Wody Polskie RZGW w Białymstoku oficjalnie otworzyły drogę wodną Pisz - Węgorzewo. Zatem od dziś, czyli od 27 kwietnia br. można bezpiecznie żeglować na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Nasze Gospodarstwo po zakończeniu budowy śluzy Guzianka II i oddaniu jej do użytkowania w 2020 roku, modernizuje obecnie kanały na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Jeszcze w 2021 roku wyremontowany zostanie Kanał Mioduński, Kanał Grunwaldzki Kanał Szymoński oraz Kanał Tałcki. To kolejny etap inwestycji na łączną kwotę 300 mln zł, jakie Nasze Gospodarstwo realizuje w regionie. Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Budżetu Państwa oraz środków PGW Wody Polskie.

Stary sezonu żeglugowego

Fot. Wody Polskie

– Zmieniamy oblicze Mazur – podkreśla Przemysław Daca, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Jednocześnie Prezes PGW WP zapewnia, że na czas remontu kanały nie będą wyłączone z ruchu. – Dla nas jest to bardzo ważne. Nie wyobrażamy sobie, żeby można było zamknąć szlaki żeglowne na trzy lata. Będą one drożne i będzie można uprawiać żeglarstwo – wyjaśnia Przemysław Daca, Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Na remontowanych szlakach od Giżycka do Mikołajek mogą jednak występować utrudnienia w ruchu, zwłaszcza  może się wydłużyć czas oczekiwania na wejście do kanału. Kanały jednak przez cały sezon żeglugowy pozostaną otarte dla ruchu i będzie można nimi pływać.

Aby poinformować wszystkich żeglarzy i wodniaków o utrudnianiach na szlaku Wody Polskie wydały ulotkę informacyjną, którą będzie można znaleźć we wszystkich portach, marinach, czy punktach informacji turystycznej na Mazurach. Na szlaku ustawione zostały także tablice informacyjne z mapą wskazującą dokładną lokalizacją utrudnień. Na wejściach do kanałów znalazły się także tablice informujące o pracach remontowych na konkretnym odcinku.

Prace remontowe prowadzone są na Kanałach: Szymońskim, Mioduńskim, Grunwaldzkim i Tałckim. Na Kanale Grunwaldzkim, gdzie zaawansowanie prac jest największe zakończono już roboty rozbiórkowe i związane z pogrążaniem ścianki szczelnej. Powili dobiegaj końca także prace żelbetowe. Remont Kanału potrwa do lipca br., jednak ze względu na lokalizację zaplecza budowy Kanałów Mioduńskiego i Tałckiego, chwilowe utrudnienia w ruchu mogą wystąpić także po zakończeniu prac budowlanych. Koszt remontu Kanału Grunwaldzkiego to blisko 9 milionów złotych.

Na Kanale Mioduńskim zakończono już prace rozbiórkowe, kończą się także roboty związane z pogrążaniem ścianki szczelnej, a prace żelbetowe są w fazie początkowej. Remont Kanału potrwa do lipca 2022 roku i będzie kosztował ponad 32 miliony złotych.

Na Kanale Tałckim prace rozbiórkowe są na półmetku, a związane z pogrążaniem ścianki szczelnej i żelbetowe w fazie początkowej. Roboty potrwają do listopada br., a ich koszt to blisko 25 milionów złotych.

Najmniejsze zaawansowanie prac jest na  Kanale Szymońskim, gdyż remont dopiero się tam rozpoczął. Prace rozbiórkowe i związane z pogrążaniem ścianki szczelnej już trwają. Remont Kanału Szymońskiego zakończy się w kwietniu 2023 r. Jego koszt to ponad 32 miliony złotych.

Przetarg na remont Kanału Łuczańskiego w Giżycku, zostanie ogłoszony jesienią br.

Sygnalizacja świetlna i ruch jednostronny będzie odbywał się na Kanałach Tałckim i Mioduńskim. Na pozostałych kanałach tj. Szymońskim i Grunwaldzkim ruch będzie odbywał się w obie strony, przy lokalnych zawężeniach nie mniejszych niż 16 m światła kanału.

Krótkie ograniczenia w prowadzeniu żeglugi na kanałach, mogą nastąpić nagle i być  spowodowane nieprzewidzianymi sytuacjami na terenie budowy. Dlatego prosimy użytkowników drogi wodnej o wyrozumiałość i stosowanie się do znaków żeglugowych oraz śledzenia komunikatów nawigacyjnych na stronie internetowej www.bialystok.wody.gov.pl:

http://bialystok.wody.gov.pl/komunikaty-nawigacyjne

Ubiegły rok należał do rekordowych pod względem ilości śluzowań na obiektach, przez śluzy Guzianka I i Guzianka II przeprawiło się łącznie 21,5 tys. jednostek. Więcej szczegółów na temat ubiegłorocznego sezonu na Mazurach można znaleźć w publikacji: https://bialystok.wody.gov.pl/aktualnosci/951-rekordowy-sezon-zeglugowy-na-wielkich-jeziorach-mazurskich

Zespół Komunikacji Społecznej PGW Wody Polskie

Inwestycje na Mazurach Wody Polskie