Wody Polskie podpisały umowę dzierżawy gruntów z gminą Stryszów. Ten kluczowy dokument pozwoli zagospodarować tereny wokół Jeziora Mucharskiego.

Udostępnienie gruntów pozwoli gminie Stryszów rozwinąć infrastrukturę rekreacyjną dla okolicznych mieszkańców i turystów, m.in. stworzyć kąpielisko i plażę nad zbiornikiem na powierzchni ponad hektara. Gmina będzie mogła prowadzić inwestycje dzięki niskim stawkom za dzierżawę gruntów, w wysokości 0,01 PLN od 1 m2.

W trakcie konferencji prasowej w Świnnej Porębie Przemysław Daca, Prezes Wód Polskich, podkreślił rolę współpracy z samorządem i zaakcentował wagę wydarzenia. Małgorzata Sikora, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie podkreśliła, że owocne rozmowy z samorządowcami umożliwiły podpisanie umowy. Szymon Duman, Wójt Gminy Stryszów, również wskazał na znaczenie udanej współpracy z Wodami Polskimi, nie tylko w zakresie podpisania porozumienia, ale także w obszarze działalności RZGW w Krakowie na terenie gminy Stryszów.

 

Świnna22

Podpisanie umowy. Fot. Wody Polskie

Świnna111

Podpisanie umowy. Fot. Wody Polskie

Świnna33

 Fot. Wody Polskie

Świnna44

Jezioro Mucharskie. Fot. Wody Polskie