W przyszłym roku mieszkańcy Darłowa będą mogli poczuć się bezpieczniej. Planowana inwestycja Wód Polskich ma pomóc w rozwiązaniu problemu sezonowych podtopień. Wykonanie urządzeń i obiektów hydrotechnicznych poprawi warunki przepływu wód w obrębie miasta. Rzeka Wieprza doczeka się regulacji nie tylko przez udrożnienie koryta rzeki, ale i przebudowę urządzeń infrastruktury melioracyjnej i hydrotechnicznej. Umocnione zostaną brzegi i odbudowane wały przeciwpowodziowe. Zamontowane zostaną także nowe przepusty wałowe, klapy zwrotne, ścianki szczelne czy przegrody mobilne.

Umowę na finansowanie tego działania podpisali dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie w Wodach Polskich Marek Duklanowski oraz wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa w siedzibie RZGW 19 września. Jak zaznaczył dyrektor Marek Duklanowski, realizacja działań z zakresu ochrony przeciwpowodziowej to podstawa działań Wód Polskich. Wicemarszałek Rzepa podkreślił, że zapewnienie swobodnego spływu wód pozwoli zmniejszyć wysokość i czas trwania fali powodziowej, natomiast modernizacja obwałowań doprowadzi do skutecznego zabezpieczenia ludności przed wezbraniem.

DSC01343