Wody Polskie, jako główny podmiot odpowiedzialny za gospodarkę wodną kraju, realizują szereg działań z zakresu kompleksowej ochrony przed powodzią i suszą, jak również powiązanych z dbałością o dobrą jakość wód. Wąże się to z koniecznością przeprowadzania bieżących prac utrzymaniowych, a także realizacją różnego typu inwestycji. W tym roku Nasze Gospodarstwo realizuje inwestycje na łączną kwotę przeszło 20 mld zł. Niezbędne prace są prowadzone przez jednostki Wód Polskich na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem regionów, w których występuje duże ryzyko powodziowe lub poważne zagrożenie skutkami suszy. Sprawna realizacja zadań wiąże się  koniecznością użycia specjalistycznego sprzętu.

Obecnie Wody Polskie, w celu realizacji statutowych zadań, poszerzają park maszyn, m.in. o koparki i ciągniki oraz prowadzą wymianę środków transportu przeznaczonych do prac w terenie. Sprzęt m.in. specjalistyczne samochody są niezbędne Zespołom Wsparcia Technicznego oraz Zespołom Obiektów Hydrotechnicznych do obsługi 32 tysięcy obiektów hydrotechnicznych rozsianych po całym kraju, w trudno dostępnych miejscach. 

Do prac realizowanych przez zespoły Wód Polskich niezbędny jest specjalistyczny sprzęt ciężki, jak np. ciągniki i koparki, a także samochody przeznaczone dla ekip pracujących w terenie, jak również do transportu niezbędnego dla nich sprzętu. W związku z tym Wody Polsie ogłosiły postępowanie przetargowe, którego celem jest doposażenie jednostek terenowych w nowoczesny i niezawodny sprzęt niezbędny do prowadzenia bieżących prac. Przede wszystkim ma on służyć do działań przeciwpowodziowych i zabezpieczających, które zwykle są prowadzone w trudnych warunkach – w pobliżu rzek, na terenach podmokłych i na bezdrożach. W ramach postępowania ma być zakupiony fabrycznie nowy specjalistyczny sprzęt wraz z osprzętem, w tym ciągniki rolnicze, koparki gąsienicowe, kosiarki samojezdne, podnośniki koszowe, rębaki spalinowe. Konieczna jest też wymiana starych samochodów na auta przystosowane do jazdy w terenie i transportu sprzętu, jak np. BUS - doka, KOMBIVAN, VAN 4X4 oraz przyczepy transportowe. Obecnie zdecydowana większość używanych przez Wody Polskie samochodów ma ponad 10 lat, a połowa ma nawet więcej niż 15 lat. Wiele z tych aut jest mocno wyeksploatowanych i podatnych na częste awarie. Wymianie podlegać będą samochody z lat 80. i 90. ubiegłego wieku, takich marek jak np.: FSO Polonez, Fiat Panda, Opel-Corsa, Jelcz, Liaz, Star, Żuk. Ich miejsce mają zająć samochody typu BUS - doka, KOMBIVAN, VAN 4X4. W pierwszej kolejności zostaną doposażone jednostki Wód Polskich, które wcześniej nie posiadały specjalistycznych pojazdów. W ramach toczącego się obecnie postępowania przewidziana jest też dostawa osprzętu do posiadanych przez PGW WP maszyn: kosiarki bijakowe i tylno-boczne, ładowacze czołowe, osprzęt do koparek, itp. Zaplanowany został również zakup jednostek pływających wraz z osprzętem, jednostki specjalistyczne: aluminowe – płaskodenne jednostki pływające z osprzętem do pomiaru batymetrii, łodzie koszące, specjalistyczne jednostki do prac bagrowniczych. 

Sprzęt do niezbędnych prac w terenie dla ekip Wód Polskich

PGW Wody Polskie realizują różnorodne prace o charakterze utrzymaniowym i zabezpieczającym. Bieżące zadania w terenie nasze ekipy wykonują z użyciem sprzętu takiego, jak np. kosiarki spalinowe, piły łańcuchowe, rębaki spalinowe, itp. Narzędzia są wykorzystywane do m.in. do konserwacji wałów przeciwpowodziowych, usuwania zakrzaczeń, likwidacji zatorów na rzekach, itp. W Wodach Polskich używamy również ciężkiego sprzętu, jak ciągniki, w tym ciągniki rolnicze i górskie przeznaczone min. do prac zabezpieczających (np. służących wzmocnieniu ochrony przeciwpowodziowej). Są to zarówno doraźne prace utrzymaniowe, jak prace interwencyjne, np. prowadzone w momencie nadejścia wezbrania lub powodzi czy innych zagrożeń. Niezbędne do wykonywania zadań terenowych, w tym działań przeciwpowodziowych i działań zabezpieczających, zwykle prowadzonych w trudnych do jazdy warunkach – najczęściej w pobliżu rzek, na terenach podmokłych i na bezdrożach – są samochody przystosowane do jazdy w terenie i do transportu niezbędnych narzędzi.

Wody Polskie użytkują także sprzęt niezbędny do utrzymania i obsługi szlaków wodnych. Posiadają również flotę, m.in. łodzie patrolowe i lodołamacze. Jednostki pływające zapewniają bezpieczną i sprawną obsługę śródlądowych dróg wodnych, a jednostki specjalistyczne – pogłębiarki, refulery, łodzie koszące – przeznaczone będą do przywracania parametrów żeglowności oraz poprawy bezpieczeństwa na śródlądowych drogach wodnych.

Nasze Gospodarstwo przy wykonywaniu niektórych prac modernizacyjnych wypożycza również specjalistyczny sprzęt, np. dźwigi. W przypadku wielu inwestycji, które są wykonywane w ramach przetargów i innych postępowań, wykonawcy prac korzystają z własnego sprzętu.

Wyposażenie dla Centrów Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich

16 grudnia br. Wody Polskie podpisały umowę, której realizacja usprawni pracę zespołów Centrów Operacyjnych Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich. Zadanie ułatwi wzajemną komunikację centrów oraz umożliwi koordynację działań Centrów Operacyjnych Ochrony Przeciwpowodziowej we Wrocławiu, w Krakowie, Gliwicach i w Rzeszowie. Docelowo, dzięki realizacji całego projektu zespoły COP będą mogły korzystać z nowoczesnego systemu monitorującego pomiary hydrologiczne #StopPowodzi! 

Centra Operacyjne Wód Polskich wspomagane będą systemem informatycznym do zarządzania obiektami hydrotechnicznymi Wód Polskich położonymi w dorzeczu Odry i Wisły na południu kraju. Ta innowacyjna technologia pozwoli na jeszcze lepszą współpracę z Centrum Bezpieczeństwa, Centrami Zarządzania Kryzysowego i podmiotami administrującymi zbiornikami energetycznymi. Dodatkową korzyść wdrożonych modernizacji będzie stanowić wymiana danych z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB i podmiotami administrującymi zbiornikami energetycznymi. Dane będą pobierane z czujników pomiarów hydrologicznych, następnie przetwarzane, archiwizowane i udostępniane w czasie rzeczywistym.

Wody Polskie realizują również działania planistyczne, prowadzą pomiary i analizy. Część zadań, jak np. opracowanie i obsługa map zagrożenia i ryzyka powodziowego i innych tego typu narzędzi informatycznych, wymaga korzystania ze specjalistycznego sprzętu IT. W Wodach Polskich wykorzystywany jest również sprzęt specjalistyczny GIS, wykorzystany do fotogrametrii, pomiarów geodezyjnych, kontroli stanu technicznego oraz wizji lokalnych w miejscach niedostępnych lub w trakcie wezbrań/powodzi, a odbiorniki wykorzystywane są do geolokalizacji/ewidencjonowania urządzeń wodnych, granic działek, przeprowadzania kontroli gospodarowania wodami.

CentrumOperacyjnePraca new

Centrum Operacyjne Ochrony Przeciwpowodziowej Wód Polskich. Fot. Wody Polskie

waly

Budowa wałów przeciwpowodziowych. Fot. Wody Polskie