Od 5 listopada do połowy grudnia w Kotlinie Kłodzkiej będą przeprowadzane konsultacje społeczne dotyczące planów inwestycyjnych na Nysie Kłodzkiej i jej dopływach.

Rejon ten jest szczególnie narażony na powodzie, dlatego Wody Polskie opracowują kilkuetapową strategię przeciwpowodziową. Jej celem jest ochrona życia i mienia mieszkańców Ziemi Kłodzkiej. Podczas spotkań konsultacyjnych zostaną przestawione rozwiązania obejmujące modernizację budowli hydrotechnicznych oraz budowę nowych. Inwestycje są przewidziane na obszarach silnie zurbanizowanych, gdzie ewentualna powódź wyrządziłaby największe straty.
Na terenie Kotliny Kłodzkiej obecnie są budowane 4 poldery, czyli suche zbiorniki, które w razie wezbrania przyjmują falę powodziową, nie dopuszczając do zalania okolicznych miejscowości.
Celem działań jest poprawa bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców całego regionu. Kotlina Kłodzka w sposób szczególny ucierpiała wskutek katastrofalnej powodzi w 1997 roku. Wówczas zniszczeniu uległo wiele miejscowości, a około dwudziestu osób straciło życie. W najbliższej przyszłości Wody Polskie chcą nie tylko zapewnić Ziemi Kłodzkiej skuteczną ochronę przed powodzią, ale planują też działania zapobiegające suszy. W kolejnych etapach mają powstać projekty wielofunkcyjne, których zadaniem jest minimalizowanie skutków obu tych skrajnych zjawisk.
Szczegółowe informacje na temat inwestycji planowanych lub realizowanych na Ziemi Kłodzkiej znajdują się na stronie: wroclaw.wody.gov.pl  Informacje o konsultacjach społecznych są dostępne w zakładce: Stop powodzi!

Trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu Stop suszy!

Wody Polskie prowadzą także konsultacje społeczne dotyczące pierwszego w Polsce planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). Spotkania odbywają się w 15  miastach w Polsce. W najbliższym czasie przedstawiciele Wód Polskich oraz eksperci opracowujący PPSS odwiedzą Białystok i Olsztyn. Spotkania konsultacyjne cieszą się dużym zainteresowaniem mieszkańców, przedstawicieli lokalnych samorządów oraz mediów. W trakcie konferencji prezentowane są szczegóły planu przeciwdziałania skutkom suszy. Dokument zawiera pogłębioną analizę zjawiska suszy w Polsce oraz konkretne wskazania, jak zwiększyć zasoby wodne zarówno w skali całego regionu, jak i na poziomie indywidualnym - w gospodarstwie rolnym czy domowym. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie: stopsuszy.pl

Wydział Komunikacji Społecznej

zdjęcie otwierające: Panorama Kłodzka - widok z Twierdzy Kłodzkiej. Podczas powodzi w 1997 roku aż 1/4 powierzchni miasta była zalana przez wodę./fot. pixabay.com