Do końca tego roku powstanie studium wykonalności budowy Pętli Mazurskiej. Głównym celem przedsięwzięcia jest utworzenie szlaku żeglownego w formie pętli, która umożliwi dopłynięcie do jeziora Śniardwy z portu w Giżycku na jeziorze Niegocin i powrót funkcjonującym obecnie szlakiem żeglownym przez jeziora Tałty, Szymon i Jagodne. Umowę o wartości blisko 800 tys. zł podpisano w obecności Wiceministra Infrastruktury Marka Gróbarczyka i Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy.

Ze względu na rosnącą z roku na rok popularność szlaku żeglugowego Wielkich Jezior Mazurskich, Wody Polskie poprawiają bezpieczeństwo i komfort żeglugi, a także usprawniają warunki do jej prowadzenia na tej drodze wodnej. Wpisuje się w to pomysł budowy Pętli Mazurskiej. Jej utworzenie przyczyni się do rozwoju turystki wodnej i związanej z nią infrastruktury, a także zwiększy atrakcyjność żeglugi i całego regionu bazującego głównie na turystyce.

pętla mazurska ds1200x1200 293266424 566089908317722 7730387235055020532 n
Podpisanie umowy  na studium wykonalności budowy Pętli Mazurskiej. Fot. Wody Polskie

Dziś w Okartowie nad jeziorem Tyrkło w obecności Marka Gróbarczyka - Wiceministra Infrastuktury i Przemysława Dacy - Prezesa Wód Polskich, podpisano umowę na wykonanie opracowania p.n.: „Wstępne Studium Wykonalności dla zadania p.n.: „Pętla Mazurska - budowa drogi wodnej łączącej jezioro Niegocin z jeziorem Śniardwy.”

- Budowa drogi wodnej łączącej jeziora Niegocin i Śniardwy, pozwoli utworzyć Pętlę Mazurską o długości ponad 100 km. To krok milowy dla rozwoju gospodarczego i turystycznego Mazur - powiedzał Prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

- Dla całych Mazur jest to najważniejsza inwestycja, to kluczowe zadanie, które zobowiązaliśmy się wykonać. Inne inwestycje nie miałyby sensu, gdyby nie Wielka Pętla Mazurska - podsumował Wiceminister Infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Daca Grobarczyk Petla Mazurska

 Briefing prasowy z udziałem Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy (przy mikrofonie) oraz Wiceministra Infrastruktury Marka Gróbarczyka. Fot. Wody Polskie

Dokument określi możliwe warianty wyznaczenia przebiegu trasy Pętli Mazurskiej, z których trzeba wybrać rozwiązanie optymalne w aspekcie środowiskowym, turystycznym oraz funkcjonalnym. Ponadto zostanie dokonana analiza uwarunkowań społecznych i prawnych, jak i analiza kosztów oraz źródeł finansowania przedsięwzięcia.

Zakresem analiz zostanie objęty odcinek planowanej drogi wodnej o długości ok. 30 km łączący jezioro Niegocin z jeziorem Śniardwy przez jeziora Wojnowo, Buwełno oraz Tyrkło. Pomiędzy jeziorami Buwełno i Tyrkło nie ma bezpośredniego połączenia, gdyż są one oddzielone od siebie lądem o długości ok. 1600 m ze wzniesieniem o wysokości ok. 36 m. Zachowanie ciągłości szlaku żeglugowego, wymaga zastosowania rozwiązań technicznych, umożliwiających pokonanie przeszkody. Pod uwagę branych jest kilka wariantów m.in. pokonanie wzniesienia za pomocą pochylni takiej jak na Kanale Elbląskim, przenoszenie jednostek pływających przy użyciu podwieszonego wyciągu linowego, czy wydrążenie tunelu żeglownego pomiędzy jeziorami pod wyniesieniem.

Koszt opracowania wynosi blisko 800 tys. zł, a odbiór planowany jest na koniec bieżącego roku. Kolejnym krokiem będzie przystąpienie do sporządzania dokumentacji projektowej oraz uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych do realizacji zadania. Przewidywany koniec prac budowlanych Pętli Mazurskiej to 2029 rok, a wstępny koszt inwestycji szacowany jest na ok. 400 mln zł.

Wody Polskie jednocześnie modernizują kanały i obiekty hydrotechniczne na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich na łączną kwotę ponad 300 mln zł, zmieniając oblicze tego turystycznego regionu. Wodniacy mogą już korzystać z nowej śluzy Guzianka II, a także wyremontowanego Kanału Grunwaldzkiego, Kanału Piękna Góra i Kanału Tałckiego.