montaż tzw. bypassu, którym ścieki z lewobrzeżnej Warszawy trafią wprost do oczyszczalni „Czajka”. Jak powiedział koordynator akcji Krzysztof Woś, Zastępca Prezesa Wód Polskich, montaż rur zostanie zakończony do końca przyszłego tygodnia, tak by ścieki przestały trafiać do Wisły najpóźniej w niedzielę 8 września.

Czajka most pontonowy 21.08 1

fot. Wody Polskie. Budowa montu pontonowego na Wiśle w Warszawie

Czajka most pontonowy 21.08 2

fot. Wody Polskie. Budowa montu pontonowego na Wiśle w Warszawie

 


AKTUALIZACJA 31 sierpnia godz.12.00

IMGW-PIB informuje o aktualizacji przewidywanego czasu dotarcia ścieków pochodzących ze zrzutu w Warszawie do poszczególnych lokalizacji wzdłuż Wisły. Ze względu na niskie przepływy Wisły, przewidywane czasy dopływu mogą ulegać aktualizacji.

 

Lokalizacja
Liczba godzin od poprzedniej lokalizacji
Liczba godzin od zdarzenia
Warszawa
0
0
Płock
52
52
Włocławek
14
66
Toruń
17
83
Fordon
12
95
Chełmno
10
105
Grudziądz
9
114
 Tczew
23
137
Kiezmark
6
143

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska informuje natomiast, że wyniki oznaczeń pobranych próbek wody z Wisły wskazują na negatywny wpływ zrzutu ścieków na jakość wody w tej rzece. Więcej informacji na: http://www.gios.gov.pl/pl/


AKTUALIZACJA 31 sierpnia godz.11.20

W Warszawie zgromadzono już połowę sprzętu potrzebnego do budowy mostu pontonowego na Wiśle. Zostanie na nim zainstalowany rurociąg, którym ścieki z siedmniu dzielnic lewobrzeżnej częsci stolicy będą transportowane do oczyszczalni "Czajka". Na miejscu pracuje około 150 żołnierzy. Akcję koordynuje Zastępca Prezesa Wód Polskich Krzysztof Woś. 

Za pomocą łodzi inspekcyjnej Wód Polskich skanowane jest dno Wisły, aby wyznaczyć drogę spławiania pontonów, które będą łączone w elastyczny most. W zebraniach sztabu kryzysowego uczestniczy m.in. Wiceminister Anna Moskwa podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 

V 1CE3

fot. akcja zatrzymania zrzutu ścieków do Wisły w Warszawie 31.08.2019 r.

V 8A9C

fot. sztab kryzysowy związany z akcją zatrzymania zrzutu ścieków do Wisły w Warszawie 31.08.2019 r. Wiceminister Anna Moskwa 


Trwa akcja przeciwdziałania skutkom awarii przesyłu ścieków do oczyszczalni „Czajka” w Warszawie. Wojsko dowozi do stolicy pierwsze elementy mostu pontonowego, na którym zostanie zbudowany awaryjny rurociąg. Akcję koordynują Wody Polskie.

W poniedziałek rozpoczną się prace na wodzie. Budowa mostu zostanie zakończona we wtorek w godzinach popołudniowych – poinformował minister Michał Dworczyk podczas spotkania z dziennikarzami przed siedzibą Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ). Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów dodał, że równolegle będzie budowany rurociąg, tzw. bypass, którym ścieki mają być transportowane z lewobrzeżnej części Warszawy do oczyszczalni "Czajka". Takie rozwiązanie jest konieczne, ponieeważ naprawa uszkodzonych kolektorów pod Wisłą może potrwa kilka tygodni. „Dziękuję wszystkim zaangażowanym służbom za tak sprawne działanie” – powiedział minister Michał Dworczyk.

„Jesteśmy na zaawansowanym etapie, aby rozwiązać problem” – powiedział Krzysztof Woś Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą, który z ramienia Wód Polskich koordynuje całą akcję. Krzysztof Woś poinformował, że jutro (w sobotę) będą prowadzone rozmowy z dostawcami m.in. odpowiednich pomp. „Bierzemy pod uwagę bardzo doświadczone firmy. Rozmawiamy z Ministerstwem Energii i kopalniami, które dysponują odpowiednim sprzętem” – powiedział Zastępca Prezesa Wód Polskich. Ścieki w rzece przeływają już przez Płock. Służby Inspekcji Ochrony Środowiska i Sanepidu na bieżąco pobierają próbki wody i badają stopień zanieczyszczeń.

Anna Moskwa Podseretarz Stanu w MGMiŻŚ podkreśliła, że celem całej akacji jest jak najszybsze zatrzymanie zrzutu ścieków, zabezpieczenie środowiska naturalnego i mieszkańców miast na północ od Warszawy.

Wydział Komunikacji Społecznej
Wody Polskie

Konf czajka30.08.2019 1

fot. MGMiŻŚ Konferencja prasowa nt. akcji zatrzymania zrzutu ścieków do Wisły

Konf czajka30.08.2019 2

fot. MGMiŻŚ Konferencja prasowa nt. akcji zatrzymania zrzutu ścieków do Wisły

 


AKTUALIZACJA Z GODZ. 15.30

DSCN1996 DSCN2028

Monitorujemy zastoiska wód na Wiśle na północ od Warszawy. Sprawdzamy, gdzie skoncentrowane ścieki stanowią największe zagrożenie.


AKTUALIZACJA Z GODZ. 13.30

Na polecenie Marka Gróbarczyka Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Prezes PGW Wody Polskie wystosował polecenie do jednostek terenowych o niezwłocznym podjęciu czynności w zakresie przeprowadzenie przeglądu obowiązujących pozwoleń wodnoprawnych. Kontrola dotyczy wydanych na rzecz wszystkich podmiotów prowadzących działalność w zakresie odprowadzania oczyszczonych ścieków na terenie całego kraju w zakresie korzystania z wód oraz ochrony zasobów wodnych a także przestrzegania warunków ustalonych w pozwoleniach wodnoprawnych.

W szczególności analizie będą podlegały występujące w  obowiązujących pozwoleń wodnoprawnych kwestie postępowania w sytuacji wystąpienia awarii w funkcjonowaniu oczyszczalni ścieków i związanych z tym procedur.


AKTUALIZACJA Z GODZ. 11.20

Czoło ścieków płynących Wisłą z Warszawy jest w km 620 rzeki, czyli w okolicach Dobrzykowa przed Płockiem.

Inspektorzy WIOŚ z Płocka na łodziach Wód Polskich płyną z naszymi pracownikami monitorować sytuację.


Wody Polskie koordynują operację budowy alternatywnego rurociągu nad Wisłą, za pomocą którego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy trafią do oczyszczalni „Czajka” – poinformował Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przewodniczącym zespołu, który realizuje tę akcję, został Krzysztof Woś Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą. Rurociąg zostanie wybudowany przez wojsko.

O 11.00 żołnierze rozpoczną rekonesans terenu przed budową przeprawy pontonowej. Budowa elastycznej przeprawy potrwa od 6 do 8 godzin. Najwięcej czasu zajmie jednak przetransportowanie jej elementów z trzech garnizonów z różnych części Polski. Żegluga na Wiśle zostanie wstrzymana do odwołania. „Cieszę się, że władze Warszawy zgodziły się na realizację tego projektu” – dodał Michał Dworczyk.

Elastyczny rurociąg na Wisłą umożliwi bezpieczny transport ścieków do oczyszczalni „Czajka” przez wiele tygodni, aż kolektory pod Wisłą zostaną naprawione. Prezes Krzysztof Woś podkreślił, że Wody Polskie będą koordynowały akcję w ścisłej współpracy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie i wszystkimi zaangażowanymi służbami.

„Trzeba się skupić na tym, żeby jak najszybciej ścieki przestały wpływać do Wisły” – powiedział Michał Dworczyk. Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję, że prace zostaną finansowane z rezerwy ogólnej Prezesa Rady Ministrów.

Awaria kolektora odprowadzającego ścieki z lewego brzegu Warszawy do Zakładu Oczyszczalni Ścieków Czajka generuje zrzut ok. 3 m3/s nieoczyszczonych ścieków. Ścieki wydostające się z kolektora stanowią ok. 1,2% przepływu w rzece, czyli na każde 100 litrów wody prowadzonej przez Wisłę, 1,2 litra to ścieki generowane przez ponad milion mieszkańców Warszawy. Do Wisły w ciągu doby trafia ok. 260 tys. mnieoczyszczonych ścieków, czyli równowartość niemal stu basenów olimpijskich.

 

Wydział Komunikacji Społecznej
Wody Polskie

 

sztab Czajka 1 29.08.2019

fot. KPRM. Narada sztabu kryzysowego zarządzenego przez premiera 29.08.2019 r. 

Przebieg zdarzeń 29-30 sierpnia:

  1. 29 sierpnia rano w Wodach Polskich odbyło się spotkanie ekspertów, podczas którego wypracowano propozycję tymczasowego wstrzymania zrzutu ścieków do Wisły, w tym budowę tzw. bypass na platformach pływających.
  2. Następnie Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą Krzysztof Woś przedstawił tę propozycję Prezes MPWiK w Warszawie Panie Renacie Tomusiak.
  3. 29 sierpnia wieczorem Prezes Krzysztof Woś przedstawił propozycję rozwiązania sytuacji kryzysowej zrzutu ścieków podczas sztabu kryzysowego w KPRM
  4. 30 sierpnia rano – Premier Mateusz Morawiecki zdecydował, że Wody Polskie skoordynują operację budowy alternatywnego rurociągu nad Wisłą, za pomocą którego ścieki z lewobrzeżnej Warszawy trafią do oczyszczalni „Czajka”. Przewodniczącym zespołu, który realizuje tę akcję został Krzysztof Woś.