Mowa tu o zwiększeniu bezpieczeństwa powodziowego w rejonie byłego obozu nazistowskiego Auschwitz – Birkenau. Inwestycja zapewni również ochronę przeciwpowodziową terenów powiatu oświęcimskiego i chrzanowskiego. Wartość inwestycji szacowana jest na 80 mln zł.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Zachowanie i ochrona środowiska, promowanie efektywnego gospodarowania zasobami wodnymi oraz zapobieganie i zarządzania ryzykiem powodziowym, poprzez poprawę bezpieczeństwa powodziowego Węzła Oświęcimskiego”. Łączna wartość projektu wyniesie 80 492 182,01 PLN.

Realizacja tego projektu umożliwi stworzenie systemowego zabezpieczenia przeciwpowodziowego w rejonie byłego obozu Auschwitz-Birkenau oraz terenów powiatu oświęcimskiego i chrzanowskiego. Oznacza to bezpieczeństwo przeciwpowodziowe dla ponad 11 tys. mieszkańców.

Przypomnijmy, iż w rejonie tym zbiegają się zlewnie dwóch rzek, w związku z czym mieszkańcy narażeni są bardzo często na podtopienia. Woda wielokrotnie zagrażała również Muzeum Auschwitz- Birkenau. Szczególnie trudna sytuacja miała miejsce w 2010 r. Pojawiły się podtopienia bezpośrednio zagrażające Muzeum. Wówczas Rada Muzeum apelowała o pilne dokończenie wzmacniania wałów przeciwpowodziowych.

Wały przeciwpowodziowe.

Realizacja tego projektu wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społeczności lokalnej.

PGW WP RZGW w Krakowie ogłosiło sześć przetargów. Obejmują m.in. budowę na Małej Wiśle i na potoku Pławianka pompowni wraz z nowym wałem, który zamknie zlewnię potoku. Rozbudowane zostaną istniejące wały. Dzięki tym inwestycjom powódź nie zagrozi miejscowościom Pławy, Harmęże, Babice i Brzezinka, w tym znajdującemu się tam Muzeum Auschwitz-Birkenau. Rozbudowane zostaną także wały na rzece Wiśle i Sole, zbiornik retencyjno-wyrównawczy na potoku Gromieckim oraz tamtejsza przepompownia.

Podpisanie umów z wykonawcami robót budowlanych planowane jest na przełomie roku 2018/2019. Prace będą prowadzone pod nadzorem budowlanym, geotechnicznym, przyrodniczym oraz archeologicznym. Powinny się zakończyć w 2021 r.

 Wydział Komunikacji RZGW w Krakowie

Fot. POOR S.A.