24 marca Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk w obecności Wiceministra Infrastruktury Marka Gróbarczyka powołał Janusza Wronę na Zastępcę Prezesa Wód Polskich ds. Usług Wodnych. Dotychczasowy dyrektor Departamentu Rybactwa zastąpił na stanowisku Roberta Chciuka

Dr Janusz Wrona od wielu lat związany jest z gospodarką wodną i rybacką, od 2003 roku pracuje w administracji publicznej, gdzie pełnił m.in. funkcję dyrektora Departamentu Rybołówstwa w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, czy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Gratulujemy i życzymy satysfakcji oraz sukcesów w pracy na rzecz gospodarki wodnej naszego kraju.

MI1 6896

Na zdjęciu od lewej: Wiceminister Infrastrutkury Marek Gróbarczyk, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Usług Wodnych Janusz Wrona, Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk. Fot. Ministerstwo Infrastruktury