W tym roku mamy prawdziwe przedwiośnie, bez gwałtownych skoków temperatur. W dzień jest kilka stopni na plusie, w nocy pojawiają się przymrozki. W takich warunkach śnieg i pokrywa lodowa roztapiają się powoli i stopniowo, a woda wsiąka w grunt. Jest to korzystna sytuacja, w której  zazwyczaj nie dochodzi do gwałtownych zjawisk, jakimi są powodzie oraz susza.

W połowie lutego bieżącego roku zapowiadane było gwałtowne ocieplenie, lokalnie nawet do 20 stopni Celsjusza, co po śnieżnej i mroźnej zimie, mogło być przyczyną gwałtownej odwilży i powodzi. Na Dolnej Odrze i Środkowej Wiśle pojawiło się zagrożenie powodziami zatorowymi i konieczne były akcje lodołamania. Ciepły front pojawił się jednak na krótko i po nim przyszło ochłodzenie, a wraz z nim sytuacja się ustabilizowała.

W tym tygodniu temperatura maksymalna ma wynosić od -1°C na wschodzie do 5°C na zachodzie, na Podhalu -2°C. W nocy temperatura minimalna od -8°C do -1°C. Na obszarach podgórskich Karpat spadek temperatury do -10°C.

Obecnie na większości rzek pokrywa lodowa już się stopiła. Kulminacja fali wezbraniowej na Wiśle w miniony weekend dotarła do Bałtyku. Na Dolnej Wiśle, gdzie nadal jeszcze są wysokie stany wód, przekroczone są stany ostrzegawcze. Jednak w najbliższych godzinach, spodziewane są spadki stanu wody. Nie ma zagrożenia powodziowego.

Najwięcej przekroczeń stanów ostrzegawczych jest obserwowanych na Bugu i Narwi, w związku z napływem wód roztopowych. Na Bugu powyżej profilu Krzyczew przewidywane są dalsze wzrosty stanu wody, natomiast poniżej – notowana jest stabilizacja oraz spadki. Na Narwi obecnie sytuacja jest stabilna. Na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu występują lokalne podtopienia łąk, wynikające z wysokiego poziomu wód w korytach mniejszych rzekach. Nie ma zagrożenia dla ludności i mienia.

Mimo że obecnie sytuacja meteorologiczna i hydrologiczna w tym momencie jest stabilna, nie możemy wykluczyć nadejścia obfitych opadów, które mogą być przyczyną podtopień i powodzi. Obecnie mamy do czynienia ze zmianami klimatu, które  sprzyjają występowaniu skrajnych zjawisk meteorologicznych. W ostatnich latach mieliśmy do czynienia zarówno z suszą, jak i nawalnymi opadami deszczu, które lokalnie powodowały podtopienia. Najbardziej zagrożone ich pojawianiem się są południowe rejony Polski: Podkarpacie, Małopolska, Śląsk i Dolny Śląsk. Dlatego Centra Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich na bieżąco monitorują sytuację na rzekach i zbiornikach wodnych. W razie niekorzystnych prognoz pogody, wprowadzane są stałe dyżury i działania w ramach ochrony przeciwpowodziowej.

Sytuacja hydrologiczna na polskich rzekach, w dn. 10.03.2021 roku, stan na godzinę 12.00:

Dziś (na godz. 11:00) zanotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego:

• na 8 stacjach wodowskazowych na obszarze dorzecza Wisły;

• na 1 stacji wodowskazowej na obszarze dorzecza Odry.

Zgodnie z danymi IMGW, stan wody w dorzeczu Wisły układa się głównie w strefie wody średniej i wysokiej. Stan wysoki zanotowano na Wieprzu, Supraśli, Biebrzy, Omulwi, Orzycu, Bugu i Krznie oraz lokalnie na Wiśle, Przemszy, Sanie, Pilicy, Narwi, Wkrze i Bzurze. Stan niski obserwowano lokalnie na Skawie i Pisie.

W dorzeczu Odry stan wody układa się w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie niskiej. Stan wysoki zanotowano lokalnie na Odrze, Nysie Kłodzkiej, Ślęzie, Warcie i Noteci. Stan niski obserwowano na Widawce oraz lokalnie na Bystrzycy, Kwisie, Nysie Łużyckiej, Warcie i Noteci.

Sytuacja hydrologiczna na polskich rzekach, w dn. 9.03.2021 roku, stan na godzinę 12.00:

Dziś na rzekach nie zantowano stanów alarmowych.

Odnotowano 13 stanów ostrzegawczych:

• Dorzecze Odry 1: Warta do Wełny 1 (Dębe - Swędrnia);

• Dorzecze Wisły 12: Wisły od Sanu do Narwi 2 (Januszewice-Czarna Włoszczowska, Krasnystaw-Wieprz), Narew 4 (Ploski-Narew, Nowosiółki-Supraśl, Rajgród-Jegrzna, Trzciniec - Wkra) Bug 5 (Krylów, Strzyżów,  Dorohusk- Bug, Malowa Góra- Krzysztof, Gozdów-Huczwa), Ujście Wisły 1 (Gdańska Głowa-Wisła).