Działania związane z identyfikacją wylotów podjęte zostały już we wrześniu 2021 roku. Nieprawdą jest, że PGW Wody Polskie rozpoczęły kontrole teraz w związku z sytuacją na Odrze. Poniżej przedstawiamy wyniki dotychczasowych kontroli z obszaru całej Polski.

Wody Polskie prowadzą stałą weryfikację formalno-prawną czynnych i nieczynnych urządzeń służących do odprowadzania do rzek ścieków lub wód opadowych i roztopowych, jednostki Wód Polskich kontynuując działania związane z porządkowaniem kwestii legalności przelewów burzowych i urządzeń służących do odprowadzania ścieków, do dnia dzisiejszego weryfikacji poddały 17 048 urządzeń, pod kątem weryfikacji stanu formalno-prawnego, w tym w dorzeczu Odry 5 816.

 Prowadzane działania na chwilę obecną obejmują:

  • identyfikację wylotów – 17 048, w tym w dorzeczu Odry – 5 816,

  • stosowne pozwolenia regulują korzystanie z wód w stosunku do 11 632 wylotów, w tym w dorzeczu Odry – 3 500,

  • liczba wylotów w stosunku do których PGW WP podjęły działania formalno-prawne – 1 994, w tym w dorzeczu Odry – 503,

  • liczba potwierdzonych nielegalnych wylotów – 1 432, w tym w dorzeczu Odry – 282,

  • sprawy zgłoszone na Policję, w celu przeprowadzenia właściwego postępowania – 57, w tym w dorzeczu Odry – 20.

Aktualnie pracownicy Wód Polskich prowadzą 286 spraw, w tym w dorzeczu Odry 84, związanych z wyegzekwowaniem zgodnego z prawem korzystania z wód i wykonania urządzeń wodnych. Wśród powodów zanieczyszczenia polskich rzek wymienia się m.in. skażenia biogenami rolniczymi, ściekami przemysłowymi i bytowymi oraz odpady, w tym substancje ropopochodne i plastik. Wody Polskie informują inspektoraty ochrony środowiska, które są odpowiedzialne za pobieranie i badanie próbek wody, a w sytuacjach wymagających interwencji także zawiadamiana jest policja. O kontrolach na danym terenie informowane są również samorządy. Troska o systematyczną poprawę stanu wód w Polsce to wspólny interes wszystkich instytucji i mieszkańców.

Podsumowanie wyników kontroli nielegalnych wylotów przez pracowników Wód Polskich w 2021 roku zostało opublikowane na stronie:
https://www.wody.gov.pl/aktualnosci/2289-stop-zanieczyszczaniu-rzek-wody-polskie-przeprowadzaja-kontrole-nielegalnych-wylotow.

Wyloty infografika 2 wersja