Krakowski Bieżanów to teren silnie zurbanizowany, który w tym roku kilkukrotnie doświadczał podtopień. Do problemu przyczynia się nadmierne uszczelnienie dużych powierzchni i brak retencji, a także – nawalne deszcze spowodowane przez zmiany klimatu. Wody Polskie pracują nad systemowym zabezpieczeniem tego rejonu i zwiększeniem bezpieczeństwa mieszkańców.

Dziś rozpoczęła się budowa zbiornika przeciwpowodziowego Malinówka 1. To kolejny polder, obok istniejącego już zbiornika Bieżanów, który będzie tworzył kaskadę łącznie 5 zbiorników. Zabezpieczą one teren 16,5 tys. hektarów, zamieszkały przez 2,5 tys. osób. Do końca 2022 roku będą zbudowane dwa poldery: Malinówka 1 i Malinówka 2. Łączny koszt tych inwestycji to 18 mln zł. 

malinowka 1 w trakcie budowy

Prace na terenie budowy zbiornika Malinówka 1. Fot. Wody Polskie

W związku z rozpoczęciem prac wykonawca wytyczył już teren budowy oraz jednocześnie oznaczył obszary chronione. Rozpoczęto również budowę odcinka kanalizacji sanitarnej. W następnej kolejności zostaną wykonane ścianki szczelne zabezpieczające fundamenty słupów linii wysokiego napięcia przebiegającego przez teren zbiornika, będzie także zdjęta warstwa humusu oraz wybudowane zostaną drogi tymczasowe w czaszy zbiornika.

W najbliższym czasie rozpoczną się również prace związane z budową zbiornika Malinówka 2.

Realizowane inwestycje ochronią tereny położone poniżej zbiorników oraz poprawią zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Serafy. Będą pracować w kaskadzie 5 zbiorników: dwóch na rzece Serafie (w tym istniejący zbiornik Bieżanów) oraz trzech na potoku Malinówka. Całość inwestycji ma kluczowe znaczenie dla podniesienia zabezpieczenia przeciwpowodziowego Starego Bieżanowa. 

Inwestycja realizowana jest w ramach Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły, przy udziale międzynarodowych instytucji finansowych - Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Rozwoju Rady Europy oraz budżetu państwa.

Mapa Kraków Bieżanów zbiorniki

Lokalizacja planowanych zbiorników