Droga wodna Pisz - Węgorzewo w systemie Wielkich Jezior Mazurskich już otwarta! Od dziś żeglarze mogą bezpiecznie uprawiać żeglugę na tym szlaku. W tym sezonie wodniacy popłyną po wyremontowanym Kanale Tałckim i Piękna Góra. To kolejne zmodernizowane przez Wody Polskie drogi wodne, po Kanale Grunwaldzkim, które usprawnią ruch żeglugowy w Krainie Wielkich Jezior.

Z okazji rozpoczęcia nowego sezonu żeglugowego na drodze wodnej Pisz-Węgorzewo, po uprzednim przygotowaniu szlaku, a także zakończenia remontu dwóch kanałów: Piękna Góra i Tałckiego, zorganizowano briefing prasowy z udziałem Wiceministra Infrastruktury Grzegorza Witkowskiego, Senator RP Małgorzaty Kopiczko, Posłów na Sejm RP Wojciecha Kossakowskiego i Jerzego Małeckiego, Prezesa Wód Polskich Przemysława Dacy, Zastępcy Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Krzysztofa Wosia oraz Pełnomocnik Prezesa Wód Polskich ds. inwestycji na Mazurach Roberta Chciuka.

- Chciałbym podziękować Panom Prezesom, bo ten proces inwestycyjny tutaj na Wielkich Jeziorach Mazurskich naprawdę nabiera kształtów. Za kilka dni rozpocznie się sezon żeglarski, cieszę się, że możemy ogłosić zakończenie tak ważnych prac. Teraz widać jak ważne jest, by w Polsce był jeden gospodarz dróg wodnych, czyli Wody Polskie - powiedział Wiceminister Infrastruktury Grzegorz Witkowski.

- Uroczyście otwieramy Szlak Wielkich Jezior Mazurskich i mamy szereg dobrych informacji. Zakończyliśmy prace na Kanale Piękna Góra i odebraliśmy Kanał Tałcki. Wkrótce ogłosimy przetarg na remont Kanału Giżyckiego i śluzy Guzianka I, a także na stopień Karwik. Remontujemy też pozostałe kanały, które mimo prowadzonych prac pozostają drożne. Przypomnę też, że Wody Polskie nie będą pobierały opłat za śluzowanie na śluzach Guzianka I i II. Zapraszam wszystkich na szlaki wodne Krainy Wielkich Jezior Mazurskich - podkreślił Prezes Wód Polskich Przemysław Daca.

279107104 459583965855709 5656284109023793104 n 278680526 1122378551894153 1500812530925050733 n
Po lewej: Briefing prasowy, przy mikrofonie Prezes Wód Polskich Przemysław Daca. Po prawej: Wyremontowany Kanał Piękna Góra. Fot. Wody Polskie

W zeszłym roku wyremontowano Kanał Grunwaldzki łączący jeziora Tałtowisko i Kotek, natomiast tym roku zakończył się remont Kanału Tałckiego łączącego jezioro Tałty z jeziorem Tałtowisko oraz Kanału Piękna Góra łączącego jezioro Tajty z jeziorem Kisajno. Aktualnie trwają remonty kanałów Mioduńskiego, Szymońskiego, Węgorzewskiego oraz prace na rzece Węgorapie.

W ramach trwającej od września modernizacji Kanału Piękna Góra, udrożniono go do głębokości 1,6 m dla zapewnienia właściwych parametrów klasy drogi wodnej (I A) oraz przebudowano 140 m jego umocnień wraz z małą korektą główki wyjściowej na jezioro Kisajno. Zastosowano również technologię ścianek szczelnych stalowych zwieńczonych oczepem żelbetowym w celu długotrwałego i bezobsługowe użytkowania szlaku w przyszłości. Remont Kanału Piękna Góra przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa żeglugi na szlaku Bocznym: jez. Kisajno – jez. Niegocin. Gruntowną przebudowę w ciągu 1,5 roku prac przeszedł też Kanał Tałcki, na długości 1,6 km. W ramach inwestycji umocniono i pogłębiono dno kanału dla uzyskania wymaganej głębokości 1,6 m oraz zbudowano 8 przejść dla zwierząt w postaci opasek z kiszek faszynowych.

Trwa modernizacja kanałów Mioduńskiego, Szymońskiego, Węgorzewskiego oraz rzeki Węgorapy. Największe zaawansowanie prac jest Kanale Mioduńskim. Zakończono już prace rozbiórkowe i pogrążanie ścianek szczelnych, aktualnie wykonywany jest drenaż oraz roboty związane z wykonaniem oczepu. Remont potrwa do końca lipca. Na Kanale Szymońskim trwają rozbiórki istniejącego ubezpieczenia oraz pogrążane są kolejno ścianki szczelne. Kontynuowane jest wykonywanie drenażu oraz oczepu. Termin zakończenia robot budowlanych to kwiecień 2023 roku. Na Kanale Węgorzewskim i rzece Węgorapie prowadzone są prace rozbiórkowe i pogrążanie ścianek szczelnych. Inwestycje zakończą się tam kolejno w kwietniu i maju 2023 roku.

Ze względu na remonty, na drodze wodnej możliwe są utrudnienia w ruchu oraz wydłużony czas oczekiwania na wejście do kanałów. Pomimo prowadzonych prac, kanały - podobnie jak w ubiegłym roku - przez cały sezon żeglugowy pozostaną otwarte dla ruchu i będzie można nimi pływać. Ponadto, w tym sezonie jednostki pływające są zwolnione z opłat za śluzowanie.

Wody Polskie ogłosiły też przetarg na remont śluzy i jazu w Karwiku. Termin otwarcia ofert zaplanowano na 11 maja. Oznacza to, że śluza Karwik będzie otwarta dla żeglugi w okresie wakacyjnym. Prace powinny rozpocząć się pod koniec sierpnia lub we wrześniu. W maju planowane jest także ogłoszenie przetargu na remont Kanału Giżyckiego oraz śluzy Guzianka I.

inwestycje na mazurach kwiecien 2022A tt inwestycje na mazurach listopad 2021

Wartość prac na Kanale Piękna Góra wyniosła ponad 3 mln zł, z czego dofinansowanie UE wyniosło prawie 2,4 mln zł, zaś na Kanale Tałckim 27 mln zł. Łączny koszt remontu pięciu kanałów: Grunwaldzkiego, Tałckiego, Mioduńskiego, Szymońskiego i Węgorzewskiego to ponad 150 milionów złotych, z czego dofinansowanie ze środków UE to  98 mln zł, wkład własny Wód Polskich 48 mln zł, a z budżetu państwa 17,5 mln zł.  Projekt „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, przy współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt powstał w wyniku współpracy samorządu województwa oraz partnerów samorządowych wchodzących w skład Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, a także Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Inwestycje na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich są niezbędne ze względu na silną degradację i zły stan techniczny ubezpieczeń brzegowych kanałów łączących jeziora oraz fragmentów nabrzeży jezior służących obsłudze ruchu żeglugowego. Ograniczona jest też drożność niektórych odcinków kanałów i jezior spowodowanych złym stanem technicznym urządzeń i budowli inżynierskich, takich jak śluzy, mosty, kładki. Przebudowa kanałów przyczyni się do poprawy żeglowności, wzrostu bezpieczeństwa oraz zwiększenia potencjału turystycznego regionu, z zachowaniem jego walorów środowiskowych.