W ciągu dwóch lat zakończy się budowa zbiornika Tulce, w gminie Kleszczewo, w powiecie poznańskim. Zbiornik powstanie poprzez spiętrzenie wody w rzece wskutek wybudowania ziemnej zapory czołowej, usytuowanej w  sąsiedztwie rzeki Męciny, około 70 m powyżej drogi Tulce–Środa. To ostatni etap realizacji inwestycji. Przedsięwzięcie jest również szansą na rozwój gminy.

Cały obszar charakteryzują niskie wartości odpływu, wynikające z niedoboru opadów i słabo przepuszczalnego podłoża, niemal całkowicie odlesionego. - Dla naszego resortu to inwestycja strategiczna, omawiana przez nas już w KE – tłumaczy Marek Gróbarczyk, Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wniosek, zgłoszony do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, otrzymał  akceptację. Budowa zbiornika Tulce została również wpisana do Programu Rozwoju Retencji, który ma zapobiegać skutkom suszy w rolnictwie.

- Już nastąpiło wydzielenie terenów pod budowę, co nie było łatwym zadaniem, gdyż ziemia miała wielu właścicieli - informuje Krzysztof Woś, zastępca prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Priorytetowym celem powstającego zbiornika o pojemności retencyjnej 242 000,00m³ będzie magazynowanie 66 800,00 m³ objętości wody dla nawodnień rolniczych, w tym do nawodnień użytków zielonych.

 

pozna

Od lewej: poseł Bartłomiej Wróblewski (PiS), prof. Zbigniew Krasnodębski – wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, Marek Gróbarczyk - Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Zbigniew Hoffmann – Wojewoda Wielkopolski, Bogdan Kemnitz- wójt Gminy Kleszczewo, Krzysztof Woś Zastępca Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Magdalena Żmuda – dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Problem stepowienia gleb ma w Wielkopolsce szczególne znaczenie. Warto dodać, że w obszarze planowanej inwestycji występują najniższe w Polsce opady roczne - poniżej 550 mm. - Dlatego każde przedsięwzięcie, które przyczyni się do rozwoju naszego rolnictwa, niezwykle nas cieszy – przekonuje Zbigniew Hoffmann, Wojewoda Wielkopolski. Lokalne władze przede wszystkim zwracają uwagę na wzrost bezpieczeństwa w terenie, zwłaszcza w kontekście ochrony przeciwpowodziowej.

W Tulcach panują doskonałe warunki dla rolnictwa. Na całym jej terenie występują gleby bardzo dobrej jakości. A magazynowanie wody sprzyja podlewaniu upraw. - Zbiornik wodny być może zmieni mikroklimat i w rejonie pojawią się intensywniejsze opady deszczu – planuje Bogdan Kemnitz, wójt gminy Kleszczewo. Ma nadzieję, że gmina i jej mieszkańcy zyskają oczekiwany teren turystyczno-rekreacyjny.

Wydział Komunikacji Społecznej RZGW w Poznaniu